Hop til hovedindhold

Whistleblowerordning for borgere

Whistleblowerordningen kan bruges til at indberette ulovligheder eller alvorlige fejl og forsømmelser begået af ansatte i Rudersdal Kommune eller af leverandører, der udfører arbejde for Rudersdal Kommune.

Sådan fungerer ordningen

 • Whistleblowerordningen kan bruges til at indberette ulovligheder eller alvorlige fejl og forsømmelser begået af ansatte i Rudersdal Kommune eller af leverandører, der udfører arbejde for Rudersdal Kommune.

  Du kan fx. indberette:

  • Økonomisk kriminalitet (misbrug af offentlige midler, underslæb, bestikkelse, bedrageri, mv.)
  • Chikane, vold eller seksuelle krænkelser
  • Trusler mod miljø og folkesundhed
  • Brud på datasikkerheden
  • Brud på tavshedspligt
  • Bevidst vildledning af borgere, virksomheder eller myndigheder.
 • Du kan ikke klage over kommunens andre borgere eller virksomheder. Her skal du i stedet tage kontakt til den relevante kommunale myndighed. 

  Du kan heller ikke klage over en afgørelse. Her skal du indbringe sagen for den respektive klageinstans.

  Hvis du kan brug for hjælp til at finde frem til den rette myndighed eller klageinstans, kan du kontakte Borgerrådgivningen i Rudersdal Kommune.

  Hvis du er i tvivl om, om din henvendelse falder ind under whistleblowerordningen, opfordrer vi dig til at lave en indberetning alligevel.

 • Alle indberetninger skal fremsendes via whistleblowerportalen, hvor du både kan lave en indberetning anonymt eller med navn og kontaktinformationer. Uanset om du ønsker at være anonym eller ej, anbefaler vi, at du åbner en postboks inde i whistleblowerportalen, hvor du efterfølgende kan kommunikere med den eller dem, der behandler indberetningen. 

 • Når du laver en indberetning via Rudersdal Kommunes whistleblowerportal, vil en advokat fra advokatfirmaet Norrbom Vinding gennemgå indberetningen, hvorefter du inden for 7 dage vil modtage en bekræftelse på, at indberetningen er modtaget.

  Hvis indberetningen falder ind under, hvad der kan indberettes om til Rudersdal Kommunes whistleblowerordning, bliver den videresendt til kommunens whistleblowerudvalg, som herefter behandler sagen.

  Hvis du har valgt at lave en anonym indberetning uden at åbne en postboks i portalen, vil det ikke altid være muligt for os at bekræfte modtagelsen af din indberetning eller give dig feedback på din indberetning efterfølgende.

Om ordningen

Whistleblowerordningen skal sikre, at det er nemt og sikkert for dig som borger at indberette viden eller begrundet mistanke om lovbrud i Rudersdal Kommune. Ordningen skal desuden sikre, at der bliver fulgt op på indberetninger, og at vi i kommunen har mulighed for at forebygge, stoppe og afværge grove fejl og ulovligheder.