Hop til hovedindhold

Europa-Parlamentsvalg

Der er valg til Europa-Parlamentet hvert femte år. Seneste valg blev afholdt søndag den 9. juni 2024 kl. 09.00-20.00.

Valgresultat for Europa-Parlamentsvalget 2024

Du kan se de resultater fra Rudersdalkredsen på linket nedenfor. 

Praktisk om Europa-Parlamentsvalg

 • Du kan stemme til Europa-Parlamentsvalg, hvis du:

  • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og bor i Danmark
  • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og bor i en af de øvrige EU-medlemsstater (kræver ansøgning)
  • er statsborger i en af de øvrige EU-medlemsstater, er fyldt 18 år og bor i Danmark (kræver ansøgning).

  Pr. 1. juli 2016 har personer, der er umyndige, fået ret til at stemme ved Europa-Parlamentsvalg.

  Du må kun stemme til Europa-Parlamentsvalg i én medlemsstat. Hvis du ikke er dansk statsborger og bor i Danmark, og du vil stemme ved valget i Danmark, må du derfor ikke samtidig stemme til valget i dit hjemland (eller nogen anden medlemsstat). 

  Følgende personer har ikke valgret ved valg til Europa-Parlamentet:
  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c), og
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b).
  Indhold hentet fra borger.dk
 • Er du dansk statsborger og bor du i et andet EU-land, kan du stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark.
  For at stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark skal du søge om at komme på valglisten. Ansøgningen skal indgives til Københavns Kommunes Folkeregister. Fristen for ansøgning bliver meldt ud i forbindelse med valget. Ansøgning kan tidligst indgives mandag 6 måneder før valgdagen. Det anbefales at indsende ansøgningen så tidligt som muligt.
  Du kan læse mere om valgret for danskere bosat i et andet EU-land på Indenrigs- og Sundhedsministeriets valghjemmeside.

  Valgret, når du bor i udlandet (Indenrigs- og Sundhedsministeriet)

  Indhold hentet fra borger.dk

  Ansøg om at blive slettet fra valglisten

  Anmod om at blive slettet af valglisten til Europa-Parlamentsvalg (Borger Online)

  Du skal bruge MitID.

 • Hvis du er statsborger i et andet EU-land (EU-borger) med fast bopæl i Danmark, har du valgret til Europa-Parlamentsvalget i Danmark. Du har også ret til at stille op til valget i Danmark.

  Du skal optages på valglisten

  For at kunne stemme til valget skal du først optages på valglisten. Det skal du søge om i den kommune, hvor du bor.
  Hvis du var optaget på valglisten i Danmark ved det seneste valg til Europa-Parlamentet i Danmark, er du automatisk optaget på valglisten til de efterfølgende Europa-Parlamentsvalg (medmindre du har anmodet om at blive slettet fra valglisten), og du behøver derfor ikke foretage dig noget, hvis du stadig gerne vil stemme i Danmark.

  Hvis du vil slettes fra valglisten

  Du kan anmode om at blive slettet af valglisten i Danmark, hvis du hellere vil stemme til valget i dit hjemland. Du kan anmode om at blive slettet fra valglisten på borger.dk, se nedenfor.
  Vær opmærksom på, at hvis du er optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, kan du ikke samtidig stemme til valget i dit hjemland.
  Du kan læse mere om Europa-Parlamentsvalg på Indenrigs- og Sundhedsministeriets valghjemmeside.

  Valg til Europa-Parlamentet (Indenrigs- og Sundhedsministeriet)

  Indhold hentet fra borger.dk

  Ansøg om at blive optaget på valglisten

  Udlandsdanskeres valgret og ansøgningsskema (Indenrigs- og Sundhedsministeriet)

  Indsend ansøgningen til Rudersdal Kommune via Digital Post (borger.dk)​

  Du skal bruge MitID.

  Ansøg om at blive slettet fra valglisten

  Anmod om at blive slettet af valglisten til Europa-Parlamentsvalg (Borger Online)

  Du skal bruge MitID.

 • Hvis du ønsker at stille op til Europa-Parlamentsvalg, skal du være valgbar. At være valgbar betyder, at man kan stille op og blive valgt til Europa-Parlamentet. Du er automatisk valgbar, når du har valgret, dvs. når du kan stemme til valget. 

  Valgret til Europa-Parlamentsvalg i Danmark har enhver, der enten:
  • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og bor i Danmark
  • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og bor i af de øvrige EU-medlemsstater eller
  • er statsborger i en af de øvrige EU-medlemsstater, er fyldt 18 år og bor i Danmark.  
  Følgende personer har ikke valgret til Europa-Parlamentsvalg:
  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c), og
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b).

  Selvom du opfylder betingelserne for at være valgbar (valgretsbetingelserne), kan du miste din valgbarhed, hvis du er straffet eller bliver straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør dig uværdig til at være medlem af Europa-Parlamentet.

  Du kan dog altid stille op til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, uanset om du måtte være straffet for en handling, der kan medføre, at du mister din valgbarhed. Det er først, hvis du bliver valgt til Europa-Parlamentet, at der bliver taget stilling til, om du er valgbar. Spørgsmålet om valgbarhed afgøres af Folketinget.

  Indhold hentet fra borger.dk
 • Se stemmeprocenten i Rudersdal Kommune ved Europa-Parlamentsvalget 9. juni 2024: 

  Stemmeprocenter (pdf)

Tidligere Europa-Parlamentsvalg

Europa-Parlamentsvalg

Hvis du vil klage

Du kan klage over et afholdt Europa-Parlamentsvalg, fx hvis du har mistanke om, at valghandlingen ikke er foregået korrekt, herunder optællingen af stemmerne.

Hvis du ønsker at klage, skal du gøre det senest en uge efter valget. Klagen skal være skriftlig og sendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Hvad betyder ordene?

Stemmeprocent: Hvor mange procent, der stemmer til valget, ud af det samlede antal stemmeberettigede vælgere. Det kaldes også valgdeltagelse.

Stemmeberettigede vælgere: De vælgere, der har stemmeret. Dvs. at de må stemme til valget.

Mere information

Læs mere om Europa-Parlamentsvalg på borger.dk: