Hop til hovedindhold

Handicapbil

Hvis du på grund af dit handicap har brug for bil og særlig indretning af bil, kan du søge tilskud til køb af bil og særlig indretning på linket nedenfor. Du kan også søge, hvis du er forælder eller værge til et barn med handicap.

 

Du er velkommen til at ringe til Center for Hjælpemidler på tlf.: 46 11 51 08, hvis du har spørgsmål til ansøgningsskemaet. Læs mere om muligheden for at søge tilskud til bil i vores pjece:

Pjece om handicapbil

Støtte til bil

 • Du kan søge om tilskud til køb af bil, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og hvis din gangfunktion er betydelig nedsat. Du kan fx være kørestolsbruger eller kun være i stand til at gå korte distancer med fx rollator. 

  Du kan få støtte, hvis du har et betydeligt kørselsbehov for daglig kørsel til arbejde eller uddannelse, der ikke kan dækkes på anden måde end ved kørsel i din egen bil. Du kan også få støtte til køb af bil, hvis du skal bruge den i din fritid og som udgangspunkt har et dagligt kørselsbehov. Hvis du søger om tilskud til handicapbil til kørsel i fritid, skal du være væsentligt dårligere gående, end hvis du søger om tilskud til kørsel til arbejde eller uddannelse.

  Du kan ikke få støtte til bil, hvis du kan bruge offentlige transportmidler til arbejde eller fritid, eller hvis du kan benytte alternative kørselsordninger som fx Flextur eller Flexhandicapkørsel Du kan ikke få tilskud til køb af bil, hvis du alene har kørsel til behandling på hospital, egen læge o.l. 

  Hvis du får støtte til køb af bil, kan du også søge om fritagelse for grøn ejerafgift.

  Du kan også søge om fritagelse for grøn ejerafgift til en bil, som du allerede er ejer af. Du skal opfylde de samme betingelser, som for støtte til køb af bil. 

 • Du kan søge om tilskud til særlig indretning af en handicapbil eller af din egen bil.

  Du kan søge støtte til særlig indretning af din egen bil, hvis indretningen er nødvendig for, at du kan føre bilen, komme ind og ud af bilen og/eller have hjælpemidler med. Støtten kan fx være glideskinner til sæde, drejesæde eller lift til kørestol. Hvis du søger om indretning til egen bil, skal kommunen vurdere, om din bil har rimelig restlevetid.

  Søger du støtte til særlig indretning af bil, som er nødvendig for, at du selv kan køre bilen, skal du først henvende dig til egen læge. Lægen skriver en kørekortsattest, der bliver sendt videre til politiet. 

  Hvis politiet vurderer, at du skal have et såkaldt krav i kørekortet om fx automatgear (her må bilen være max 1 år gammel), kan du søge om denne indretning.

 • Når du har søgt, vil du høre fra os inden for 14 dage. Du skal regne med en sagsbehandlingstid på op til 3-4 måneder eller længere, fordi bilteamet ofte har behov for at indhente oplysninger fra læge og/eller speciallæge. 

  Du skal også regne med, at du sammen med den terapeut, der behandler din sag, skal besøge et firma, hvor du prøver hvilken bil, der er den billigst egnede i forhold til dit handicap og hvilken indretning, der er nødvendig for, at du kan bruge bilen.

 • Hvis du kan få støtte til en handicapbil, bevilger kommunen dig et rentefrit lån. Lånet svarer til prisen på den billigst egnede bil, som vi har vurderet er egnet til dit handicap. Det kan være en almindelig personbil, men det kan også være en kassebil, hvis det er nødvendigt i forhold til dit handicap.

  Du skal være opmærksom på, at mindst halvdelen af lånet skal tilbagebetales over otte år. Den anden halvdel af lånet nedskrives. Størrelsen på den afdragspligtige del af lånet afhænger af din indtægt.

  Hvis du ikke er myndig, skal statsforvaltningen give tilladelse til, at der optages lån til bilen i dit navn.

  Du skal regne med en månedlig udgift på ca. 4.000 kr. til bilen. I udgiften er indregnet tilbagebetaling af lånet, kaskoforsikring, brændstof, serviceeftersyn af bilen og andre drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

  Du kan vælge at købe en dyrere bil end den billigst egnede bil, som vi har vurderet er egnet til dit handicap. Hvis du gør det, skal du selv betale meromkostningerne. Dit valg af bil skal godkendes af terapeuten, der behandler din sag.

 • Går bilen i stykker, skal du selv betale for at få den på værksted og for at få den repareret. 

  Har du fået tilskud til en særlig indretning af bilen, og indretningen går i stykker, fx en kørestolslift, kan du søge om at få udgiften til reparationen betalt. Før reparationen bliver udført, skal du henvende dig til Center for Hjælpemidler på tlf.: 46 11 51 08.

Hvis der mangler en handicapparkeringsplads

På offentlige veje kan du søge kommunen om at få etableret handicapparkering. Vi sørger for, at den bliver oprettet og godkendt. Du skal sende en mail til Teknik og Miljø på tom@rudersdal.dkHusk dog, at e-mail skal sendes som sikker e-mail, hvis den indeholder personfølsomme oplysninger som fx cpr-nummer. Læs mere om at sende sikker post til os på Kontakt os med Digital Post.

På private veje og privat fællesvej skal du selv stå for etablering af handicapparkering.  Vi kan hjælpe med oplysninger om krav, etablering og godkendelse samt procedure. Pladserne skal altid godkendes af politiet, inden de etableres.

Baggrundsinformation

Bekendtgørelse om støtte til bil

På retsinformation kan du læse bekendtgørelsen om støtte til bil efter Servicelovens § 114. 

​Retsinformation

Klagevejledning

Du har mulighed for at klage over en afgørelse inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Rudersdal Kommune skal have modtaget klagen inden udløbet af fristen på de 4 uger.

Klagen rettes til:

Sundhed og Forebyggelse

Stationsvej 36

3460 Birkerød

eller den kan sendes på mail via Digital Post på Sundhed og Forebyggelse​.

Hvis Rudersdal Kommune ikke giver dig medhold i klagen, sender vi den sammen med sagens akter til Ankestyrelsen og sender en kopi til dig. Har du brug for vejledning i forbindelse med klagen, er du velkommen til at henvende dig til Center for Hjælpemidler på tlf. 46 11 51 08

Du vil få svar direkte fra Ankestyrelsen.