Hop til hovedindhold
TEMA

Rudersdal Kommune som arbejdsplads

I Rudersdal er vi der for borgerne, men der er også plads til dig som menneske. Her dyrker vi fagligt stærke miljøer, hvor vi tør gå nye veje – både i vores tilbud til borgere og medarbejdere

Det tilbyder vi

 • I Rudersdal arbejder vi ud fra strategien ’Vi lykkes kun i fællesskab’, for at vi kan skabe kvalitet og sammenhængende løsninger for borgerne. 

  Som en del af strategien har vi fem organisationsværdier, som er pejlemærker for, hvordan vi arbejder i Rudersdal Kommune. 

  VORES VÆRDIER

  1. Vi har et stærkt borgerblik
  2. Vi har fælles mål og ansvar
  3. Vi arbejder sammen på tværs
  4. Vi bygger vores organisation på tillid
  5. Vi er ambitiøse og har mod til at prøve nyt

  Her kan du se en film, der præsenterer Rudersdal Kommunes strategi og værdier:

  Se video om Rudersdal Kommunens strategi og værdier​ 

 • Vi tilbyder gode arbejdsforhold, hvor der bl.a. er fokus på trivsel, sundhed, godt kollegaskab og balancen mellem arbejdsliv og familieliv.

  TRIVSEL

  Du skal have lyst at gå på arbejde, og her er trivslen helt afgørende. Derfor arbejder vi med trivslen på mange planer. Fx ved et større projekt om nedbringelse af sygefravær og ved at tilbyde ledere og medarbejdere sparring hos vores trivselskonsulent. Derudover har medarbejdere en række tilbud, som du kan læse mere om i nedenstående. 

  SUNDHED

  Vi vægter sundhed og trivsel på arbejdspladsen højt. Derfor har vi en række sundhedsfremmende tilbud til dig som medarbejder.

  Du kan blandt andet tilmelde dig kommunens idrætsforening, benytte dig af kommunens massage og fysioterapiordning, og deltage i sociale arrangementer såsom foredrag og DHL-stafet. Herudover kan du som medarbejder også få rabat i diverse fitnesscentre.

  GODT KOLLEGASKAB

  I Rudersdal Kommune lykkes vi kun i fællesskab, og her betyder et godt kollegaskab meget. Derfor har vi forskellige personaletilbud, der går på tværs af forvaltninger og afdelinger, hvor vi mødes om fælles interesser som fx i vores kunstforening eller idrætsforening. 

  BALANCE MELLEM ARBEJDE OG FRITID

  I Rudersdal er der plads til det hele menneske, og det udmønter sig forskelligt alt afhængigt efter fagområde. Læs eksempler på de fleksible arbejdsformer i nedenstående. 

 • I Rudersdal Kommune er der plads til både arbejds- og privatliv. Vi er en mangfoldig arbejdsplads, der tilgodeser den enkelte, og derfor udfolder mulighederne sig forskelligt.

  Arbejdsforholdene er forskellige for de omkring 5000 medarbejdere i Rudersdal kommune, og vi vil gerne imødekomme medarbejdernes ønsker om fx fleksibilitet og hybridarbejde.

  Aftalerne kan laves lokalt, og vi er åbne over for individuelt tilpassede løsninger. Det er et felt under udvikling, hvor der en pallette af muligheder. Det kan for eksempel være mulighed for 24-timers vagter på kommunens døgntilbud, som giver to fridage andre dage på ugen. Eller projektet Frihed i Faglighed, hvor medarbejdere i hjemmeplejen har ikke-skemalagte timer, der giver mere tid til fx faglig udvikling.

  Administrative medarbejdere har mulighed for 1-2 hjemmearbejdsdage om ugen. Vi afholder vores møder virtuelt, hybridt eller fysisk på den måde, det giver mening for deltagerne. 

  Alle kan bidrage til kommunens arbejde, både faglærte og ufaglærte. Vi tilbyder fx fritidsjob for de 15-17-årige på kommunes plejecentre og det er blevet lettere at indgå en aftale om at blive voksenlærling på kommunens arbejdspladser.

 • Når du arbejder i Rudersdal Kommune, vil vi gerne have, at du har lyst til at blive her og blive bedre. 

  Nogle ønsker at gå ledervejen. Mange vil gerne dygtiggøre sig inden for et fagligt område. Andre ønsker at foretage et sporskifte. 

  Derfor tilbyder vi på tværs af vores forvaltningsområder forskellige former for kompetenceudviklingsforløb og karriereudviklingsforløb via vores fælles læringsforum Rudersdal Akademi.

  Udviklingen kan for eksempel ske gennem nye og udfordrende arbejdsopgaver, faglige netværk eller kompetencegivende kurser.

  Alle medarbejdere tilbydes desuden en årlig medarbejderudviklingssamtale (MUS-samtale) og løbende 1:1-samtaler med deres nærmeste leder. Under denne samtale diskuteres bl.a. arbejdsopgaver og mulighed for faglig og personlig udvikling.

  Derudover tilbyder Rudersdal Kommune medarbejdere et bredt udsnit af kurser i bl.a. IT, projektledelse, personlig udvikling og førstehjælp. Samt lokale foredrag, temamøder og workshops om fagligt relevante emner.

 • Ved kommunalvalget i 2021 nedsatte kommunalbestyrelsen et udvalg af politikere, eksperter og borgere, der sammen skal give nytænkende inputs til, hvordan vi kan tilknytte og rekruttere medarbejdere i kommunen og i den kommunale sektor. 

  Læs om deres arbejde her:

  Politiske udvalg

 • I Rudersdal Kommune vægter vi rummelighed og mangfoldighed. Vi har indført en række tiltag, der skal gøre det venligt og imødekommende at arbejde for alle.

  Vi opfordrer alle til at søge job i Rudersdal Kommune uanset køn, seksuel orientering, religiøs overbevisning, funktionsnedsættelse eller særlige forhold.

  Du kan kontakte Rudersdal Kommunes samarbejdspartner Væksthuset (www.vaeksthuset.dk), som hjælper ledige med beskæftigelse. Kontakt Væksthuset på mail adm@vaeksthus.dk og telefon 88 24 54 00.

Trine stående foran krogholmgaard
FRA FRIVILLIG TIL ANSAT

Mød Trine

Mit hjerte brænder for at gøre en forskel.

Igennem mit frivillige arbejde har jeg de sidste 7 år brugt meget af min fritid på at støtte andre mennesker, fordi det giver mig meningsfuldhed i min hverdag. Det giver mig glæde af møde nye kulturer og at kunne støtte dem med alt fra det kedelige til det spændende og fra det triste til det sjove. Udviklingen hos den enkelte, når man bliver mødt, er enorm.

I mit arbejdsliv har jeg altid ønsket at skabe en bedre hverdag for mennesker omkring mig. Mit hjerte brænder for at gøre en forskel, og det føler jeg, at jeg gør som specialkonsulent i Rudersdal kommune på Ukraine-indsatsen. Jeg håber inderligt, at jeg sammen med mine medmennesker kan skabe et midlertidigt hjem som bidrager til den enkeltes behov

Martin - Mød en medarbejder
SERVICE I FOKUS

Mød Martin

I mit job er der stort fokus på service, der er højt til loftet, og der er alsidige arbejdsopgaver – det er lige mig.

Martin har siden 2019 været teknisk servicechef i Rudersdal Kommune. Han er chef for rådhusbetjentene og kantinepersonalet på rådhuset i Holte og i Administrationscenteret i Birkerød. 

Rådhusbetjentene servicerer især dem, som har den borgernære kontakt, og som sidder på rådhuset eller i Administrationscenteret. Det kan være alt fra at hjælpe med små praktiske ting, så som at udskifte en lampepære til at ringe efter en VVS’er, hvis der er brug for det. Det er også betjentenes opgave at holde opsyn ved møder og arrangementer, men også at hjælpe til, hvis der er nogle situationer, hvor sagsbehandlere har brug for hjælp med opsyn på grund af en ubehagelig situation med en borger. Vi har også et trykkeri, som vi står for, fortæller Martin.

Dorthe
Naturen som arbejdsplads

Mød Dorthe

Jeg elsker at arbejde i naturen. Jeg elsker at få vind, regn og sol i ansigtet. Det med at kunne gå ude i fuglekvidder hele dagen og mærke solens stråler, det er ret fantastisk.

Dorthe er gartner og har været ansat i Teknik & Miljø siden 2017. I samarbejde med sine kollegaer arbejder Dorthe hårdt for, at borgerne skal nyde godt af naturen. Dorthe er uddannet skov- og naturtekniker, og har derfor en bred viden om at plante, passe og pleje, men også om økologi, miljø og naturnær skovdyrkning.

Vi prøver at fremme det naturlige og gøre undergrunden bedre. Det gælder både når vi høster korn, græs og brænde ude i skoven, men også når vi får nye valmuer og andre spændende urter, som gør, at sommerfuglene kommer. Når vi får flere insekter og mere dyreliv generelt, samt forskellige træarter og planter, så er vi med til at øge biodiversiteten. At være med til at gøre de her ting for vores samfund og borgere, synes jeg er fedt. 

Pædagog med børn i naturen
Naturen i det pædagogiske arbejde

Mød Mads

Jeg ser en stor værdi i at kunne benytte den nære natur i mit pædagogiske arbejde

Mit børnehus ligger i Bistrup. Nærområdet har rigtig mange naturskønne områder med masser af skov og mange søer. Vi bruger naturen som en del af vores pædagogiske læringsrum. Vi kigger på og undersøger naturen ved ture på egen hånd eller sammen med vores dygtige naturvejledere. Jeg ser en stor værdi i at kunne benytte den nære natur i mit pædagogiske arbejde.

Mads Holm, pædagog i Børnehuset Fredsholm