Hop til hovedindhold
Høring

Forslag til Tillæg 05 til Spildevandsplan 2017

Kommunalbestyrelsen har den 24. april 2024 vedtaget forslag til Tillæg 05 til Spildevandsplan 2017. Forslaget er nu i 8 ugers offentlig høring.

Kommunalbestyrelsens tiltrædelse til Klima- og Miljøudvalgets indstilling om Tillæg 05 til Spildevandsplan 2017. 

Forslag til Tillæg 05 

Tillæg 5 skaber den planmæssige baggrund for gennemførelse af otte spildevandsprojekter. Det er en forudsætning for kommunens myndighedsbehandling og forsyningens finansiering af tillæggets projekter, at plantillægget godkendes politisk. Tillægget består af fire byudviklingsprojekter, to projekter relateret til separatkloakering af Holte, et relateret til udbygning i DTU Science Park og et med rettelser af fejl i planens statuskort.

Der er foretaget en screening af Tillæg 05 i overensstemmelse med reglerne om VVM-vurdering. På baggrund af screeningen har kommunen afgjort, at der ikke skal foretages en egentlig VVM-vurdering 

Se Forslag til Tillæg 05

Høring

Forslag til Tillæg 05 til Spildevandsplan 2017 er i otte ugers offentlig høring fra den 29. april til den 24. juni 2024. I denne periode kan der fremsendes høringssvar som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget.

Høringssvar sendes til Rudersdal Kommune senest 24. juni 2024 og kan sendes til tom@rudersdal.dk eller Rudersdal Kommune, Klima, Natur og Miljø, Øverødvej 2, 2840 Holte.

Når du afgiver et høringssvar, skal du være opmærksom på, at vi som hovedregel offentliggør de indkomne høringssvar og almindelige personoplysninger (kontakt oplysninger såsom navn, adresse, e-mail mv.) via Rudersdal Kommunes hjemmeside som en del af kommunens ønske om åbenhed i forvaltningen. De indkomne høringssvar vil desuden fremgå af Rudersdal Kommunes dagsordenssystem ved den politiske behandling med afsender på adresse- eller foreningsniveau eller lignende.

 

Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger her.