Hop til hovedindhold
Høring - Høringsfrist er udløbet

Forslag til Lokalplan 300 for et område ved Vangebovej, Mothsvej og Skodsborgvej

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. november 2023 Forslag til Lokalplan 300 for et område ved Vangebovej, Mothsvej og Skodsborgvej.

HØRINGSFRIST ER UDLØBET

Lokalplanen dækker et eksisterende åben lav boligområde ved Vangebovej, Mothsvej og Skodsborgvej i Søllerød.

Lokalplanen har til formål, at fastholde området til helårsboliger i form af åben lav boliger. Samt at fastlægge bestemmelser som bevarer og understøtter områdets eksisterende arkitektoniske, grønne og åbne karakter. 

Se planen via følgende link: Forslag til Lokalplan 300 

Høring

Forslag til Lokalplan 300 for et område ved Vangebovej, Mothsvej og Skodsborgvej er fremlagt i offentlig høring fra den 29. november 2023 til og med den 31. januar 2024. I denne periode kan der fremsendes høringssvar som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget.

Høringssvar skal være modtaget af Rudersdal Kommune senest den 31. januar 2024 og kan sendes til byplan@rudersdal.dk eller Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

Når du afgiver et høringssvar, skal du være opmærksom på, at vi som hovedregel offentliggør de indkomne høringssvar og almindelige personoplysninger (kontaktoplysninger såsom navn, adresse, e-mail mv.) via Rudersdal Kommunes hjemmeside som en del af kommunens ønske om åbenhed i forvaltningen.

Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger her.

De indkomne høringssvar vil desuden fremgå af Rudersdal Kommunes dagsordenssystem ved den politiske behandling med afsender på adresse- eller foreningsniveau eller lignende.

Dialogmøde

I forlængelse af høringen af lokalplanen afholdes et åbent dialogmøde den 22. januar 2024, kl. 18.30-20.30. Mødet holdes på Mariehøj Kulturcenter, Øverødvej 246, i Per Kirkeby salen. Til mødet vil der være repræsentanter for Arkitektur- og Byplanudvalget. Forvaltningen vil gennemgå forslaget til lokalplanen samt den fremadrettede proces, og der vil være mulighed for spørgsmål og dialog. 

Tilmelding til mødet kan ske til byplan@rudersdal.dk , med henvisning til sag 2023-5531.

Miljøscreening og tilhørende klagevejledning

  • I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der foretaget en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 29. november 2023 Byplan Byplan Charlotte Kristensen Planlægger Dir. tlf. 46 11 25 00 2/2 På baggrund af screeningen er det vurderet, at mulighederne i planerne ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor planforslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

    Miljøscreeningsafgørelsen og klagevejledning kan ses via følgende link:

    Forslag til Lokalplan 300 miljøscreeningsafgørelse/media/1730