Hop til hovedindhold

Rådgivning om dit barns trivsel og udvikling

Hvis du oplever, at dit barn ikke trives i sin daginstitution, skal du i første omgang tale med pædagogerne eller den daglige leder.

Find din daginstitution‌

Du kan også få rådgivning og vejledning hos de fagpersoner i Pædagogisk Psykologisk rådgivning (PPR), der er tilknyttet dit barns børnehus eller dagpleje. Det kan være relevant, hvis barnet har vanskeligheder med sprog og/eller udtale, eller har fysiske funktionsnedsættelser. Endelig kan du få rådgivning om, hvordan du bedst støtter barnets trivsel og udvikling, når det er i sit børnehus og hjemme hos sin familie.

Mit barn trives ikke i sin daginstitution

 • Tal med pædagogerne

  Hvis du oplever, at dit barn ikke trives, skal du tale med de pædagoger, der er omkring dit barn i hverdagen.

  Tal med den daglige leder

  Har du brug for yderligere hjælp, kan du tale med den daglige leder i børnehuset. Den daglige leder vil sørge for at kontakte relevante fagpersoner, hvis der er behov for det.

  Tal med områdelederen

  Du har også mulighed for at kontakte områdelederen for dit barns daginstitution, hvis du har talt med den daglige leder, men stadig oplever et behov for hjælp.

  Kun de kommunale daginstitutioner har en områdeleder. Hvis dit barn går i en selvejende institution, skal du altid kontakte lederen.

  Kontaktoplysninger

  Du kan finde telefonnummer på daglig leder og områdeleder på din institutions hjemmeside, eller spørge lederen af dit barns institution om navn og tlf.-nummer på områdeleder. 

  Find din institutions hjemmeside her‌

 • Hvis du har talt med den daglige leder eller områdelederen og stadig oplever at have behov for hjælp, kan du kontakte en pædagogisk konsulent i Dagtilbudsområdet.

  Det er vigtigt at understrege, at du først skal kontakte Dagtilbudsområdet, hvis du oplever, at den daglige leder eller områdeleder ikke kan hjælpe dig.

  Dagtilbudsområdet kan kontaktes på tlf. 46 11 43 08 eller via mail:

  Kontakt Dagtilbudsområdet

Læs om den rådgivning og støtte du og familien kan få fra fagpersoner, der er tilknyttet dit barns daginstitution eller dagpleje. 

Rådgivning om barnets udvikling

 • Du kan få en uformel samtale med den logopæd, børnefysioterapeut eller psykolog, der er tilknyttet børnehuset eller dagplejen, hvis du er bekymret for dit barns udvikling. Det kan også være, at dit barn har haft det svært i en periode, og du har brug for rådgivning.

  Du kan eksempelvis få rådgivning om, hvordan du bedst støtter dit barn og håndterer den situation, som dit barn befinder sig i, ligesom I sammen kan vurdere, om der er behov for yderligere hjælp og støtte.

  Du kan kontakte PPR ved at ringe til Social Myndighed og Rådgivning på 46 11 41 41 eller skrive til Dagtilbudsområdet.

  Derudover kan man som børnefamilie også få familierådgivning i Familiehuset:

  Rådgivning til børnefamilier

 • Hvis dit barn har problemer med sproget eller udtalen, kan I få rådgivning og støtte hos en logopæd. En logopæd arbejder med talepædagogik for at afhjælpe et barns sprog- eller udtalevanskeligheder.

  Det kan fx være, at du er bekymret for, om dit barns sprog og udtale udvikler sig som andre børns. Det kan også være problemer med stammen eller med barnets stemme, der bekymrer dig.

  Logopæden vil arbejde tæt sammen med jer som forældre og med det pædagogiske personale, dit barn har kontakt med i børnehuset eller dagplejen.

  Du kan drøfte dine oplevelser med dit barns pædagog/dagplejer eller den daglige leder i dit barns børnehus, som efterfølgende kan tage kontakt til den logopæd, der er tilknyttet børnehuset eller dagplejen. Du kan også tage kontakt til PPR i Social Myndighed og Rådgivning.

 • Hvis dit barn har en nedsat fysisk funktionsevne kan I få hjælp fra en børnefysioterapeut og ergoterapeut i PPR.

  Fysioterapeuterne og ergoterapeuterne arbejder tæt sammen med de pædagoger, som barnet har kontakt med i det daglige.

  Hvis du er bekymret for dit barns motoriske udvikling, kan du drøfte dine oplevelser med dit barns pædagog/dagplejer eller den daglige leder i dit barns børnehus. Pædagogen eller den daglige leder kan efterfølgende tage kontakt til den fysioterapeut eller ergoterapeut, der er tilknyttet børnehuset eller dagplejen.

  Du kan også tage kontakt til PPR i Social Myndighed og Rådgivning.

 • Hvis der er bekymring for dit barns trivsel og udvikling, kan I få rådgivning fra den psykolog, der er tilknyttet dit barns børnehus.

  Psykologen samarbejder med de pædagoger, dit barn har kontakt med i det daglige, samt den daglige leder af børnehuset eller dagplejen.

  Alle børnehuse har tilknyttet en fast psykolog fra PPR. Spørg pædagogen eller ledelsen i børnehuset, hvis du vil i kontakt med psykologen. Du kan også tage kontakt til PPR i Social Myndighed og Rådgivning.

 • Er du bekymret for et barn, skal du dele din bekymring med kommunen.

  På siden 'Bekymret for et barn eller en ung' kan du læse om, hvordan du giver besked til kommunen, hvis et barn mistrives. Det kaldes at sende en underretning:

  Bekymret for et barn eller en ung

 • Er du i tvivl, om dit barn er klar til at starte i skole, kan du som udgangspunkt altid tale med dit barns børnehus om det. 

  Det pædagogiske personale kender dit barn rigtig godt og har kendskab til de forventninger, der stilles i skolen. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) indgår også gerne som sparringspartner i forhold til at vurdere, om dit barn vil profitere af et år mere i børnehuset. Udsættelse af skolestart skal begrundes i forhold til barnets udvikling. 

  Du kan læse mere om udsættelse af skolestart her:

  Udsættelse af skolestart