Hop til hovedindhold
TEMA

Få de bedste uddannelsesmuligheder under din praktik

Udforsk dine muligheder for at komme i praktik eller blive pædagogstuderende på dagtilbudsområdet i Rudersdal Kommune. Her er vi tæt på naturen, tæt på uddannelse, faglig sparring og samarbejde, og så er vi kun en kort togtur fra København.

Tag din praktik hos os

 • I Rudersdal Kommune har vi 12 børnehuse, der modtager pædagogstuderende i deres praktikforløb. Vi kalder dem uddannelseshuse, da alle huse har en praktikvejleder, der har deltaget i et praktikvejlederkursus eller har et diplommodul i vejledning. Derudover er praktikvejlederen en del af et netværk med praktikvejledere fra andre uddannelseshuse, hvor formålet er løbende at løfte og vedligeholde kompetenceniveauet hos praktikvejlederne.

  Når du bliver ansat i et af vores uddannelseshuse, kan du derfor se frem til at møde et velfungerende læringsmiljø for studerende. Huset og praktikvejlederen modtager kontinuerligt studerende og sørger for at skabe rammer for gensidig læring, så du gennem din praktik arbejder med dine egne læringsmål og samtidig får mulighed for at bidrage til udvikling af børnehusets praksis.

  Du finder vores uddannelseshuse længere nede på siden. 

 • Når du ansættes som lønnet praktikant i din 2. og 3. praktik, bliver du ansat udover normeringen i børnehuset. Det vil sige, at børnehusene i Rudersdal får en ekstra lønsum til at ansætte praktikstuderende. Du bliver derfor en ekstra ressource på stuen, hvilket betyder, at du selvfølgelig kommer til at indgå i den daglige pædagogiske praksis, og samtidig har du også mulighed for at gå fra og lave iagttagelser, planlægge og afprøve projekter med en mindre børnegruppe, evaluere indsatser, osv. På den måde har du mulighed for løbende at arbejde med dine egne læringsmål.

 • Når du er i praktik i Rudersdal, er der plads til, at du kan prøve ting af under dit forløb, som du brænder for. Vi er glade for, at 9 ud af 10 (88%) af vores tidligere praktikanter oplevede en åbenhed overfor deres idéer, og vi arbejder hele tiden på at blive bedre.

 • Derfor har vi 12 børnehuse, hvor du kan vælge at tage din praktik. Hvert børnehus er et af vores uddannelseshuse, hvor vi har samlet kompetencer og oparbejdet erfaringer. Det betyder, at du kan være sikker på en god opstart på din praktikperiode, en struktureret hverdag under hele din praktik og et godt samspil med uddannede vejledere og medarbejdere. Med andre ord er din praktikvejleder og dine kollegaer forberedte og klar til at byde dig velkommen.

Pædagogstuderende Laura om sin praktik i Rudersdal Kommune:

Jeg er vild med de særlige uddannelseshuse i Rudersdal, hvor de studerende bliver taget alvorligt. Kommunen engagerer sig i uddannelse. Mine kolleger er gode sparringspartnere, der har forholdt sig åbent til mine input, og jeg følte mig velkommen.

 

Dine muligheder for uddannelse

 • Som pædagogmedhjælper i Rudersdal Kommune har du mulighed for at tage en merituddannelse som pædagog. Vi har etableret en række studieunderstøttende tiltag, så det er nemt for dig at tage skridtet.

  • Uddannelsen tager tre år
  • Er du fyldt 25 år skal du skal du have minimum 2 års erfaring med pædagogisk arbejde
  • Er du under 25 år skal du have minimum 5 års erfaring med pædagogiske arbejde
  • Du får betalt deltagergebyret til de normerede semestre, ligesom udgifter til bøger på den obligatoriske pensumliste dækkes på alle semestre.

  Læs mere om uddannelsen hos Københavns Professionshøjskole her.

 • Sammen med Københavns Professionshøjskole har vi etableret et samarbejde om sporskifteuddannelsen. Sporskifte er for dig, der er medhjælper med en videregående uddannelse på mindst bachelorniveau og som ønsker at bliver uddannet pædagog.

  • Uddannelsen tager 2,5 år
  • Du skal være fyldt 25 år og have afsluttet en kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Tidligere erfaring med pædagogisk arbejde er ikke et krav.
  • Du får betalt deltagergebyret til de normerede semestre, ligesom udgifter til bøger på den obligatoriske pensumliste dækkes på alle semestre.
  • Du tilbydes sparringsmøder hver anden måned sammen med Rudersdal Kommunes andre sporskifte-studerende og en pædagogisk konsulent, så du på den måde bliver en del af et netværk med andre i samme uddannelsesforløb.

  Læs mere om uddannelsen hos Københavns Professionshøjskole her.

 • Er du pædagogmedhjælper, og ønsker du at blive pædagogisk assistent, er der også mulighed for dette. Uddannelsen giver ikke kun mulighed for job, men også adgang til at læse videre på den ordinære pædagoguddannelse.

  • Uddannelsen er en erhvervsuddannelse som varer 2 år og 1½ mdr. og indeholder både skole- og praktikperioder.
  • Du får løn under hele uddannelsen

  Læs mere om uddannelsen og hvordan du søger her.

 • KOMPETENCEUDVIKLINGSFORLØB FOR ALLE

  Når du bliver ansat som leder, pædagog, medhjælper eller dagplejer i Rudersdal Kommune kan du se frem til at komme på kompetenceudviklingsforløb i den styrkede pædagogiske læreplan. Som pædagog kan du også se frem til at blive tilknyttet en studiegruppe mellem undervisningsgangene, hvor du møder kollegaer fra andre børnehuse i kommunen og knytter sammenhæng mellem uddannelsen og den dagligdag, du har i børnehuset.

  Og der er selvfølgelig fuld vikardækning, når enten du eller din kollega er afsted på uddannelse eller i studiegruppe.

  FRA MEDARBEJDER TIL LEDER

  Hos os har du mulighed for at dygtiggøre og videreuddanne dig indenfor et særligt fagområde, ligesom der er gode muligheder, hvis du er interesseret i en fremtidig lederstilling. Diplomuddannelse tilbydes indenfor mange forskellige retninger, og du har mulighed for at vælge den retning, der styrker din faglighed bedst ift. din jobfunktion og dine ambitioner.

Praktikvejleder Lene Christensen:

Læring er gensidig. Vi ved, at vi også kan lære af de studerende, og vi værdsætter alle bidrag til udvikling af børnehusets praksis.

Børn leger i dagtilbud

Sæt dine evner i spil i et pædagogisk fagområde

I Rudersdal Kommune er høj faglighed og samarbejde noget, der går hånd i hånd. Vi tror nemlig på, at det bidrager til et godt arbejdsmiljø, glade medarbejdere – og selvfølgelig glade børn. Vi har brug for dig, der har lyst til at sætte dine evner i spil i et pædagogisk fagområde. Det kan være dig, som brænder for digitale teknologier i børnehøjde. Dig, som ønsker at være en del af en sangglad-certificeret institution. Eller dig, som brænder for pædagogisk idræt og motorik. Vores børnehuse tilbyder stærk faglighed og sparring indenfor forskellige fagområder.

Brug naturen som pædagogisk læringsrum

Alle vores dagtilbud ligger naturskønt i et af Nordsjællands smukkeste områder – tæt på skov og mark og med nærhed til sø og hav – og derfor bruger vi selvfølgelig naturen som et pædagogisk læringsrum.

Vores børnehuse er desuden tilknyttet et naturhus. Her arrangeres der krible-krable projekter, der bliver leget jægerstenalder og afholdt fuglefestivaler. Alt sammen med udgangspunkt i et legende og lærende miljø i Rudersdals smukke naturomgivelser. Som pædagog i Rudersdal Kommune kan du være med til at planlægge besøgene i det tilknyttede naturhus i samarbejde med en naturvejleder.

Læs mere om naturhus Bistruphus her.​

Læs mere om Natur- og kulturhuset her.

Find dit praktiksted

 • Du kan læse om Børnehuset Bakkevej og finde børnehusets pædagogiske læreplan her:

  Bakkevejs hjemmeside

 • Du kan læse om Børnehuset Bøgehøjen og finde børnehusets pædagogiske læreplan her:

  Bøgehøjens hjemmeside

 • Du kan læse om Børnehuset Pilegården og finde børnehusets pædagogiske læreplan her:

  Pilegårdens hjemmeside

 • Du kan læse om Børnehuset Elverhøj og finde børnehusets pædagogiske læreplan her:

  Elverhøjs hjemmeside

 • Du kan læse om Børnehuset Karethen og finde børnehusets pædagogiske læreplan her:

  Karethens hjemmeside

 • Du kan læse om Børnehuset Egebakken og finde børnehusets pædagogiske læreplan her:

  Egebakkens hjemmeside

 • Du kan læse om Børnehuset Tudsen og finde børnehusets pædagogiske læreplan her:

  Børnehuset Tudsen