Hop til hovedindhold
Nyhed

Tilpasning af daginstitutionspladser i Rudersdal Kommune

Børnetallet er faldende og prognoser viser, at udviklingen formentlig fortsætter. I Rudersdal Kommune er der – og vil fortsat være – for mange ledige pladser i kommunens dagtilbud. Pladserne skal derfor tilpasses det fremtidige behov.

Der må hverken være for få eller for mange pladser i kommunens dagtilbud. Lige nu har flere børnehuse ledige pladser, og ifølge prognoserne fortsætter denne udvikling, hvis ikke antallet af pladser reduceres. Formand for Børne- og Skoleudvalget, Anne Christiansen (L), siger:

Jeg bliver mødt med, at de ledige pladser giver mere plads og flere hænder til de børn, der er der. Men da Rudersdal Kommune afregner børnehusene for de faktisk indskrevne børn, betyder de tomme pladser en dårligere økonomi i de enkelte børnehuse. Konsekvensen er, at børnehusene løbende skal justere antallet af personale til de indskrevne børn. Vi ønsker at sikre en stabil personalesituation, et godt arbejdsmiljø og at fastholde den nuværende kvalitet. Derfor skal vi tilpasse antallet af pladser i kommunens dagtilbud.

Tilpasningen af pladserne kan være en blanding af flere elementer, herunder lukning og/eller sammenlægninger af børnehuse, reduktion af kapacitet i dagplejen, samt midlertidig reduktion af kapacitet i bestående børnehuse. 

Kriterier sendt i høring

På seneste udvalgsmøde godkendte Børne- og Skoleudvalget en tids- og procesplan samt en række kriterier, der skal inddrages, hvis der skal tages stilling til, om et dagtilbud skal lukke. Kriterierne er nu sendt i høring hos forældre- og institutionsbestyrelser, medarbejderrepræsentanter samt de faglige organisationer FOA og BUPL.

Om kriterierne siger udvalgsformanden:

Der er tale om seks forskelligartede kriterier, der blandt andet handler om, at børnehuse med høje drifts- og vedligeholdelsesudgifter lukkes før andre, men også et hensyn til, at der skal sikres pasning i lokalområdet, og at der skal være forskellige former for dagtilbud, så familierne har noget at vælge imellem.

Alle høringssvar forelægges Børne- og Skoleudvalget i oktober, som herefter beslutter de kriterier, der skal anvendes, hvis der skal lukkes daginstitutioner. Planen er, at forvaltningen herefter udarbejder forslag til en samlet reduktion af pladser, som forelægges Børne- og Skoleudvalget i november. Den konkrete plan sendes efterfølgende i høring og i marts 2025 forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen det endelige forslag til reduktion af pladser.