Hop til hovedindhold

Om boliger for ældre

Kommunen udbyder overordnet to typer af særlige boliger, som er egnede for ældre borgere. Disse er ældre- og handicapegnede boliger eller plejeboliger. Du kan læse om, hvordan du søger dem på denne side.

Om ældre- og handicapegnet bolig

 • En ældre- og handicap-egnet bolig er en bolig, der er særlig indrettet. Boligen er fx. indrettet uden dørtrin og med skydedøre, så du let kan bevæge dig rundt i den. Herudover er adgangen til boligen indrettet, så det er let for dig at komme til og fra boligen. 

  Rudersdal Kommune har 350 ældre- og handicap-egnede boliger fordelt i hele kommunen. Det er lejeboliger, hvor nogle er administreret af et almennyttigt boligselskab. 

  Du kan læse om de enkelte boliger i pjecen "Ældre- og handicap-egnede boliger i Rudersdal Kommune," som du finder i linket nedenfor: 

  Ældre- og handicapegnede boliger

 • Er du ældre og er din funktionsevne væsentligt nedsat, så din bolig ikke mere er egnet til dig, kan du søge om en ældrebolig. Det er dog en betingelse, at din nuværende bolig ikke kan indrettes, så du vil kunne blive boende i den. Måske kan din nuværende bolig gøres egnet. Det kan vi vurdere i samarbejde med dig.

  Hvis din bolig ikke kan gøres egnet, kan du blive godkendt til ældrebolig ventelisten. 

  Du kan ikke skrives op på ventelisten, før du har et aktuelt behov for et boligskifte.

  Hvis du ønsker en ældre eller handicapegnet bolig i en anden kommune

  Ønsker du en ældre- og handicap-egnede bolig i en anden kommune, skal du først søge og godkendes i Rudersdal Kommune. Du søger en bolig på linket nedenfor:

  Sådan søger du bolig for ældre

  Hvis du bliver godkendt, sender vi din ansøgning videre til den kommune, du ønsker at flytte til. Denne kommune skal også godkende din ansøgning. 

  Hvis du ikke bor i Rudersdal Kommune, men ønsker en ældrebolig i kommunen, skal du søge ældrebolig i den kommune du bor i. De skal først godkende dig til ældrebolig.

 • Når du er blevet godkendt til en bolig, kommer du på ventelisten til en ældrebolig. 

  Der kan være lang ventetid på at få en ældrebolig. De ledige boliger bliver tildelt efter en konkret vurdering af hvilken ansøger, der har det mest akutte behov.

  Når du tilbydes en bolig har du kort betænkningstid. Siger du ja, skal du overtage boligen hurtigst muligt. Takker du nej til to relevante bolig tilbud, vil du blive slettet fra ældrebolig ventelisten.

  Den gennemsnitlige ventetid for en ældre- og handicapegnet bolig pr. 4 kvartal 2022:

  218 dage for at få en bolig fra ventelisten.

  Du kan læse mere om ventelisten og ventetiden på nedenstående link:

  Venteliste til boliger

 • Det er boligselskaberne for de enkelte bebyggelser, der fastsætter den omkostningsbestemte husleje. Huslejen varierer afhængig af boligens størrelse, standard og alder. Ud over huslejen skal du betale særskilt for varme og el.

  Du kan søge om boligstøtte og varmetillæg hos Udbetaling Danmark.

  Læs mere om hvordan du søger på følgende links:

  Boligstøtte​

  Varmetillæg

 • Hvis du vil se, hvor de ældre- og handicap-egnede boliger ligger, kan du bruge kortet nedenfor. Ønsker du at finde en bolig i nærheden af din nuværende bolig, kan du indtaste din adresse og husnummer i søgefeltet. 

Om plejebolig og bofællesskab

 • En plejebolig er en bolig på et plejecenter, hvor der er ansat personale til at pleje dig hele døgnet.

  Rudersdal Kommune har otte plejecentre fordelt i kommunen. Der er tale om lejeboliger, der er administreret af et almennyttigt boligselskab. Derudover har kommunen samarbejde med plejecentret Lions Park Søllerød. 

  Du er altid velkommen til at besøge plejecentrene efter forudgående aftale med lederen af plejecentret.

  Du kan læse mere om vores plejecentre i vores pjece nedenfor:

  Plejeboliger

 • Du kan blive godkendt til en plejebolig, hvis du har et plejebehov, som ikke længere kan tilgodeses forsvarligt og tilfredsstillende i hjemmet. Vi vurderer altid dit plejebehov ud fra en individuel vurdering i samarbejde med dig.

  Ønsker du at søge plejebolig i en anden kommune?

  Ønsker du en plejebolig i en anden kommune, skal du først godkendes i Rudersdal Kommune. Bliver du godkendt, sender vi din ansøgning videre til den kommune, du ønsker at flytte til. Denne kommune skal også godkende din ansøgning.

 • Når du søger, skal du angive, om du vil stå på garanti-ventelisten, eller om du har et specifikt ønske om en bolig på et bestemt plejecenter.

  På garantiventelisten vil du normalt være garanteret en bolig på et af kommunens plejecentre inden for otte uger.

  Har du et specifikt ønske om at bo på et bestemt plejecenter, er der længere ventetid. 

  Den gennemsnitlige ventetid for en plejebolig pr. 4. kvartal 2022:

  33 dage for få en bolig fra garantiventelisten.

  131 dage for at få en bolig fra frit valgs ventelisten

  Du kan læse mere om ventelisten og ventetiden på nedenstående link:

  Venteliste til boliger

 • Du betaler husleje, el og a conto varme i din plejebolig hver måned. Huslejen er forskellig, afhængig af boligens størrelse og standard. På enkelte plejecentre kan der være ekstra udgifter fx til antennebidrag. Desuden skal du betale for en servicepakke hver måned. Den dækker mad, tøjvask og rengøring. Du kan se, hvad servicepakken indeholder, og hvad den koster i pjecen nedenfor:

  Servicepakke

  Du kan søge om boligstøtte og varmetillæg hos Udbetaling Danmark.

  Læs mere om hvordan du søger på følgende links:

  Boligstøtte

  Varmetillæg

 • Hvis du vil se, hvor de enkelte plejecentre og bofællesskaber ligger i kommunen, kan du bruge kortet nedenfor. Ønsker du at finde et plejecenter eller bofællesskab i nærheden af din bolig, kan du indtaste din adresse og husnummer i søgefeltet.