Hop til hovedindhold

Valgsteder på valgdagen

Det valgsted, hvor du skal stemme, står på dit valgkort, som du får tilsendt i ugen inden valget. Du kan se valgstederne, hvornår de har åbent, og hvor der er særlige hjælpemidler.

Du kan også læse om, hvad du gør, hvis du ikke har dit valgkort, og om ændring af valgsted for vælgere med handicap eller nedsat førlighed.

Valgsteder og særlige forhold

 • Birkerød valgsted

  Birkerød Skole
  Birkerød Parkvej 12
  3460 Birkerød

  Grünersvej valgsted

  Holte Skole, afdeling Grünersvej
  Grünersvej 6
  2840 Holte

  Nærum valgsted

  Ravnholm Skole, afdeling Nærum
  Fruerlund 7-9
  2850 Nærum

  Sjælsø valgsted

  Rude Skov Skole, afdeling Sjælsø
  Ravnsnæsvej 120
  3460 Birkerød

  Skovly valgsted

  Skovlyskolen
  Borgmester Schneidersvej 40
  2840 Holte

  Toftevang valgsted

  Søholmskolen, afdeling Toftevang
  Teglporten 4
  3460 Birkerød

  Trørød valgsted

  Trørødskolen
  Gl. Holtevej 2
  2950 Vedbæk

  Vangebo valgsted

  Ravnholm Skole, afdeling Vangebo
  Vangeboled 9
  2840 Holte

  Vedbæk valgsted

  Vedbæk Skole
  Henriksholms Alle 2
  2950 Vedbæk

  Ved valgstederne bliver der sat pile op, der viser hen til valglokalet. Husk, at du som regel kommer en anden vej ud af lokalet.

 • Europa-Parlamentsvalget søndag d. 9. juni 2024:
  Alle valgsteder åbner kl. 9 og lukker kl. 20, når den sidste vælger har stemt.

  Øvrige valg: 
  Valgsteder er normalt åbne kl. 8-20 ved valg, der holdes på en hverdag, og kl. 9-20, ved valg, der holdes på en lørdag, søndag eller helligdag

 • Du kan søge på din adresse her nedenfor og få at vide, hvilket valgsted du skal stemme på. 

  Kan du ikke finde dit valgsted ovenfor, kan du få dit valgsted oplyst ved at ringe til Borgerservice på tlf. 46 11 12 50

  Vælgere uden fast bopæl

  Vælgere uden fast bopæl skal i Rudersdal Kommune stemme på Vangebo Valgsted, Ravnholm Skole, Afdeling Vangebo, Vangeboled 9, 2840 Holte

  Der kommer besked om det i Digital Post.

 • Alle vælgere – dvs. alle, der har valgret – får tilsendt et personligt valgkort med posten i ugen op til valget.

  HUSK, at medbringe valgkortet, når du skal stemme, uanset om du skal brevstemme før valgdagen eller stemme på valgdagen. Hvis du har stemmeret, kan du dog sagtens afgive din stemme uden valgkort - medbring blot legitimation.

  Dit valgsted

  På valgkortet står der, hvor du skal stemme, altså det valgsted, du hører til.

  Hvis vores digitale system til at scanne valgkort er nede, kan du også se, hvilket valgbord du skal gå hen til. Ellers er det lige meget.

  Har du ikke fået et valgkort, eller er det blevet væk?

  Hvis du ikke har modtaget dit valgkort med posten inden valget, eller hvis det er blevet væk, skal du først finde ud af, hvilket valgsted du tilhører. 

  Når du skal hen på valgstedet, bedes du medbringe legitimation – så laver vi et valgkort til dig på valgstedet. Du må dog regne med en vis ventetid.

  Legitimation kan fx være pas, sundhedskort (sygesikringskort) eller kørekort. De digitale apps Sundhedskortet og Kørekort kan også bruges som legitimation.

  Er der fejl på valgkortet?

  Hvis der er fejl på valgkortet, bedes du medbringe legitimation, når du skal stemme – så klarer vi det på valgstedet. Du må regne med en vis ventetid.

  Legitimation kan fx være pas, sundhedskort (sygesikringskort) eller kørekort. De digitale apps Sundhedskortet og Kørekort kan også bruges som legitimation.

 • Valgstederne er indrettet, så de har den bedst mulige tilgængelighed, også for vælgere med handicap eller nedsat førlighed.

  Hjælpemidler på valgstederne

  På alle valgsteder bliver der opsat et handicapvenligt stemmerum med sort filtpen, en ikke-håndholdt lup og en ikke-håndholdt LED-lampe til rådighed. 
  Der vil desuden være CCTV (billedforstørrende videosystem) samt hæve-sænkebord til rådighed følgende steder:

  • Ved brevafstemning i perioden 29. april - 16. maj 2024: På Hovedbiblioteket i Birkerød
  • Ved brevafstemning i perioden 21. maj - 6. juni 2024: På rådhuset i Holte
  • På valgdagen 9. juni 2024: På Toftevang valgsted i Birkerød

  Alle kan få hjælp til at stemme

  Vil du have hjælp til at læse stemmesedlen eller til at sætte dit kryds? Så henvend dig til en af de personer på valgstedet, der hjælper til ved afstemningen (en valgstyrer eller en valgtilforordnet).

  Du kan få hjælp af to valgstyrere/valgtilforordnede eller af en valgstyrer/valgtilforordnet og en person, du selv har valgt.

  Hvis du vil have hjælp til at sætte dit kryds, skal du klart og tydeligt kunne fortælle dem, der hjælper dig, hvem du vil stemme på. Du har ret til at udtrykke dette på tegnsprog, evt. via tolk, hvis du alene taler tegnsprog.

  Har du et fysisk eller psykisk handicap

  Så kan du få hjælp alene af én person. Du bestemmer selv, hvem der skal hjælpe dig. Det er et krav, at du klart og tydeligt kan fortælle, hvem der skal hjælpe dig.

  Er dit handicap ikke synligt, kan du blive bedt om at vise dokumentation for dit handicap, eksempelvis:

  • ledsagekort
  • parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer
  • lægeerklæring
  • erklæring/attest fra en anden myndighed.

  Vil du vide mere?

  Du kan læse mere om reglerne for at få hjælp til at stemme og om hjælpemidler på Indenrigs- og Boligministeriets valghjemmeside:

  Kan jeg få hjælp til at stemme? (Indenrigs- og Sundhedsministeriet)

  Har du spørgsmål?

  Kontakt Valgsekretariatet på tlf. 72 68 17 43 eller på e-mail til valg@rudersdal.dk, hvis du for eksempel har spørgsmål til:

  • hvilke hjælpemidler der er på dit valgsted
  • hvilke hjælpemidler der er på det sted, hvor du vil brevstemme
  • hvordan du søger om at flytte valgsted.
 • Du kan søge om at stemme på et andet valgsted end det, du hører til, hvis det er relevant på grund af handicap eller nedsat førlighed. Det kan fx være behov for CCTV og hæve-/sænkebord.

  Du skal søge om det op til hvert valg eller afstemning. 

  Begrundelse for ændring af valgsted

  Ethvert forhold, som vedrører dit handicap eller nedsatte førlighed, vil kunne begrunde en ændring af valgsted.

  Det kan for eksempel være, hvis du sidder i kørestol og har brug for at blive overført til et valgsted med handicapvenlige fysiske adgangsforhold, eller hvis du har behov for CCTV og hæve-/sænkebord.

  Du skal ansøge om at blive overført til et andet valgsted

  Hvis du ønsker at blive overført til et andet valgsted, skal du sende eller indlevere din ansøgning til kommunen.

  Borgerservice kan vejlede dig om, hvilke valgsteder i kommunen der er mest tilgængelige for personer med handicap eller nedsat førlighed.

  Sådan ansøger du

  Hvis du vil overføres til et andet afstemningssted på valgdagen, skal kommunen have din ansøgning senest fredag d. 31. maj 2024 kl. 12. Find ansøgningsskema på linket nedenfor. Ansøgningen skal udfyldes og sendes eller indleveres til Folkeregisteret. Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med ansøgningen, kan du kontakte Borgerservice eller kommunens kontaktcenter.

  Ansøgningsskema (Indenrigs- og Sundhedsministeriet)

  Send Digital Post til Folkeregister​et 

  Kontakt og åbningstider i Borgerservice mv.

  Behandling af din ansøgning og afgørelse

  Ansøgningen behandles og afgøres af kommunen. Hvis vi har brug for yderligere oplysninger fra dig, vil du blive kontaktet.

  Når din ansøgning er færdigbehandlet, får du et skriftligt svar fra kommunen på din ansøgning.

 • Hunde har ikke adgang på valgstederne.

  Servicehunde kan dog medbringes på samtlige valgsteder.