Hop til hovedindhold

Brevstem inden valgdagen

Hvis det passer dig bedst at stemme inden valgdagen, kan du brevstemme. Til Europa-Parlamentsvalget 2024 kan du brevstemme i perioden fra 29. april til 6. juni 2024. Se tid og sted nedenfor.

Hvis du vil stemme inden valgdagen

 • Hovedbiblioteket i Birkerød

  Stationsvej 38, 1. sal, 3460 Birkerød

  Husk, når du brevstemmer

  Du skal møde personligt op for at brevstemme.

  Husk legitimation. Medbring fx sundhedskort, kørekort eller pas. De digitale apps Sundhedskortet og Kørekort kan også bruges som legitimation.

  Åbningstider for brevafstemning

  Uge 22

  Mandag den 27. maj kl. 10.00-19.00

  Tirsdag den 28. maj kl. 10.00-19.00

  Onsdag den 29. maj kl. 10.00-19.00

  Torsdag den 30. maj kl. 10.00-19.00

  Fredag den 31. maj kl. 10.00-18.00

  Lørdag den 1. juni kl. 10.00-14.00

  Uge 23

  Mandag den 3. juni kl. 10.00-19.00

  Tirsdag den 4. juni kl. 10.00-19.00

  Onsdag den 5. juni Lukket

  Torsdag den 6. juni kl. 10.00-18.00

 • Rådhuset i Holte

  Øverødvej 2, 2840 Holte

  Husk, når du brevstemmer

  Du skal møde personligt op for at brevstemme.

  Husk legitimation. Medbring fx sundhedskort, kørekort eller pas. De digitale apps Sundhedskortet og Kørekort kan også bruges som legitimation.

  Åbningstider for brevafstemning

  Uge 22

  Mandag den 27. maj kl. 10.00-19.00

  Tirsdag den 28. maj kl. 10.00-19.00

  Onsdag den 29. maj kl. 10.00-19.00

  Torsdag den 30. maj kl. 10.00-19.00

  Fredag den 31. maj kl. 10.00-18.00

  Lørdag den 1. juni kl. 10.00-14.00

  Uge 23

  Mandag den 3. juni kl. 10.00-19.00

  Tirsdag den 4. juni kl. 10.00-19.00

  Onsdag den 5. juni 10.00-14.00

  Torsdag den 6. juni kl. 09.00-18.00

 • Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan komme til valgstedet på valgdagen, kan du stemme i dit hjem. Du skal dog først ansøge om at stemme i hjemmet. 

  Sådan ansøger du

  Hvis du modtager hjemmehjælp eller hjemmesygepleje, kan du få et ansøgningsskema hos hjemmehjælperen. Ellers kan du bede Borgerservice om at få ansøgningsskemaet tilsendt. Du kan også selv hente skemaet her: 
  Ansøgning om at brevstemme i hjemmet til Europa-Parlamentsvalg 2024 (pdf)

  Folkeregisteret skal have modtaget din ansøgning om at stemme i hjemmet senest tirsdag den 28. maj 2024 kl. 18.00.

  Sådan foregår det

  1. Du skal ansøge om at stemme i dit hjem.
  2. Vi behandler din ansøgning.
  3. Vi ringer vi til dig og fortæller, hvornår vi kommer.
  4. Vi besøger dig i dit hjem, så du kan stemme.

  Mere information

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du henvende dig til Folkeregistret i Borgerservice på tlf. 46 11 14 50 eller e-mail til folkeregister@rudersdal.dk.

 • Hvis det passer dig bedst, kan du også stemme i en anden kommune.

  Husk at tjekke åbningstiderne der, hvor du vil stemme – de kan være anderledes end i Rudersdal.

 • Plejehjem

  Hvis du bor på et plejehjem eller plejecenter, skal du ikke ansøge om at stemme i hjemmet. Vi sørger for, at du kan stemme der, hvor du bor. Personalet på plejecentret kan fortælle dig mere om det.

  Sygehus

  Hvis du er indlagt på et sygehus i en længere periode op til valgdagen, kan du stemme på sygehuset. Personalet sørger for afstemningen.

 • Hvis du er langt fra Danmark og ikke kan komme hjem til valgdagen, kan du brevstemme.

  Få brevstemmemateriale

  Du kan få brevstemme-materiale på de danske repræsentationer i udlandet og om bord på danske skibe i udenrigsfart og på danske havanlæg uden for dansk område.

  Send din brevstemme i god tid

  Du skal sende din brevstemme i så god tid, at den kan nå at blive modtaget af din bopælskommune inden valgdagen.

  Du kan spørge om sidste frist for at indsende brevstemmer på den repræsentation, hvor du vil brevstemme. Se en fortegnelse over danske ambassader og konsulater og deres åbningstider på Udenrigsministeriets hjemmeside:

  Find os i verden (Udenrigsministeriet)

  Brevet med din brevstemme skal have den korrekte adresse. Bor du i Rudersdal Kommune, skal den sendes til Rudersdal Kommune, Øverødvej 2, 2840 Holte.

  Færøerne og Grønland

  Du kan stemme på folkeregistre på Færøerne og i Grønland.

  Udlandet

  Hvis du er i udlandet, kan du stemme på ambassader eller konsulater.

  Du kan også stemme på danske havanlæg uden for dansk område og danske skibe i udenrigsfart.

 • Hvis du stemmer inden valget og senere fortryder din stemme, kan du ændre din stemme ved at brevstemme igen. Det kan du gøre til sidste frist for brevafstemning

  Det er altid den senest afgivne brevstemme, der er gyldig.

  Derimod kan du ikke stemme på selve valgdagen, hvis du har brevstemt.

Sådan brevstemmer du

 • Du skal selv skrive på stemmesedlen, hvem du stemmer på. Du skal skrive mindst ét af disse:

  • Navnet på en bestemt kandidat
  • Navnet på et bestemt parti eller liste
  • Bogstavet for et bestemt parti eller liste.

  Derfor er det en god idé at finde ud af, hvem du vil stemme på, før du går op og brevstemmer.

  Vi sætter plakater op med partiernes og kandidaternes navne der, hvor du brevstemmer. Du kan også finde dem her på hjemmesiden:

  Kandidater til Europa-Parlamentsvalget

 • Tag dit valgkort med, hvis du har fået det, og ellers anden legitimation såsom pas, sundhedskort (sygesikringsbevis) eller kørekort.

  Henvend dig i skranken. Her krydser vi dig af i valglisten, og du får en stemmeseddel og en konvolut.

 • Du skal udfylde stemmesedlen i enrum. Det betyder, at du skal være alene i et lukket stemmerum.

  Når du har skrevet, hvad eller hvem du stemmer på, skal du lægge stemmesedlen i konvolutten. Luk konvolutten, og aflevér den til medarbejderen i skranken.

  Du skal nu underskrive et følgebrev til brevstemmen. Her skal du bl.a. skriver under på, at du har kunnet stemme, uden at andre så på det. Din bopælskommune får følgebrevet tilsendt sammen med brevstemmen. De bruger det også til at krydse dig af i valglisten.

  Medarbejderne lægger konvolutten med din stemmeseddel sammen med følgebrevet ned i en yderkuvert. Det hele lægges i en særlig boks.

 • Hvis du skriver forkert eller fx tegner på stemmesedlen, kan stemmesedlen blive kendt ugyldig.

  Men hvis du kommer til at lave en fejl, kan du få stemmesedlen byttet.

  Du kan få hjælp hos medarbejderen i skranken. Spørg medarbejderen, hvis du er i tvivl om noget – vi er der for at hjælpe dig.

 • Hvis du har brevstemt i en anden kommune end den, hvor du er optaget på valglisten, sender de brevstemmen til den kommune, hvor du hører til.

  Dagen før selve valgdagen åbner vi yderkuverterne på de brevstemmer, der er kommet ind, og tjekker følgesedlerne. Vi skal skrive i valglisten, hvem der har brevstemt. Det sikrer, at ingen kan stemme to gange ved også at møde op på valgdagen.

  På valgaftenen bliver din stemmeseddel talt med i stemmeoptællingen ligesom enhver anden stemmeseddel. Konvolutterne med stemmesedlerne bliver først åbnet kl. 20 på valgaftenen. Følgesedlerne er inden da taget væk, så brevstemmerne er helt anonyme.

Om at brevstemme

Hvis du fortryder din stemme

Hvis du har brevstemt og derefter fortryder din stemme, kan du ændre din stemme ved at brevstemme igen. Det skal dog være inden sidste frist for brevafstemning. Det er altid den senest afgivne brevstemme, der er gyldig.

NB! Du kan kun fortryde din brevstemme ved at brevstemme igen – og kun i den periode, hvor man kan brevstemme.

Du kan kun afgive én stemme

Hvis du har brevstemt, kan du ikke senere vælge at stemme på valgstedet på selve afstemningsdagen.

Hvad er en brevstemme?

At brevstemme betyder ikke – som man måske kunne tro – at du bare kan sende et brev til rådhuset og skrive, at du stemmer på den-og-den.

Men hvis du bor i en anden kommunen, sender vi din stemme med brev til den kommune, du bor i, og derfor kaldes det en brevstemme.

Når du brevstemmer, lægger du din stemmeseddel ned i en lukket kuvert. Den sender vi til din bokommune i en anden kuvert sammen det bilag, du har underskrevet.

Din hjemkommune krydser dig af i valglisten, så man på valgstedet kan se, at du allerede har stemt. Dermed kan du ikke stemme to gange. Din brevstemme ligger nu helt anonym uden bilag, men stadig i den lukkede kuvert, på et aflåst sted. På valgdagen køres brevstemmerne i de lukkede kuverter ud til de valgsteder, hvor de hører til. Her bliver de først åbnet til optællingen på valgdagen.