Hop til hovedindhold

Kommunalvalg

Der er kommunalvalg hvert fjerde år. Næste kommunalvalg holdes den 18. november 2025. Her kan du finde tidligere resultater, mandatfordelinger og stemmeprocenter fra tidligere valg.

Der er kommunalvalg, dvs. valg til kommunalbestyrelse og regionsråd, hvert fjerde år på den tredje tirsdag i november.

Kommunalvalget 2021

 • Mandatfordeling ved kommunalbestyrelsesvalget 2021

  Liste Mandater 2017 Mandater 2021 +/-
  A. Socialdemokratiet 4 3 -1
  B. Det Radikale Venstre 2 2
  C. Det Konservative Folkeparti 4 9 +5
  D. Nye Borgerlige
  F. SF – Socialistisk Folkeparti 1 +1
  I. Liberal Alliance 1 -1
  L. Lokallisten 3 2 -1
  O. Dansk Folkeparti
  R. BorgerFokus (nyt i 2021)
  V. Venstre, Danmarks Liberale Parti 8 5 -3
  Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne 8 5 -3
  Å. Alternativet (opstiller ikke i 2021)
  I alt 23 23
 • Stemmeprocenten til kommunal- og regionalvalget i Rudersdal Kommune blev 74,0.

  Stemmeprocenten betyder, at valgdeltagelsen er en lille smule lavere end ved sidste kommunal- og regionalvalg. I 2017 stemte 74,9 procent af de stemmeberettigede i Rudersdal Kommune. Det er stadig en høj valgdeltagelse; hvis man ser det i lyset af coronasituationen. 

  I Danmark som helhed endte stemmeprocenten på 67,2. Rudersdal Kommune ligger således hele 7,7 procentpoint over  landsgennemsnittet.

Kommunalvalget 2017

 • Mandatfordeling ved kommunalbestyrelsesvalget 2017

  Denne oversigt viser de mandater,  partier og lister fik ved valget den 21. november 2017.
  Liste Mandater 2013 Mandater 2017 +/-
  A. Socialdemokratiet 3 4 +1
  B. Det Radikale Venstre 1 2 +1
  C. Det Konservative Folkeparti 3 4 +1
  D. Nye Borgerlige
  F. Socialistisk Folkeparti
  I. Liberal Alliance 1 1
  L. Lokallisten 4 3 -1
  M. Folkelisten.dk
  O. Dansk Folkeparti 1 0 -1
  V. Venstre, Danmarks Liberale Parti 9 8 -1
  Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne 1 1
  Å. Alternativet
  I alt 23 23

  Ændringer til kommunalbestyrelsen

  Der kan løbende ske ændringer i kommunalbestyrelsen, hvis et medlem fx skifter parti. 

  Du kan altid se, hvem der aktuelt er i kommunalbestyrelsen, og hvilke partier eller lister de repræsenterer, her:

  Kommunalbestyrelsen

 • Her kan du se det endelige resultat af valget til Rudersdal Kommunalbestyrelse 2017. 

  Valgresultater fra kommunalvalget 2017 i Rudersdal Kommune​ (KMD)

  Resultater fra de enkelte valgsteder

  Du finder opgørelsen over personlige stemmer ved at trykke på partinavnene på oversigten.

  Resultater fra Birkerød Valgsted (KMD)​

  Resultater fra Ny Holte Valgsted (KMD)​

  Resultater fra Nærum Valgsted (KMD)

  Resultater fra Sjælsø Valgsted (KMD)​

  Resultater fra Skovly Valgsted (KMD)​

  Resultater fra Toftevang Valgsted (KMD)​

  Resultater fra Trørød Valgsted (KMD)​

  Resultater fra Vangebo Valgsted (KMD)​

  Resultater fra Vedbæk Valgsted (KMD)​

  Valgforbund

  Der var indgået fire valgforbund til valget til Rudersdal Kommunalbestyrelse i 2017:

  • Socialdemokratiet (A), Radikale Venstre (B), Lokallisten Rudersdal (L) og Alternativet (Å)
  • Det Konservative Folkeparti (C), Dansk Folkeparti (O) og Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
  • Nye Borgerlige (D) og Liberal Alliance (I)
  • SF – Socialistisk Folkeparti (F) og Enhedslisten – De Rød-Grønne (Ø).

  Folkelisten.dk (M) indgik ikke i et valgforbund.

 • De 23 medlemmer i den daværende nye kommunalbestyrelse i Rudersdal Kommune for perioden 2018-2021 var:

  Borgmester: Jens Ive (V)

  Erik Mollerup (V)

  Kenneth Birkholm (C)

  Kristine Thrane (A)

  Trine Dybkjær (L)

  Daniel E. Hansen (V)

  Randi Mondorf (V)

  Court Møller (B)

  Birgitte Schjerning (C)

  Poul Bach (A)

  Søren Hyldgaard (V)

  Elisabeth Ildal (I)

  Axel Bredsdorff (L)

  Christoffer Buster Reinhardt (C)

  Thomas Lesly Rasmussen (A)

  Jacob Jensen (Ø)

  Jens Darket (V)

  Kirstine Flarup Tofthøj (B)

  Anika Rée (V)

  Jakob Kjærsgaard (C)

  Mona Madsen (L)

  Per Carøe (V)

  Erik Eugen Olsen (A)

  Ændringer til kommunalbestyrelsen

  Denne oversigt viser de kandidater, der blev valgt ind i kommunalbestyrelsen ved valget den 21.november 2017.

  Der kan løbende ske ændringer i kommunalbestyrelsen, hvis et medlem fx holder op eller skifter parti. Der kan også være medlemmer, der holder orlov med en stedfortræder. Du kan altid se, hvem der aktuelt er i kommunalbestyrelsen, og hvilke poster de har, her:

  Kommunalbestyrelsen

 • 74,9 procent af vælgerne stemte til kommunalvalget i Rudersdal Kommune.

  Det er lidt færre end ved sidste kommunalvalg i 2013, hvor 75,7 procent af vælgerne stemte til kommunalvalget i Rudersdal Kommune. Ved kommunalvalget i 2009 landede stemmeprocenten på 71,1 procent.

  Den faldende tendens gælder også på landsplan. I hele Danmark stemte 70,8 procent af vælgerne mod 71,9 procent i 2013.

Mere information

Hvad er kommunalvalg?

Kommunalvalget dækker to valg: valg til kommunens kommunalbestyrelse/byråd og valg til regionens regionsråd.

Desuden afholdes der også ofte valg til Seniorrådet (ældreråd) samme dag.

Hvornår er der kommunalvalg?

Der er kommunalvalg hvert fjerde år på den tredje tirsdag i november.

Hvis du vil klage

Du kan klage over et afholdt valg, fx hvis du har mistanke om, at valghandlingen ikke er foregået korrekt, herunder optællingen af stemmerne.

Hvis du ønsker at klage, skal du gøre det senest en uge efter valget. Klagen skal være skriftlig. Den skal sendes til Valgbestyrelsen, Ruderdal Kommune, Øverødvej 2, 2840 Holte.

Fordeling af mandater

Antallet af personlige stemmer svarer ikke altid fuldstændigt til, hvem der er blevet valgt ind i kommunalbestyrelsen. Det kommer også an på, hvor mange mandater partiet har fået, og hvordan kandidaterne er opstillet.

Antallet af mandater bestemmes af, hvor mange stemmer der er givet til partiet i alt, både som listestemmer (stemmer på partiet) og personlige stemmer, og om partiet evt. har indgået valgforbund med andre partier, hvor man "deles" om overskydende stemmer.

Kandidaterne kan være opstillet sideordnede eller på partiliste. På en partiliste får de, der står øverst på listen, de stemmer, der er givet til partiet, og har dermed større chance for at blive valgt. Hvis der er sideordnet opstilling, vælges kandidaterne i rækkefølge efter størrelsen af deres personlige stemmetal.

I lov om kommunale og regionale valg kan du se reglerne for, hvordan mandaterne fordeles mellem de opstillede partier og lokallister:

Lov om kommunale og regionale valg (Retsinformation)