Hop til hovedindhold

Søg Bylivspuljen

Har du et arrangement eller initiativ, der fremmer bylivet i Rudersdal, men mangler finansiering til at gennemføre det? Så søg Bylivspuljen.

Når du søger Bylivspuljen, skal du bruge knappen herunder og udfylde en elektronisk formular.  

Inden du søger, kan du i "Spørgsmål og svar" herunder, læse mere om bl.a. kriterier, hvilke typer initiativer puljen støtter, og hvem der kan søge.

Spørgsmål og svar

 • For at få tilskud fra Bylivspuljen skal man:

  • være bosat i Rudersdal Kommune
  • have forretning i kommunen ELLER være borger og på anden vis har have tilknytning til kommunen
  • Afholde det givne arrangement eller initiativ i Rudersdal Kommune

  Dvs. at det eksempelvis kan være lokale detailhandlere, lokale foreninger og/eller borgere, der ønsker at etablere partnerskaber i et af eller på tværs af flere af kommunens byområder.

 • Et arrangement eller initiativ kan opnå støtte, hvis projektet falder indenfor minimum to af følgende kategorier:

  • Arrangementet/initiativet skal fremme bylivet i Rudersdal Kommune med vægt på kommunens by- og lokalcentre
  • Arrangementet/initiativet skal styrke de lokale fællesskaber 
  • Arrangementet/initiativet skal have fokus på inddragelse af flere aktører
  • Arrangementet/initiativet skal fremme oplevelsesrige byrum, der inviterer til ophold og byliv.

  Herudover lægges der vægt på følgende:

  • Arrangementet/initiativet er nyskabende og eksperimenterende 
  • Arrangementet/initiativet har fokus på partnerskaber på tværs af detailhandlen og byområder i Rudersdal Kommune.
  • Arrangementet/initiativet forventes at have gjort en positiv forskel for bylivet efter endt støtte.
  • Arrangementet/initiativet forventes at inspirere øvrige aktører til at arrangere bylivsfremmende tiltag i Rudersdal Kommune. 
 • Der kan maksimalt søges om 50.000 kr., da Rudersdal Kommune ønsker at støtte så mange arrangementer og initiativer som muligt.

  Er dit projekt særligt omkostningstungt, kan der dog søges om et højere beløb.

  Eventuelle tilskud over 50.000 kr. til projekter, som forvaltningen anbefaler, at Rudersdal Kommune støtter, skal forelægges Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til beslutning.

 • Rudersdal Kommune behandler de indkomne ansøgninger inden for en måned fra modtagelsesdato. Behandlingstiden må dog forventes længere i ferieperioder.

  Hvis du søger tilskud over 50.000 kr., kan behandlingstiden være længere end en måned.

 • Får du bevilget penge fra puljen er du forpligtet til at fremsende regnskab og status for de enkelte arrangementer og stå til rådighed for eventuelle spørgsmål fra Rudersdal Kommune.

 • Er du i tvivl om, hvordan du griber ansøgningen an, eller vil du drøfte din ide? Så kontakt chefkonsulent Tommy Kronborg på telefon 72683032 eller mail tommy@rudersdal.dk.

 • Udover Bylivspuljen på 622.000 kr. har Kommunalbestyrelsen afsat yderligere 1 mio. kr. årligt i 2024-2027 til anlægsprojekter. 

  Et anlægsprojekt er tiltag af mere fysisk og permanent karakter såsom legepladser, bænke og lignende.

  Har du en konkret idé til et anlægsprojekt, så kontakt Vej og Parkchef Mohamed Ouazzani på email moou@rudersdal.dk med henblik på en dialog om projektet samt afklaring af den eventuelle videre proces.