Hop til hovedindhold

Plejecenter Byageren

Plejecenter Byageren ligger i Nærum, tæt på Nærum Hovedgade, Nærum Torv og Jægersborg Hegn. Byageren blev indviet i 2012.

Plejecenter Byageren er et almennyttigt boligbyggeri med plejestatus. At det er almennyttigt byggeri betyder, at hver lejlighed er et selvstændigt lejemål, hvor beboeren som lejer har selvbestemmelse, men også selv skal møblere og vedligeholde. At det har plejestatus betyder, at der til plejecentret er knyttet en fast medarbejderstab, der yder pleje og omsorg som på et plejehjem ud fra Rudersdal kommunes kvalitetsstandarder.

De 72 lejligheder er fordelt på 6 boenheder - huse. Hvert hus er en selvstændig enhed, med fælles spise- og dagligstue, fælles køkken og birum, og det giver gode muligheder for, at de 12 beboere og deres familier kan have et fællesskab, i det omfang, de ønsker det.

 

Pleje og omsorg tager udgangspunkt i en grundlæggende respekt for beboerens liv og ønsker, og en ambition om at skabe en god hverdag, hvor den enkelte kan udfolde sit liv under hensyntagen til helheden. Den gode stemning og tætte relationer er omdrejningspunkt for samarbejdet mellem beboerne og medarbejderne.

Da de fleste beboere har fysiske udfordringer vægter vi fagligheden højt. Medarbejderne er sammensat med en faglighed der sikrer, at sundhedsproblemer opspores og forebygges, og som sikrer, at beboerne ikke unødigt indlægges på hospital, men kan få den faglige omsorg på Byageren der er nødvendig. Vi sikrer at dokumentation og medicinhåndtering følger den gældende lovgivning, og at behandlingsplanerne følger nyeste viden og lægelig ordination.

Du er velkommen til at kontakte os for oplysninger eller for at aftale besøg.

Kontakt til Byageren

 • Byagerens hovedtelefon

  46 11 38 50

  Telefontider på Byageren:
  Om dagen mellem kl.10.30-12.00 og kl.13.30-15.00

  Telefonnr. Hus 1   4611 3871 
  Telefonnr. Hus 2   4611 3882
  Telefonnr. Hus 3   4611 3873
  Telefonnr. Hus 4   4611 3884
  Telefonnr. Hus 5   4611 3895
  Telefonnr. Hus 6   4611 3896
  Aften tid: mellem kl.16.00-18.00 og kl.20.00-21.00 på telefon nr. 4611 3855

  Centerchef

  Ane Frische
  Tlf.  7268 3852

  Mail: anefr@rudersdal.dk

  Sekretariat

  Sekretær Annette Pedersen
  APE@rudersdal.dk
  Tlf. 46 11 38 51

  Afdelingsledere

  Afdelingsleder for stue etagen, Mette Sander Andersen  tlf. 46 11 38 53

  Afdelingsleder for 1.sal : Tina Bohn, tlf. 46 11 38 56

Praktiske informationer for nye beboere

 • Du kan blive godkendt til en plejebolig, hvis du har et plejebehov, som ikke længere kan tilgodeses forsvarligt og tilfredsstillende i hjemmet. Dette gælder uanset hvilken kommune du bor i, eller hvilken kommune du ønsker at flytte til.

  Læs mere om hvilke kriterier du skal opfylde, for at få bevilget en bolig på Rudersdal Kommunes hjemmeside

  Om boliger for ældre

 • Møbler i din lejlighed

  Du flytter ind med dit eget indbo, lamper, gardiner og vaskbare dyner og puder. Hvis du er interesseret i at købe brugte gardiner er det måske muligt, du kan spørge medarbejderne. Når du indretter din lejlighed, skal du være opmærksom på, at medarbejderne skal kunne få plads til at hjælpe dig, så møblerne må ikke stå for tæt. Vi har desværre ikke mulighed for at opbevare møbler som eventuelt bliver i overskud.

  Hvis du har små løse tæpper, skal der være skridsikkert underlag, så hverken du eller medarbejderne falder. Hvis vi skal bruge hjælpemidler i din pleje, kan det af arbejdsmæssige hensyn blive nødvendigt at fjerne gulvtæpper. I det tilfælde taler vi sammen om det.

  Synes du, det er vanskeligt at indrette din bolig, kan du få hjælp af vores ergoterapeut.

  Nøgler

  Vi har et elektronisk nøglesystem, og du kan få udleveret op til tre nøglebrikker, der giver adgang til din lejlighed. I din lejlighed findes et værdiskab, der er aflåst. Det er en afgrænset gruppe af medarbejdere, der har adgang til værdiskabet, og du og din familie kan få nøgleadgang, hvis I ønsker det. I kan også få nøgleadgang til hoveddøre og havedøre.

  Bortkomne nøgler og ekstra nøgler koster 100 kr.

  Bank

  Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke udlevere din pinkode til medarbejderne. Derfor må din familie eller din økonomiske værge hjælpe dig med pengesager, der kræver pinkode adgang, hvis du har brug for hjælp.

  Lån af lokaler

  Vil du holde en fest, eller have en sammenkomst, hvor din lejlighed ikke er stor nok, kan du låne fællessalen. Du skal reservere fællessalen hos sekretæren.

  Telefon og TV

  Der findes telefon-, internet- og TV-stik i alle boligerne. Radio og TV findes desuden i dagligstuerne.
  Du skal selv bestille flytning af telefon hos teleselskabet. Du skal betale sædvanligt telefonabonnement.

  Du skal også betale licens, hvis du ikke er dækket af en hjemmeboende ægtefælles licens. 

  På Byageren har vi fællesantenne som du automatisk betaler via din husleje. Du er tilmeldt YouSee´s grundpakke. Hvis du ønsker, kan du tilkøbe flere kanaler ved at kontakte YouSee. 

  Hvis du vil benytte internet, skal du selv købe ydelsen hos en udbyder.

  Sengetider og andre regler

  Da man på Byageren bor i eget hjem, og er Herre i eget Hus, har vi selvfølgelig hverken faste sengetider eller andre regler, der begrænser den personlige frihed. Men vi har et par ting, vi vil gøre opmærksom på.

  Brandfare

  Af hensyn til brandfare vil vi bede om, at du ikke bruger levende lys i din lejlighed. For din og de andre beboeres sikkerhed beder vi om, at du ikke ryger i sengen. Vi ved, at det er meget svært for nogle at overholde, og i så fald må medarbejderne inddrages for særlige sikkerhedsforanstaltninger.

 • Servicepakken er en skriftlig aftale du indgår med Rudersdal kommune. Servicepakken omfatter:

  • Alle måltider, kaffe/te, mælkeprodukter, juice og saft.
  • Vask af personligt tøj (se afsnit tøj/vask).
  • Vask/leje af linned og håndklæder (se afsnit tøj/vask).
  • Rengøringsartikler og toiletpapir.
  • Vinduespudsning 2 gange årligt.

  Du kan bestille en hel eller en delvis servicepakke. Hvis du gerne vil ændre på din serviceaftale, kan det ske med en måneds varsel.

  Hvis du fx skal på ferie eller besøger familie/venner, kan du afbestille din middag m. m. for en enkelt dag eller for en periode. Du skal afbestille senest dagen før inden kl. 12 til sekretæren, og prisen vil blive reguleret via din månedsregning i løbet af de kommende 3 måneder.

  Hvis du gerne vil have en gæst til at deltage i et måltid, skal medarbejderne have besked dagen før. Prisen på måltider oplyses i huset.

  Har du overnattende gæster, skal I selv sørge for gæsteseng, sengetøj og linned.

  Hvis du i øvrigt har en gruppe af familie og venner på besøg, skal I selv sørge for Jeres forplejning og oprydning/opvask, men har du ikke plads nok i din lejlighed, kan I låne fællessalen. Fællessalen kan reserveres hos sekretæren.

  Tøj/vask

  Den Servicepakke, du får tilbudt ved indflytning, giver tilbud om vask og leje af linned. Det betyder, at du får sengetøj, håndklæder m.m. fra Vaskeriet og dit personlige tøj vasket på Byageren. Ønsker du ikke denne aftale, skal du selv sørge for vask.
  I dit hus er et vaskerum, hvor vi eller du selv kan maskinvaske dit personlige tøj. Dit tøj bliver ikke blandet med andre beboeres tøj, og det behøver derfor ikke at blive mærket. Du skal være opmærksom på, at vi vasker tøjet på dit ansvar, og selvom vi er omhyggelige, kan vi komme til at fejlsortere tøj. Derfor er det en hjælp, at vaskemærkerne ikke klippes ud af tøjet.

  Det kan være en fordel, at du køber tøj, der holder sig pænt ved 40° maskinvask.
  Af hensyn til medarbejderne skal vasketøjskurven være på hjul, derfor stiller Byageren en vasketøjskurv til rådighed.

  Du har mulighed for selv at købe og opsætte vaskemaskine i dit badeværelse, hvis du gerne vil have din egen maskine.
  Har du tøj eller gardiner, der skal renses, vil vi hjælpe dig med at få det sendt til renseriet for din egen regning.

  Rengøring

  Du får gjort rent i henhold til Rudersdal Kommunes standard af et privat rengøringsfirma hver 2 uge, dog vil badeværelset blive rengjort 2 gange ugentligt. I dørkarmen til din lejlighed er der markeret, hvilken dag du vil få gjort rent.
  Rengøringsartikler og toiletpapir betales via Servicepakken, som aftales i forbindelse med indflytning.
  Der bliver pudset vinduer af vores firma 2 gange om året. Det betales også over Servicepakken.

 • Husleje

  Der betales husleje hver måned. Lejen består af:

  • Leje 
  • Varme à conto
  • Vand à conto
  • El

  Forbrug af varme og vand afregnes årligt efter måler. Der fremsendes årsregnskab for hver bolig.

  Forbrug af el afregnes efter måler til DONG Energy.

  Lejen er en balanceleje, det vil sige, at lejen fastsættes ud fra budgettet, således at udgifterne svarer til omkostningerne og skal balancere med huslejeindtægterne.

  Udgifter til antenne afhænger af valg af pakke.

  Boligydelse

  Der er mulighed for at søge boligydelse via Udbetaling Danmark til boligen. Boligydelsen afhænger af beboerens indkomst, formue, boligudgift samt boligens størrelse.

  Udbetaling Danmark​

  Varmetillæg

  Der er mulighed for at søge om hjælp til varmeudgiften via Udbetaling Danmark. Varmetillæggets størrelse afhænger af beboerens indkomst og formue samt det årlige varmeforbrug. 

  Udbetaling Danmark​

  Forsikring

  Rudersdal Kommune har tegnet en forsikring for privat løsøre, privatansvar og simpelt tyveri for beboere på kommunens plejecentre.

  Forsikringen dækker privat løsøre med op til 50.000 kr. pr. beboer – hvis der er tale om simpelt tyveri dog kun op til 10.000 kr. pr. beboer og med 500 kr. i selvrisiko.

  Herudover skal beboeren selv tegne forsikring.

 • Administrator

  Husleje, varme, indskud m.v.

  Boligkontoret Danmark
  Røjelskær 15.2
  2840 Holte

  Telefon: 39 25 10 00
  Åbningstider: Mandag – onsdag kl. 9.00 – 12.30, torsdag kl. 9.00-16.00 og fredag kl. 9.00-12.00.

  E-mail holte@bdk.dk 

 • Indflytning

  Ved indflytning underskriver du en lejekontrakt. Heraf fremgår på hvilke lejevilkår boligen er udlejet. Før indflytning bliver din lejlighed synet af Boligkontoret sammen med dig eller din familie, så vi er enige om, at alt er i orden, ligesom målerne aflæses. På Plejecenter Byageren har vi elektronisk nøglesystem. Som udgangspunkt virker nøglen til beboerens lejlighed, hoveddøre og havedøre. Efter ønske kan nøglen kodes til at virke til lejlighedens værdiskab samt havelåger. Der kan udleveres op til 3 nøgler pr. lejlighed. Der kan udleveres ekstranøgler mod betaling.

  Nøglen til boligen kan udleveres, når 

  • boligen er klar 
  • lejekontrakten er underskrevet 
  • første måneds husleje er indbetalt

  Vær opmærksom på at overtagelse af lejligheden skal ske hurtigst muligt, og at indflytningsdatoen kan være op til 2 uger før lejemålets officielle overtagelses dato.

  Udflytning

  Ved udflytning skal lejligheden hurtigst muligt opsiges skriftligt til Boligkontoret Danmark. Når lejligheden er tømt foretages et udflytningssyn, ligesom målerne aflæses.

 • På Byageren er Marina Dahl tilknyttet som plejehjemslæge. Man kan også vælge , at beholde sin egen læge.
  Byageren kan kontaktes for yderligere information.

Livet på Byageren

 • Bo i egen lejlighed og også være en del af boligfællesskabet

  I egen lejlighed er den enkelte beboer selvbestemmende, og vi imødekommer individuelle ønsker i det omfang vi kan, koordineret med de andre beboeres individuelle ønsker.

  Ud over egen lejlighed har beboerne mulighed for at være en del af et bofællesskab i fællesstuerne, og her har beboerne medbestemmelse. Hverdagens gøremål så som spisning og kaffestunder vil finde sted i fællesarealerne, ud fra målet om at skabe den gode hverdag. Mange beboere finder det hyggeligt, hvis de der går igennem fællesstuen fortæller deres navn, og hvem de skal besøge.

  Beboerne bestemmer selv inden for rammerne, hvordan deres dagligdag skal forløbe, hvilke aktiviteter de ønsker at deltage i, hvornår de vil være i fællesskabet og hvornår de vil være i deres private lejlighed. Medarbejderne hjælper gerne beboerne med at strukturere hverdagen, hvis der er hjælp behov.

  At være fælles om medarbejderne

  De fleste medarbejdere arbejder i dagtimerne på hverdage, fordi det er på det tidspunkt beboerne har mest brug for hjælp, f.eks. til personlig pleje, samtaler med læge, deltagelse i Gudstjeneste og ledsagelse til og fra træningssalen. Det er også i dagtimerne på hverdage, at beboerne har mulighed for at deltage i træning, både fysisk træning og kognitiv træning. Selvom der i dagtimerne er flest medarbejdere til rådighed, vil der stadig være mange beboere, der skal deles om medarbejderydelserne, og derfor bliver hjælpen til den enkelte koordineret med den hjælp, som den samlede beboergruppe har brug for. Derfor vil beboerne også opleve, at medarbejderne ikke kommer, straks man trykker på sit kaldeapparat, da de kan være i gang med at hjælpe andre beboere. Det er forventeligt, at der i de travle timer om formiddagen, og om aftenen hvor der er få på arbejde, gennemsnitligt vil gå 20 minutter inden en medarbejder kommer, og ellers vil der typisk gå 10-15 minutter i gennemsnit. 

  Om aftenen er der ikke så mange medarbejdere på arbejde, og aftenmedarbejdernes fokus skal derfor centreres om beboerne. Derfor henvises gæster til at rette eventuel henvendelse til dagmedarbejderne på hverdage, hvis de har behov for at stille spørgsmål. Her vil man også i højere grad få svar fra de medarbejdere, der kender beboerne bedst.

  Om aftenen og i weekends er der ikke mange aktiviteter. Dette harmonerer med beboernes behov for at slappe af i deres egen bolig oven på en dag med mange indtryk. Det er også her, at de fleste får gæster.

  Marte Meo på Byageren

  Vi arbejder efter den pædagogiske metode "Marte Meo". Marte Meo er en positiv tilgang til samspillet mellem mennesker, hvor vi mener, at alle mennesker gerne vil det gode samarbejde, selvom de ikke altid umiddelbart kan, f.eks. på grund af en demenssygdom.

  Marte Meo er en videobaseret metode , der viser, hvordan vi kan opnå et udviklingsstøttende samspil mellem mennesker. Marte Meo har i mange år været brugt, først i arbejdet med børn, senere med udviklingshæmmede mennesker, mennesker med autisme eller en demenssygdom. 

  Vi benytter systematisk Marte Meo. På Byageren er 2 medarbejdere uddannede Marte Meo terapeuter, begge hos "Marte Meo forum". 

  Vil du vide mere om, hvordan vi vi arbejder med metoden, kan du se en række videoer optaget hos os. 

  Hør kort om Marte Meo metoden (VPT)

  Kom med til en Marte Meo supervision på Byageren (VPT)

  Hør 2 Marte Meo terapeuter fortælle om brugen af Marte Meo på Byageren (VPT) 

  Hvad er Marte Meo

  Marte Meo (betyder: ”Ved egen kraft”) er en interaktionsanalysemetode, som bruger videooptagelser til at forbedre samspillet mellem mennesker. Metoden er meget brugbar, fordi den er konkret, løsningsorienteret, positiv og fordi den ikke kræver ekstra ressourcer i hverdagen. De ændringer i hverdagen, der skal til for at bedre samspillet, er af en sådan art, at alle kan mestre det.

  I Marte meo tager alt samspil udgangspunkt i beboerens niveau og behov, sammenkædet med medarbejderens kompetencer.

  Helt konkret optages ca. 10 minutters videofilm af samvær mellem beboeren og medarbejderen. Der indhentes altid skriftlig accept før videofilmning hos beboeren eller dennes familie (og helst beder vi om samtykke ved indflytningen, så det er på plads). Herefter foretager Marte Meo terapeuten en interaktionsanalyse for at afdække beboerens og medarbejderens kompetencer. Terapeuten udvælger nogle få videoklip, der vises for medarbejderne på en efterfølgende supervision. På videoklippene ser man helt konkret, hvad der lykkes i samspillet og som medarbejderne skal gøre mere af, for at give beboeren mulighed for at udvikle sine potentialer og for at medarbejderne og beboeren har mulighed for at samarbejde positivt.

  Metoden bygger på den pædagogik, at vi lærer mest af at se, hvad der lykkes. Og når vi bruger Marte Meo, får vi en konkret handlingsanvisning.

 • Kontaktperson

  Du har en kontaktperson blandt medarbejderne, som vil have godt kendskab til din baggrund, plejebehov evt. sygdomme og behandling.

  Personlig pleje

  Mange mennesker er bekymrede for standarden for hjælp til personlig pleje. Imidlertid søger vi så vidt muligt at opfylde de individuelle behov, koordineret med den samlede beboergruppes behov.

  Vi planlægger sammen med den enkelte beboer ud fra individuelle hensyn og vores ressourcer, hvordan plejen skal tilrettelægges. Som eksempel kan nævnes, at man kan få bad flere gange om ugen, hvis det er behovet og vi har mulighed for det.

  I det ene af vores 6 huse (Hus 1) har alle lejligheder installeret vaske- skylletoiletter, for at afprøve, om det giver større selvhjulpenhed og komfort.

  Frisør 

  Ud over byens frisører, er der mulighed for at benytte en mobil frisør, der kommer i beboerens lejlighed. Betaling skal ske kontant ved hvert besøg.

  Fodpleje

  Man kan enten benytte sin egen fodplejer, eller en af dem, der kommer på Byageren. Betaling skal ske kontant for hver behandling. Se prisliste i dit hus.

  Omsorgstandplejen

  Hvis man er ude af stand til at benytte sin sædvanlige tandlæge, er der mulighed for at blive tilmelde omsorgstandplejen. Prisen fastsættes af Rudersdal Kommune. Tandplejer kommer på Byageren 1 gang i kvartalet. Hvis man har behov for konsultation bestilles den hos medarbejderne.
  Vi gør opmærksom på, at den privatpraktiserende tandlæge, man har benyttet inden indflytningen kan tilbyde bedre behandling i sin klinik, end omsorgstandplejen kan i deres mobile klinik. Derfor anbefaler vi, at man beholder sin egen tandlæge, hvis man har mulighed for det.

  Medicin

  På Byageren benytter vi primært dosispakket medicin, dvs. medicin, der er pakket fra Apoteket. Dette minimerer fejl og gør spild af medicin mindre. Vi hjælper gerne beboerne med at bestille medicin, som kan betales via PBS.
  Hvis man har medicinkort / helbredskort gælder det stadig, efter indflytning på Byageren.

  Hjælpemidler

  Vores ergoterapeut vurderer den enkelte beboers behov for hjælpemidler, ligesom de står for udlevering og reparation af hjælpemidler. Hvis beboeren allerede har hjælpemidler inden indflytning som fx kørestol og rollator, skal de medbringes på Byageren. Hvis man har badebænk, toiletforhøjer el.lign. inden indflytningen skal disse afleveres tilbage til kommunen.
  Kørestole er personlige hjælpemidler, hvorfor der kan forekomme egenbetaling på reparationer. Fx. skal man selv betale den første årlige udskiftning af dæk og slanger.

  Kørsel

  Kørsel til egen læge og til speciallæge er gratis. Man skal bede lægen om at stemple sin taxaregning, og derefter sende den til Borgerservice.
  Kørsel til tandlæge, familiebesøg og lignende skal man selv betale.
  Har man ikke HT-abonnement, har man mulighed for at søge dette via Borgerservice, telefon 46 11 00 00.

 • Vision

  Mad- og måltidspolitikken i Rudersdal Kommune skal medvirke til, at den enkelte beboer får en god oplevelse og velsmagende mad, og samtidig sikre, at de ernæringsmæssige behov hos den enkelte beboer bliver opfyldt. Samtidig skal 60% af råvarerne være økologiske og vi skal undgå spild.

  Mål

  • At sikre den enkelte beboer god livskvalitet, godt velbefindende og funktionsniveau.
  • At sikre fokus på det rette ernæringstilbud til den enkelte beboer.
  • 60% af råvarerne skal være økologiske

  Råvarer

  Maden vil så vidt muligt blive lavet af friske råvarer. Der bliver lagt stor vægt på at bruge årstidens produkter. Rudersdal kommune har besluttet, at ved udgangen af 2020 skal minimum 60% af råvarerne være økologiske.

  Tilberedning

  Byagerens mad leveres fra Plejecenter Hegnsgården, og lever op til Kommunens overordnet madpolitik. 

  Menuens tilberedning vil tage udgangspunkt i, at de fleste beboere er småtspisende og der vil blive lavet mad efter "principper for småtspisende".

  Principper for småtspisende

  • Brug fede levnedsmidler til maden, da beboerne har behov for meget fedt.
  • Sovse skal være opbagte med tilsat fløde.
  • Kun små mængder kartofler, grønt og frugt.
  • Begræns indtag af saftevand og server i stedet energirige drikkevarer.

  Næringstætheden kan reduceres til beboere med behov herfor, ved at begrænse mængden af de fedtrige elementer og i stedet give ekstra af de fedtfattige elementer. 

  Måltider

  Morgenmad

  Morgenmaden består af surmælksprodukter, morgenmadsprodukter, havregrød, øllebrød, brød, ost, marmelade og frugt. 

  Mellemmåltid 

  Der tilbydes drikke og eventuelt frugt. Til småtspisende tilbydes et ernæringsrigt mellemmåltid i form af koldskål, energidrik, chokolade, is eller varm kakao med flødeskum. 

  Middag

  Der serveres hovedret og enten forret eller dessert efter planlagt menuplan.  Der kan som hovedregel ikke ændres på menuen, da den er bestemt ud fra kostfaglighed, økonomi og beboernes ønsker. Der kan kun tilbydes særkost af helbredsmæssige årsager

  Eftermiddag

  Der serveres brød eller kage og eventuelt frugt.

  Aften

  Der serveres brød og pålæg efter menuplan, som skal overholdes, da den er planlagt ud fra kostfaglighed, økonomi og beboernes ønsker.  Maden skal anrettes og pyntes så den fremstår appetitvækkende og lækker, og danne grundlag for et hyggeligt måltid. 

  Det er muligt, at tilbyde legeret suppe som lun biret til aftenmåltidet. Det skal bestilles separat.

  Sen aften

  Der serveres kage, småkage eller ostemad.

  Der tilbydes i løbet af dagen saft, kaffe, the og mælkevarer efter behov. 

  Måltiderne

  Måltiderne er for mange mennesker nogle af dagens højdepunkter. Vi lægger vægt på, at de foregår i en god atmosfære. Ved måltidet tager vi hensyn til den enkelte beboers behov, og beboeren kan frit vælge, om måltidet skal indtages i fællesstuen eller i egen bolig. I fællesstuen deltager medarbejdere i måltiderne og tilbyder hjælp i nødvendigt omfang. De sørger for at skabe en samtale ved bordet og inddrage alle i samtalen. Dette skal sikre, at alle føler sig velkomne og styrke appetitten. Der er fokus på beboerne og deres appetit, så der hurtigt kan reageres, hvis der sker en ændring. Unødige forstyrrelser begrænses mest muligt. Vi skal give os god tid til det hyggelige måltid, som nemt kan komme til at vare en time.

  Hvert måltid skal indbyde til hygge. Bordet skal dækkes pænt, eventuelt med blomster og gerne med beboernes hjælp. Ved festlige lejligheder kan der bruges kulørte servietter og duge. Maden serveres på fade for at sikre individuelle behov og for at skabe en hjemlig atmosfære.

  Menuplan

  Hegnsgården udarbejder menuplan for 14 dage af gangen. Hovedvægten i menuplanen lægges på traditionelle danske retter for at sikre beboernes tryghed og genkendelse af maden. I planlægningen tages der hensyn til årets traditioner og fester. Der vil blive vist individuelle hensyn til særlige behov på grund af allergi, kultur og religion.

  Ernæringsmæssige hensyn

  Beboernes behov for ernæring og diæter er vigtig og aftales med kontaktperson og kostfaglig medarbejder. Kostplanen lægges ud fra kostfaglig viden, Rudersdal kommunes kvalitetsstandard, den økonomiske ramme, beboernes ønsker og de anbefalede kostråd.

  Visse diæter skal være lægeordinerede.

  Der vil være opmærksomhed på tand- og synkestatus, der kan betyde, at der skal serveres mad med ændret konsistens.

  Beboerens BMI vil blive beregnet ved indflytning og efter behov. Ved lavt BMI under 24 vil der blive iværksat ekstra opmærksomhed på beboerens ernæring, ligesom der vil være opmærksomhed på utilsigtet vægttab.

 • På Byageren vil vi, sammen med beboerne og deres familier, gentænke brugen af fællesrummene og de aktiviteter beboerne har i rummene. Fællesstuerne er ikke dagligstuer i gængs forstand, men det sted hvor beboerne opholder sig, når de vil være en del af fællesskabet og se på hvad der foregår. Derfor er Byageren gået i dialog med beboerne og familierne om, hvordan livet i fællesrummene kan forme sig, så det bidrager til livskvalitet for beboerne, og for at finde ud af, hvordan vi kan skabe det liv. 

  På Byageren har vi fokus på at imødegå ensomhed, kedsomhed og magtesløshed. Vi skaber muligheder for at beboerne kan indgå i fællesskaber og for at beboerne kan lære nyt, blive udfordrede mentalt og fysisk og danne nye venskaber. For mange mennesker er det vigtigt at være aktive. Derfor er der alle hverdage tilbud om fysisk træning, socialt samvær og kulturelle tilbud. Det giver dagen struktur og indhold og højner livskvaliteten. Beboerne er meget velkommen til at deltage i de aktiviteter, der foregår, både de praktiske med tøjvask og madlavning og de mere hobbybetonede. Nedenfor er listet nogle af de faste arrangementer

  Dagligt

  Fysisk træning

  I træningssalen tilbyder vores ergoterapeut på alle hverdage individuel træning. Vi har motionscykler, styrketræning, balancetræning mm. i fællessalen. Om sommeren træner vi meget udenfor.

  Vi har stolegymnastik, musik og bevægelse som foregår i husenes dagligstuer.

  Social samvær

  Hver dag er der hyggestunder enten i det hus, man bor i, eller i nabohuset. Derudover er der mulighed for at deltage i andre daglige gøremål, og være med til at planlægge ugens aktiviteter.

  Weekender

  I weekenden er der ikke så mange medarbejdere på arbejde. Det er derfor et godt tidspunkt for familiebesøg. 
  Ellers byder weekenden på almindelig hjemlig hygge, en tur i haven, hvis vejret er til det, eller en god film i fjernsynet

  Hver uge

  Busture

  Byageren har en minibus, som de enkelte huse har mulighed for at låne og køre ture i.

  Café Kig-Ind

  Hver fredag kl. 14.30 er der cafe i fællessalen med uforpligtende socialt samvær. Der kan nydes kaffe, te, Irish coffee, Bailey, vin, kage, chips etc. i hyggelige omgivelser. Kaffe/te og kage er gratis for beboerne, mens der skal betales for vin og spiritus. Beboerne er meget velkomne til at tage familie og venner med. Det er rart at få fælles oplevelser med sin familie

  Fredagsbar

  En gang om måneden afholder vi fredagsbar med tema, f.eks. portvin, øl eller cocktails. Vi spiller dart, billard eller andre spil, hører musik og hygger os med hinanden. Familie og venner er velkomne.

  Hver måned

  Gudstjeneste

  Den første tirsdag hver måned afholdes Gudstjeneste af en af præsterne fra Nærum kirke i fællessalen. To gange om året afholdes en særlig Gudstjeneste i Nærum Kirke for Plejecenter Byageren og Hegnsgården, med efterfølgende kirkekaffe. Hvis beboerne ønsker at komme i kirke om søndagen er medarbejderne behjælpelige med at bestille kirkebil.

  Klassisk musik

  En gang om måneden spiller en frivillig fra Byagerens Venner, udvalgte cd'ere med klassisk musik.

  Årligt

  Orienteringsaftener

  Et par gange i løbet af året inviteres til orienteringsaftener med et oplæg i fællessalen først, og derefter fællesspisning i boenhederne (egenbetaling for familie og venner).

  Fastelavn

  I februar afholdes fastelavnsfest i fællessalen. Det er en festlig dag, hvor vi og beboerne samt beboernes families børn/børnebørn og medarbejdernes børn slår katten af tønden. Efterfølgende får vi fastelavnsboller, kakao, kaffe og te. Der er godteposer til alle børn. Alt inkluderet i en fornuftig billetpris

  Sankthans

  Der afholdes en hyggelig aften i hvert hus , og efter maden er der festligt samvær i fællessalen med heksebryg og lækkerier.

  Sommerfestival

  Hvert år afholdes vi en festlig dag med underholdning, aktiviteter og konkurrencer. Vi  mødes til fælles morgenbord i fællessalen, og så fortsætter dagen med sjov og ballade. Til frokost er der grillpølser og fadøl mm. og dagen sluttes af med kaffe/te og kage. Beboernes familie og venner er velkomne til at deltage. Alt inkluderet i en fornuftig billetpris

  Byagerens fødselsdag

  Den sidste mandag i september får vi boller, lagkage og kakao i husene, for at markere indflytningen i 2012.

  Juletræsfest

  Stor traditionel Juletræsfest i fællessalen den første søndag i december. Vi får besøg af Julemanden, børnene danser om juletræet og får godteposer. Og så har vi en juletombola, der er meget populær, hvor gevinsterne er sponsoreret og overskuddet går til beboeraktiviteter. Der serveres gløgg og æbleskiver, sodavand te og kaffe. Alt inkluderet i en fornuftig billetpris. Vi håber altid på mange deltagere. Alt inkluderet i en fornuftig billetpris

  Julearrangementer

  Der er mange arrangementer i julemåneden. Som eksempel kan nævnes.

  • Lucia-optog gennem hele huset
  • Vedbæk garden kommer 
  • Juletræerne skal pyntes
  • Småkagebagning og julepyntning.

  Familie og venner

  Familie og venner er altid velkomne til at deltage. Det kan være hyggeligt for Jer som familie at få fælles oplevelser, og vi har altid brug for en hjælpende hånd.

 • Indflytningssamtale

  For at man kan lære hinanden at kende så hurtigt som muligt, og afklare gensidige forventninger, vil afdelingslederen og beboerens kontaktperson invitere beboeren og dennes familie til en samtale nogle uger efter indflytning.

  Årssamtaler

  Afdelingsleder og kontaktperson inviterer til en statussamtale en gang om året.

  Familiekontaktperson

  Det er en god idé, hvis der er en i familien, der vil stå for den primære kontakt til Byageren, og være den, der informerer resten af beboerens familie, i overensstemmelse med beboerens ønsker for samarbejdet. Det er også vigtigt for medarbejderne at vide, hvem der hjælper beboeren med indkøb, ledsager ved lægebesøg, evt. administration af penge m.m.

  Medarbejder - kontaktperson

  Der er knyttet en afdelingsleder og et personaleteam til hvert hus Hver beboer i  huset vil have en medarbejder som kontaktperson.
  Kontaktpersonen vil, i højere grad end andre medarbejdere, kende de særlige forhold, der gør sig gældende i forhold til hver enkelt beboer.

  Besøg

  Familie og venner er altid velkomne på Byageren når det passer beboeren, og naturligvis er de også velkomne til at deltage i dagens aktiviteter/arrangementer. Beboere, der sidder i fællesstuen synes det er rigtig hyggeligt, hvis besøgende lige siger hvem de er, og hvem de skal besøge når de går gennem stuen. Det er med til at skabe liv og interesse.

  Vi tænker, at det er naturligt, at hvis familien deltager i måltider eller kaffebord, så hjælper man også med borddækning, kaffebrygning og oprydning i det omfang, man formår, så medarbejdernes ressourcer bruges på beboerne.

  Hvis familien ønsker at tale med medarbejdere, henviser vi til at Byageren kontaktes på hverdage i dagtimerne, da medarbejdernes ressourcer i weekender og om aftenen skal bruges på beboerne.

  Kaffe og te

  Kaffe og te er gratis for familie og venner, og man er velkommen til at sætte kaffe over, når kanderne er tomme. Man er selvfølgelig velkommen til at give et økonomisk bidrag til beboernes aktivitetskasse.

  Retningslinjer for samarbejdet med borgere, familie og netværk på plejecentre

  Retningslinjer for samarbejde med borgere, familie og netværk

Om Byageren

 • Værdighedspolitik

  Rudersdal Kommunes værdighedspolitik afspejler den vision og de værdier, som kommunen lægger til grund, når borgere har brug for hjælp fra Social og Sundhed. Værdighedspolitikken er samtidig et værdibaseret redskab for de ansatte i deres daglige arbejde.

  Værdighedspolitik

  Borgerdialogspolitik

  Rudersdal Kommune er borgernes fællesskab. En god dialog mellem borgere, politikere og medarbejdere er afgørende for fællesskabets udvikling.
  Kommunalbestyrelsen tror på, at den gode dialog skaber bedre løsninger og bidrager til at gøre Rudersdal Kommune til en attraktiv kommune. Formålet med dette kodeks for den gode dialog er at fremhæve de værdier, som kommunen som myndighed og servicevirksomhed vil lægge vægt på i dialogen med borgerne.

  Borgerdialogspolitik

 • Beboer- familierådet varetager følgende opgaver:

  • I forhold til Plejecenter Byageren er beboer- familierådet en sparringspartner, med det mål, at Byageren er et godt hjem for beboerne, og at ressourcerne bruges så fornuftigt som muligt.
  • I forhold til Byageren som socialt boligbyggeri fungerer beboer- og familierådet  som afdelingsbestyrelse. 

  Rådet holder møde 3 gange årligt.

  Medlemmerne af Beboer- og familierådet

  Beboerrepræsentanter

  Afdeling Stueetagen:

  Lisbeth Kraft, Hus 1.
  Erik Voss-Jensen, Hus 3.
  Kurt Reinhard, Hus 3

  Afdeling 1. sal:

  Johannes Tangaa, Hus 6.

  Familierepræsentanter

  Afdeling Stueetagen: 

  Afdeling 1. sal: I øjeblikket mangler der en repræsentant

  Repræsentant for Seniorrådet
  Repræsentant fra Byageren

  Centerchef Ane Frische

 • Byagerens Venner er en forening, hvis formål er at støtte bestræbelserne for at gøre tilværelsen for Byagerens beboere så opmuntrende som muligt.

  Vi har brug for, at flere melder sig ind, og med et beskedent kontingent bidrage til  Byagerens sociale liv. Kontingenter og frivillige bidrag, anvendes til at afholde fester, udflugter og andre arrangementer.

  Byagerens Venner arbejder også for at etablere og opretholde frivilligt arbejde på Byageren.

  Lidt oplysninger om foreningens virke

  Byagerens Venner er opstået i 2014 som en aflægger af Frydenholms Venner (etableret 1983).

  Byagerens Venner har et sæt vedtægter, hvoraf § 2 A og B - formålsparagrafferne - lyder således:

  • Ved anvendelse af kontingenter og frivillige bidrag at afholde fester, udflugter og andre arrangementer til glæde for Byagerens beboere.
  • At etablere og opretholde en omfattende besøgstjeneste på  Byageren.

  Kort om foreningens arbejde

  Gennem økonomiske bidrag er det muligt at arrangere udflugter og fester til glæde for beboerne. Du kan læse mere om dette under "Aktiviteter".

  Derudover er der mange, der også yder en frivillig indsats. Det kan være som hjælp ved arrangementer, eller ved at stå for en aktivitet, enten alene eller sammen med andre. Det kan også være som besøgsven.

  Hjælp fra medlemmer, der har tid og overskud til det, er der altid brug for, men det er ingen betingelse for medlemsskab, men det økonomiske bidrag gennem kontingentet og ethvert ekstra bidrag er yderst velkomment og nødvendigt for foreningens arbejde.

  Er du interesseret i at hjælpe Byagerens Venner gennem betaling af kontingent og eventuelt ved frivilligt arbejde, er du velkommen til at kontakte formanden.

  Susanne Riedel
  mail: susriedel@tdcadsl.dk

 • Kommunalt tilsyn

  Her ses det seneste tilsyn foretaget af kommunen

  kommunalt tilsyn 

   

  Styrelsen for patientsikkerhed

  Her ses de seneste tilsyn fortaget af Styrelsen for patientsikkerhed

  /media/2436 

   

  /media/2437

   

   

Om Byageren - hvem er vi?

 • På Plejecenter Byageren er der 72 ansatte, fordelt på følgende faggrupper:

  • Sygeplejersker
  • Social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter
  • Social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere
  • Pædagoger
  • Kost- og ernæringsassistenter
  • Ergoterapeut
  • Beskæftigelsesvejleder
  • Teknisk Servicemedarbejdere
  • Sekretær og multimedarbejder

  Medarbejderne arbejder i 2 forskellige afdelinger. Stueetagen og 1. sal. I hver afdeling er der 3 huse. Hvert hus har et team med forskellige grupper af social- og sundhedsfagligt uddannede medarbejdere. 

  Hver afdeling er ledet af en afdelingsleder.

  Vi arbejder ud fra Marte meo, og det betyder, at vi har en positiv tilgang til beboerne og hinanden. Det betyder også, at vi altid sørger for at have autentisk kontakt med beboeren, før vi udfører en opgave. 

  Vi arbejder med leve-bo-miljø og det betyder, at alle opgaver udføres i boenheden med så stor beboerinddragelse som muligt, for at sikre, at beboerne er inddraget i eget liv. 

  Medarbejderne er gode til både at arbejde i teams og til at  arbejde selvstændigt under ansvar, og ud fra en anerkende tilgang. Her er stor gensidig tillid, og et rigtig godt arbejdsmiljø. Vi opnår gode resultater i arbejdet, og det giver ægte arbejdsglæde.