Hop til hovedindhold

Derfor skal vi sortere

Vi skal sortere mest muligt af vores affald, så vi sparer ressourcer og bruger mest muligt affald til direkte genbrug eller genanvendelse.

Genbrug og genanvendelse

Begreberne bruges lidt i flæng, men med genbrug menes, at andre direkte kan genbruge det, vi ikke længere selv skal bruge. Det kan være møbler, tøj, køkkenudstyr og meget andet.

Genanvendelse handler om at genanvende materialer såsom pap, glas, plast og papir.

En fælles affaldsplan

En ny affaldsplan for årene 2024-2029 skal lægge fundamentet for, hvordan vi håndterer affald i Rudersdal. Planen udarbejdes i fællesskab med Allerød, Hørsholm og Fredensborg, som vi i forvejen samarbejde med om affaldssortering og genanvendelse.

Det forventes, at den endelige affaldsplan kan vedtages i kommunalbestyrelsen sidst på året.

Vi producerer rigtig meget affald

I 2021 producerede hver borger i Rudersdal 889 kg. affald. Mængden er beregnet som gennemsnit for Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommune. Det er over landsgennemsnittet i Danmark på 845 kg affald og langt over EU-gennemsnittet på 505 kg.

Affaldsplanen har fire overordnede temaer:

  1. Mindre affald
  2. Mere genbrug og genanvendelse af storskrald
  3. Mere direkte genbrug
  4. Bedre sortering ved husstande og på genbrugspladsen

Når du sorterer

Når du sorterer, er du med til at:

  • sikre at der samles større mænger genanvendeligt affald, hvilket giver aftagerne af genanvendelige materialer større mængder at arbejde med.
  • sikre, at der kan skabes overblik over hvor store mængder værdifulde genanvendelige ressourcer, som der findes i de private husstandes husholdningsaffald.
  • sikre, at der kan skabes viden om hvor der er potentiale til at udskifte ikke-genanvendeligt materiale med genanvendeligt materiale.