Hop til hovedindhold

Sådan søger du bolig for ældre

Der er overordnet to typer af særlige boliger som er egnede for ældre borger. Disse er ældre- og handicapegnede boliger eller plejeboliger og bofællesskaber. Du kan læse om, hvordan du søger dem på denne side.

Læs om de forskellige boligtyper på siden: om boliger for ældre

For at søge en bolig, kan du orientere dig i kriterierne for at blive godkendt til en ældre eller handicapegnet bolig.  Du kan udfylde et digitalt ansøgningsskema, som du finder ved at trykke på linket nedenfor:

Vigtigt at vide om din ansøgning

 • Før du søger

  Du skal udfylde et digitalt ansøgningsskema. Du skal prioritere mindst tre forskellige boliger på din ansøgning. Du finder skemaet på linket nedenfor:

  Søg ældre- og handicapegnet bolig​

  Har du problemer med det digitale, kan du ringe til Sundhed og Forebyggelse på tlf. 46 11 50 00 og få hjælp.

  Efter du har søgt

  Når du har søgt om en ældrebolig, vil en medarbejder fra Sundhed og Forebyggelse besøge dig og tale med dig om din funktionsevne og dine boligforhold. På besøget drøfter vi sammen om et træningsforløb eller boligændringer kan hjælpe dig til at blive i din nuværende bolig.

  På baggrund af samtalen vil visitationsudvalget træffe den endelige afgørelse om, du kan få en ældrebolig. 

  Hvis du får tilbudt en bolig

  Når du får tilbudt en ældrebolig, har du kort betænkningstid. Hvis du siger ja, skal du overtage boligen hurtigst muligt. 

  Hvis du takker nej til to relevante boligtilbud, bliver du slettet fra ventelisten til en ældrebolig.

  OBS!

  Vi vil gøre dig opmærksom på, at du fortsat skal betale husleje i opsigelsesperioden i din nuværende bolig. Det betyder, at du i en periode kan risikere at skulle betale husleje for begge boliger. 

  Hvis du bor i ejerbolig, kan du også komme til at betale husleje begge steder, indtil du har fået solgt din bolig. 

 • Før du søger

  For at søge en plejebolig skal du udfylde et digitalt ansøgningsskema, som du finder ved at trykke på linket nedenfor. Før du søger bedes du orientere dig om kriterierne for godkendelse til plejebolig.

  Søg plejebolig og bofællesskab​

  Har du problemer med det digitale, kan du ringe til Sundhed og Forebyggelse på tlf. 46 11 50 00 og få hjælp.

  Efter du har søgt

  Når du har søgt om en plejebolig, vil en medarbejder fra Sundhed og Forebyggelse besøge dig. Sammen drøfter I dine muligheder for en plejebolig. Til samtalen er det en god ide, at dine pårørende eller andre personer, som kender dig, er til stede.

  På baggrund af samtalen vil visitationsudvalget træffe den endelige afgørelse om, du kan få en plejebolig.

  Hvis du får tilbudt en bolig

  Når du får tilbudt en plejebolig, har du tre hverdage til at takke ja eller nej til boligen.

  OBS!

  Vi vil gøre dig opmærksom på, at du fortsat skal betale husleje i opsigelsesperioden i din nuværende bolig. Det betyder, at du i en periode kan risikere at skulle betale husleje for begge boliger. 

  Hvis du bor i ejerbolig, kan du også komme til at betale husleje begge steder, indtil du har fået solgt din bolig. 

 • Du har mulighed for at klage over en afgørelse inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Rudersdal Kommune skal have modtaget klagen inden udløbet af fristen på de 4 uger.

  Klagen rettes til: Sundhed og Forebyggelse, Stationsvej 36, 3460 Birkerød

  Hvis du vil sende klagen til os digitalt, anbefaler vi af hensyn til data- og informationssikkerheden, at du skriver til os via Digital Post.

  Skriv til Sundhed og Forebyggelse via linket:

  Sundhed og Forebyggelse