Hop til hovedindhold

Arkitektur og bevaringspolitik i Rudersdal

Rudersdal kommune er kendetegnet ved smuk, varieret og tilgængelig natur, boligområder af høj kvalitet og værdifulde kulturmiljøer.

Kvaliteter i kommunen

Det er kvaliteter, som vi ønsker at værne om og udvikle på baggrund af. Det er kommunens vision forsat at være et af de mest attraktive områder at bo og arbejde i.

De bevaringsværdige bygninger og byområder skal sikres i den videre planlægning ligesom de værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier.

Bevaringsarbejde i Rudersdal

 • Det er målet at øge indsatsen for fastholdelse og udvikling af kommunens kulturarv. Det skal bl.a. ske ved:

  • at der i forvaltningen og formidlingen af kulturarven tages vare på fredede og bevaringsværdige bygninger, kirker og deres omgivelser, fredede fortidsminder, sten- og jorddiger, kulturhistoriske interesseområder, m.v.
  • at beskrivelserne af kulturmiljøerne indgår som en del administrationsgrundlaget for den kommunale sagsbehandling,
  • at der tages særlige hensyn, når der skal ske en forvaltning og formidling af de værdifulde kulturmiljøer,

  Arbejdet med at sikre kommunens mange bevaringsværdier kommer bl.a. til udtryk i registreringen og sikringen af 37 særligt udpegede kulturmiljøer, samt en registrering af hele kommunens bevaringsværdige bygninger. 

 • Rudersdal Kommune vedtog den 31. august 2016 en politik for arkitektur og bevaring i kommunen. Målet er, at den skal bidrage til at sikre et fortsat højt niveau i kvaliteten af kommunens bygninger og holde fokus på god arkitektur både ved nybyggeri og i forbindelse med bevaring og renovering.

  Kommunen har i to perioder i 1992-1993 og 2010-2012 udarbejdet en samlet registrering af bevaringsværdige bygninger i Rudersdal Kommune. På basis af denne registrering er bygninger med høj bevaringsværdi optaget som bevaringsværdige i Kommuneplan 2017 og indarbejdet i temalokalplan 264 for bevaringsværdige bygninger og de røde porte.

  Mange af kommunens arkitektoniske kvaliteter knytter sig til eksisterende og bevaringsværdig bebyggelse, som det er vigtigt at bevare for eftertiden i forhold til både arkitekturværdi, kulturhistorie og unik indpasning i bymiljø eller landskab.

  Arkitektur- og bevaringspolitikken er et vigtigt redskab til en god dialog om, hvad værdifuld og bevaringsværdig arkitektur er i Rudersdal Kommune.

  Arbejdet med Arkitektur- og bevaringspolitikken blev igangsat med en række teammøder, hvor fagfolk, engagerede borgere og erhvervsdrivende bidrog med gode input til politikken.

  Arkitektur og Bevaringspolitik

Arkitektur- og Bevaringsprisen

 • I 2022 uddeler Rudersdal Komme 2 priser: Arkitekturprisen og Bevaringsprisen. På "Sammen om Rudersdal" har man hen over sommeren kunnet byde ind med kandidater til Arkitektur- og Bevaringspriserne 2022, hvor der nu er nomineret 7 projekter. Se de nominerede kandidater og tilmeld dig prisoverrækkelsen den 3. oktober 2022 på Sammen om Rudersdal

  ‌Sammenom.rudersdal‌

  ‌Læs mere om priserne og tidligere vindere her‌