Hop til hovedindhold

Tilskud og tillæg for pensionister

Du kan søge om tilskud til helbredsudgifter såsom tilskud til medicin, tandbehandling, fodpleje briller – og andre udgifter.

Du kan kun få det bevilget, hvis din økonomi er særlig vanskelig som pensionist eller som førtidspensionist efter den gamle ordning (før 1.1. 2003).

Sådan søger du

 • Ønsker du at søge om tilskud til medicin, behandling hos tandlæge, fysioterapi, psykolog, kiropraktor eller egenbetalingen på høreapparater, så skal du først søge Udbetaling Danmark om helbredstillæg (også kaldet helbredskort). Det gør du digitalt.

  Du skal vide, hvad din og din husstands formue er, inden du søger. Hav MitID klar.

  Søg om helbredstillæg (Borger online)

  Udbetaling Danmark modtager din ansøgning og giver derefter kommunen besked. Hvis du får bevilget helbredstillæg, får du tilsendt et helbredskort.

  Du kan se betingelser for at få tillæg: Hvem kan få hvilke tillæg - længere nede på siden.

 • Hvis du skal søge om udvidet helbredstillæg til en tandprotese, bruger du selvbetjeningen nedenfor.

  Undervejs i den digitale ansøgning vælger du en tandlæge, der automatisk får besked om at udarbejde et prisoverslag. Tandlægen sender derefter et prisoverslag til din tandprotese til os.

  Du skal udfylde

  Søg om udvidet helbredstillæg til tandprotese (Borger online)

  Overslag vedr. den tandbehandling, der søges økonomisk støtte til (Borger online)

  OBS: Du kan ikke få tilskud efter, at du har fået behandlingen.

  Hvor længe skal jeg vente?

  Vi klarer sagsbehandlingen i løbet af 14 dage, men der kan gå yderligere en måned, inden du får endeligt svar, fordi vi skal indhente en vurdering hos tandlægekonsulenten.

  Du kan læse om betingelser for at få tillæg: Hvem kan få hvilke tillæg - længere nede på siden.

 • Søger du om tilskud til briller, skal du søge digitalt via selvbetjeningen nedenfor.

  Undervejs i den digitale ansøgning vælger du en optiker, der automatisk får besked om at udarbejde et prisoverslag. Optikeren sender derefter et prisoverslag på din brille til os.

  Vi vurderer herefter, hvor meget du kan få i tilskud. Vurderingen sker i forhold til prisaftalen med optikere. Bed derfor optikeren om at fremstille dine briller i henhold til prisaftalen med Dansk Erhvervsoptik.

  Du skal udfylde

  Søg om udvidet helbredstillæg til briller (Borger online)

  OBS: Du kan ikke få tilskud til briller, du allerede har købt.

  Hvor længe skal jeg vente?

  Vi klarer sagsbehandlingen i løbet af 14 dage.

 • Du har som folkepensionist eller førtidspensionist i Rudersdal Kommune mulighed for at søge om udvidet helbredstillæg efter sundhedsloven i forbindelse med fodbehandling.

  Når du som pensionist eller førtidspensionist søger tilskud til fodbehandling, har du frit leverandørvalg.

  Egenbetaling på fodbehandling i Rudersdal Kommune er 15 pct. af den vindende fodbehandlers pris. Når kommunen laver en bevilling på udvidet helbredstillæg til borgeren, sendes et brev til borgeren angående prisen hos den vindende behandler. Egenbetalingen kan blive højere, hvis du vælger en anden fodbehandler, end den som har afgivet den laveste pris, da tilskuddet beregnes ud fra den vindende fodbehandlers pris. 

  Søger du om tilskud til fodpleje, skal du søge digitalt via selvbetjeningen nedenfor.

  Undervejs i den digitale ansøgning vælger du en fodterapeut, der automatisk får besked om at udarbejde en vurdering af dit behov for fodpleje. Fodterapeuten sender derefter vurderingen til os.

  Søg om helbredstillæg til fodbehandling (Borger online)

  Rudersdal Kommune har indhentet priser fra følgende fodbehandlere:

  • Gittes Rullende Fodpleje v/Gitte Lene Nielsen, Rubinvej 25, 3650 Ølstykke, telefon 2684 6298
  • Statsaut. Fodterapeut Lisbet Lund, Nærum Hovedgade 83, 2850 Nærum, telefon 2423 5813, Fodterapi Nærum (fodterapinærum.dk)

  Delydelse 1, Klinik Delydelse 2, Klinik Delydelse 1, Udebesøg Delydelse 2, Udebesøg
  Fodklinik v/ Lisbet Lund X X X
  Gittes rullende fodpleje X

  Delydelse 1

  Dækker en lille fodbehandling med fx negleklipning og almindelig fodbehandling, som kan varetages af både fodplejere og/eller statsautoriserede fodterapeuter.

  Delydelse 2

  Dækker en stor fodbehandling med mere komplicerede behandlinger, som skal varetages af statsautoriserede fodterapeuter.

  Refusion ved fodpleje

  Hvis du skal have refunderet dine regninger til fodbehandling, skal du sende eller aflevere dem til Borgerservice.

  Hvor længe skal jeg vente?

  Vi klarer sagsbehandlingen i løbet af 4 uger.

 • Opstår der en udgift til flyttemand eller andre udgifter, som kommunen vurderer som rimelige og nødvendige, og du ikke selv har mulighed for at betale, så kan du søge om et personligt tillæg.

  Du skal søge digitalt og vedhæfte dokumentation for alle dine aktuelle faste udgifter som bilag.

  Søg om personligt tillæg (Borger online)

  Hvor længe skal jeg vente?

  Du får svar inden 14 dage.

  Har du boet i udlandet?

  Har du ikke boet i Danmark hele dit liv, modtager du måske en lavere pension, en såkaldt brøkpension, så kan du søge om et personligt tillæg.

 • Er du folkepensionist, kan du få tilskud til at komme på højskoleophold.

  Højskoleopholdet skal vare to sammenhængende uger, for at du kan få tilskud. Det er højskolen, der søger for dig. I 2024 udgør tilskuddet i alt 1000 kr.

  Førtidspensionister kan ikke søge tilskud til højskoleophold.

  Hvor længe skal jeg vente?

  Du får svar inden 14 dage.

 • Du kan som folkepensionist søge om tilskud til dine udgifter til varme. Vi kalder det varmetillæg. Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler varmetillæg.

  Er du fritaget for offentlig digital selvbetjening?

  Så kan du henvende dig til Borgerservice på Birkerød Bibliotek og få den blanket, du skal bruge til at søge om varmetillæg.

  Du kan søge og læse mere om varmetillæg på borger.dk:

  Kan jeg få varmetillæg? (borger.dk)

Hvem kan få hvilke tillæg?

 • Hvis du modtager folkepension eller førtidspension efter reglerne fra før 1. januar 2003, kan du søge om hjælp til betaling af dine udgifter til visse typer af medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter Sundhedsloven. Tilskuddet kaldes et helbredstillæg.

  Kan jeg få helbredstillæg?

  Du kan få et helbredstillæg, hvis du har en personlig tillægsprocent over nul og en samlet likvid formue under 93.000 kroner (2022). Du kan se din personlige tillægsprocent i din pensionsmeddelelse. Det er Udbetaling Danmark, der fastsætter tillægsprocenten i forbindelse med din pensionsberegning.

  Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din personlige tillægsprocent er nul. 

  Enlig eller gift?

  Den samlede likvide formue må ikke være større end 93.000 kroner (2022). Denne formuegrænsen gælder på ansøgningstidspunktet.

  Likvid formue er:

  • indestående i pengeinstitut
  • kontanter
  • obligationer
  • pantebreve
  • aktier
  • investeringsbeviser og andre værdipapirer.

  Vi har indgået såkaldte ’prisaftaler’ med følgende tandlæger:

  Rune Gravesen ApS,Hovedgaden 40 B, 1., 3460 Birkerød. Tlf.: 45 81 01 42

  Anne Kuniss Kriegbaum, Hovedgaden 38 C, 3460 Birkerød. Tlf.: 45 81 02 02

  Tandlægehuset Birkerød ApS v/ Duc Cao, Birkerød Kongevej 100A, 3460 Birkerød. Tlf.: 45 81 01 00

  Tandlægerne på Dambakken v/ Rikke Hansen, Dambakken 16, 3460 Birkerød. Tlf.: 45 81 67 55

  Gitte Lauritzen, Vejlesøparken 23, 1.th., 2840 Holte. Tlf.: 45 42 36 46

  Du skal selv betale en eventuel prisforskel.

 • Du kan få bevilget udvidet helbredstillæg til udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling, hvis kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig. Du skal søge særskilt om udvidet helbredstillæg, inden behandlingen påbegyndes.

  Du kan kun søge, hvis:

  • du er folkepensionist eller modtager af førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003
  • du og din evt. ægtefælles samlede formue ikke overstiger 93.000 kr. (2022)
  • din personlige tillægsprocent er større end 0.

  Det er Udbetaling Danmark, der fastsætter tillægsprocenten i forbindelse med pensionsberegningen, og det fremgår af din pensionsmeddelelse.

  • du er folkepensionist eller modtager af førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003
  • du og din evt. ægtefælles samlede formue ikke overstiger 93.000 kr. (2022)
  • din personlige tillægsprocent er større end 0.

  Tilskuddet udbetales som et engangsbeløb.

  Vi har indgået en såkaldt ’prisaftale’ med Dansk Erhvervsoptik (briller).

  Du skal selv betale en eventuel prisforskel.

 • Du kan søge kommunen om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003. Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg.

  Kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan få personligt tillæg. I vurderingen indgår din formue, den sociale pension og alle andre indtægter.

  Kommunen vurderer din formue og indtægt i forhold til den udgift, som du ønsker dækket af det personlige tillæg.

  Kommunen kan anvende vejledende formuegrænser og rådighedsbeløb, når den vurderer, om du er i en økonomisk vanskelig situation.

Søg refusion for dine udgifter

Hvis du har fået bevilget helbredstillæg, og hvis tilskuddet ikke er fratrukket i din regning til behandlinger, almindelig tandbehandling og fodbehandling, så kan du søge om at få refusion for dit udlæg.

Du kan aflevere dine regninger i Borgerservice i Birkerød, eller du kan søge digitalt.

Søg om refusion for udlæg (mitid.dk)

Har du svært ved det digitale?

Som udgangspunkt skal du bruge vores selvbetjeningsløsninger, når du søger om tilskud og tillæg til behandlinger, briller, fodpleje mm.

Har du svært ved det digitale, kan du få hjælp i Borgerservice i Birkerød. Husk dit MitID.

Baggrundsinformation

Lov om social pension

I kapitel to § 14 i Bekendtgørelse af lov om social pension kan du læse lovens tekst om personligt tillæg, varmetillæg og helbredstillæg. 

Pensionsvejledning

Du kan læse, hvordan kommunerne vejledes ift. til bevilling af helbredstillæg mm. Det står beskrevet i Vejledningen om folkepension efter Lov om Social Pension.

Klagevejledning

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Hvis din klage derimod vedrører Udbetaling Danmarks afgørelse om fastsættelsen af din likvide formue eller personlige tillægsprocent, skal du sende klagen til Udbetaling Danmark.