Hop til hovedindhold

Søg hjælpemidler

Her på siden kan du søge om hjælpemidler og finde oplysninger om personlige hjælpemidler, hjælpemidler til udlån og hjælpemidler til syn, hørelse og kommunikation. Hvis du eller dit barn har behov for et hjælpemiddel, og du vil søge om støtte til et hjælpemiddel, skal du søge igennem digitale selvbetjeninger via de to links nedenfor.

Hvis du ikke kan søge digitalt på grund af fx handicap eller manglende digitale kompetencer, er du velkommen til at kontakte os for hjælp.

Søg kropsbårne hjælpemidler, som fx. protese, kompressionsstrømper og skinner eller øvrige hjælpemidler, forbrugsgoder og til boligindretning:

OBS!

Er du lige blevet behandlet på hospitalet eller på en privatklinik og har brug for et hjælpemiddel midlertidigt, så skal du huske at få det med hjem fra hospitalet. 

Din ansøgning

 • Du kan søge om støtte til et hjælpemiddel, hvis du eller dit barn har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det vil sige, hvis du eller dit barn har et handicap, som begrænser dig/jer i dagligdagen.

  Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad gøre hverdagen lettere, så du/I bliver mere selvstændig og uafhængig af andre.

 • Når du har søgt, vil du normalt få svar indenfor 2 uger i sager, som ikke kræver indhentning af lægelige oplysninger, hjemmebesøg og flere afprøvninger.

   

  Kræver sagen indhentning af lægelige oplysninger, afprøvninger, hjemmebesøg og/eller indhentning af tilbud, vil svartiden være op til 8 uger.

Brug for andre hjælpemidler?

Hjælpemiddelbasen

I Hjælpemiddelbasen kan du finde billeder og oplysninger om ca. 25.000 hjælpemidler. Du skal dog være opmærksom på, at vi ikke yder støtte til alle typer og fabrikater.

Hjælpemiddelbasen drives af Socialstyrelsen.

Hjælpemiddelbasen

OBS ! Prøv, afhent og aflever hjælpemidler

På vores tværkommunale hjælpemiddeldepot på Rundforbivej 176, 2850 Nærum kan du på alle hverdage mellem kl. 9 og 15 efter aftale afhente dine hjælpemidler og uden forudgående aftale aflevere hjælpemidler, som du ikke længere har behov for.

Vi har også åbent hus hver tirsdag kl. 10-12 (lukket i juli måned),hvor en sagsbehandlende terapeut står klar til at hjælpe dig med at finde et hjælpemiddel, som passer til dine behov. Der er mulighed for at afprøve hjælpemidlet - og i tilfælde, hvor det er muligt - kan terapeuten bevilge dig hjælpemidlet med det samme. Det betyder, at du kan få hjælpemidlet med hjem med det samme.

Personlige hjælpemidler

 • Personlige hjælpemidler er kropsbårne hjælpemidler. Det kan fx være:  

  • Ortopædisk fodtøj og indlæg
  • Kompressionsstrømper
  • Proteser

  Personlige hjælpemidler kan også være engangshjælpemidler såsom:

  • Stomiposer
  • Teststrimler og fingerprikkere (diabetes I og II)
  • Hjælpemidler til inkontinens - Læs mere på siden: Hjælp til inkontinens
 • Du har mulighed for at vælge et hjælpemiddel fra en anden leverandør end den, som Rudersdal Kommune benytter. 

  Hvis du benytter dig af muligheden af adgangen til frit valg, kan du få støtte til dit hjælpemiddel fra Rudersdal Kommune med et beløb svarende til, hvad Rudersdal Kommune kunne have skaffet hjælpemidlet til. 

  Du kan læse mere om frit valg af hjælpemidler i vores pjece nedenfor:

  Frit valg af hjælpemidler

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende personlige hjælpemidler, kan du ringe til Center for Hjælpemidler på tlf. 46 11 51 11 i følgende tidsrum:

  Mandag-tirsdag: 10-12

  Onsdag: Lukket

  Torsdag-fredag: 10-12

Hjælpemidler til udlån

 • Hjælpemidler til udlån kaldes også genbrugshjælpemidler og er fx rollatorer, kørestole, toiletstole, plejeseng m.m. Hjælpemidlerne er til udlån, så længe du har et behov. Vi yder hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Du kan normalt ikke få støtte til hjælpemidler, der er anskaffet, inden bevillingen er givet af kommunen.

 • Du skal selv sørge for den almindelige vedligeholdelse af hjælpemidlet: Fx pumpe luft i dæk, lappe og skifte dæk på kørestol, rense rollator-hjulene for hår og lignende.

  Du kan få støtte til udskiftning af dæk og slange, hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning. Du kan også få støtte til batterier, som ikke kan købes i almindelig handel, til fx el-kørestole.

  Du skal kontakte Center for Hjælpemidler på tlf.: 46 11 51 19, hvis du har et hjælpemiddel, der skal repareres. Du kan få tilskud til de nødvendige reparationer, der ligger ud over den almindelige vedligeholdelse.

 • Rudersdal Kommune samarbejder med Hørsholm og Lyngby-Taarbæk Kommuner om et tværkommunalt hjælpemiddeldepot beliggende på Rundforbivej 176, 2850 Nærum tæt på motorvejen. 

  Du kan efter aftale afhente hjælpemidler og uden forudgående aftale aflevere hjælpemidler fra kl. 09:00-15:00 på hverdage.

  Derudover er der åbent hus tirsdag kl. 10-12, hvor du kan komme og afprøve og eventuelt få bevilget mindre hjælpemidler af en sagsbehandlende terapeut.

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende hjælpemidler til udlån kan du ringe til Center for Hjælpemidler på tlf.: 46 11 51 19 i følgende tidsrum:

  Mandag: 10-15

  Tirsdag:10-15

  Onsdag: Lukket

  Torsdag:10-17

  Fredag:10-13

Hjælpemidler til syn, hørelse og kommunikation

 • For at få støtte til briller og kontaktlinser skal du have en varig øjenlidelse. Det betyder, at hvis du er almindeligt langsynet, nærsynet eller har bygningsfejl, har du ikke mulighed for at få et synshjælpemiddel.

  For at få støtte til lup, kikkertbrille eller andre svagtsyns-hjælpemidler, skal du have en synsstyrke på 6/18 eller derunder - med briller.

  Du har mulighed for at søge om et synshjælpemiddel, som fx kan være:

  • Lupbrille
  • Kikkertbrille
  • Kontaktlinser
  • Special-lampe
  • CD-afspiller
  • Elektronisk forstørrelses-apparat (CCTV)
 • Inden du søger om et høreteknisk hjælpemiddel, er det en god ide, at du har været i kontakt med din ørelæge for nyligt og fået undersøgt din hørelse og fået afklaret, om problemet kan afhjælpes på anden måde fx ved justering eller udskiftning af høreapparat.

  Du har mulighed for at søge et høreteknisk hjælpemiddel, som fx kan være:

  • Teleslynge
  • Forstærkertelefon
 • Du har mulighed for at søge et kommunikationshjælpemiddel, som fx kan være:

  • Talemaskine
  • Stemmeforstærker
  • Pegeplader
  • Computer-baserede hjælpemidler
 • Hvis du har et syns-, høreteknisk eller kommunikationshjælpemiddel, og det går i stykker, skal du altid henvende dig til Center for Hjælpemidler på tlf. 46 11 51 08 mandag-tirsdag kl.10-15, torsdag kl.10-17 og fredag kl. 10-13. Vi vil sørge for at få hjælpemidlet repareret hos forhandleren. 

Baggrundsinformation

Klagevejledning

Du har mulighed for at klage over en afgørelse inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Rudersdal Kommune skal have modtaget klagen inden udløbet af fristen på de 4 uger.

Klagen rettes til:

Sundhed og Forebyggelse

Stationsvej 36

3460 Birkerød

eller den kan sendes på mail via Digital Post på Sundhed og Forebyggelse.

Hvis Rudersdal Kommune ikke giver dig medhold i klagen, sender vi den sammen med sagens akter til Ankestyrelsen og sender en kopi til dig. Har du brug for vejledning i forbindelse med klagen, er du velkommen til at henvende dig til Center for Hjælpemidler på tlf. 46 11 51 08

Du vil få svar direkte fra Ankestyrelsen. 

Lovgrundlag

På retsinformation kan du læse bekendtgørelsen om anskaffelse af hjælpemidler efter Servicelovens § 112.