Hop til hovedindhold

Praktisk hjælp og støtte

En af vores væsentligste opgaver er at støtte dig i, at du bevarer og styrker dine egne ressourcer, så du kan leve et selvstændigt liv. Derfor har vi en række tilbud, som kan hjælpe dig med at kunne klare dig selv.

Tilbud

 • Madservice

  Hvis du har vanskeligt ved selv at lave mad, har du mulighed for at få madservice. Tilbuddet vil normalt omfatte en hoved- og en biret (enten forret eller dessert). Du har også mulighed for at få specialkost som fx diabeteskost. Du skal selv varme maden op i din ovn eller mikrobølgeovn. Du kan læse mere om ordningen på følgende link: ‌Brug for hjemmepleje?‌

  Spis på café

  Der er to åbne cafeer i kommunen, hvor du har mulighed for at købe mad.  Det er Café Café Rønnebærhus og Café Bakkehuset.

  På kortet kan du se, hvor caféerne ligger i kommunen. Du kan også se hvilken café, der ligger tæt på din bolig ved at indtaste din adresse og husnummer i søgefeltet.

  Du kan se åbningstider, menu m.m. på aktivitetscentrenes hjemmesider nedenfor:

  Aktivitetscenter Rønnebærhus

  Aktivitetscenter Bakkehuset

 • Vedligeholdende træning

  Hvis du er over 65 år og pensionist med en fysisk funktionsnedsættelse, eller hvis der er sket en ændring af din helbredssituation, så din evne til at klare dagligdagens aktiviteter er nedsat, har du mulighed for at søge om vedligeholdende træning. Du kan læse mere på vores side: Vedligeholdende træning

  Rehabilitering

  Hvis du oplever en ændring i din helbredssituation og dermed har svært ved at klare dagligdagen, har du mulighed for at få tilbudt et rehabiliteringsforløb.

  Et rehabiliteringsforløb er et korterevarende forløb med en varighed på 1-12 uger, hvor du får tilbudt træning i hverdagens aktiviteter, eventuelt suppleret med anden træning eller indsats.

  Målet er, at du igen kan klare dig så godt og selvstændigt som muligt i hverdagen.

  Du aftaler sammen med en ergoterapeut, en sygeplejerske og en social- og sundhedsassistent eller –hjælper, hvad der er vigtigt for dig at træne i hverdagen. Det kan fx være at gå i bad, personlig pleje, påklædning, indkøb, tilberedning af mad, tøjvask og rengøring.

  Du kan læse mere om rehabiliteringsforløb på linket nedenfor: 

  ‌Brug for hjemmepleje?‌

 • Der er flere forskellige kørselsordninger, som du kan få gavn af som pensionist eller handicappet. 

  Kørsel til aktivitetscenter

  Hvis du er pensionist og handicappet og har svært ved at komme rundt i kommunen, kan du blive godkendt til en kørselsordning, så du kan blive transporteret til aktivitetscenter 1-5 gange ugentligt. Der er ikke kørsel til Bakkehuset. Der er egenbetaling i forbindelse med kørsel til aktivitetscentrene Teglporten og Rønnebærhus:

  Egenbetaling pr. 1 januar 2024

  Prisen for 4 måneder er:

  1 gang om ugen 470  kr.
  2 gange om ugen 940 kr.
  3 gange om ugen 1.410 kr.
  4 gange om ugen 1.880 kr.
  5 gange om ugen 2.350 kr.

  Kørsel til aktivitetscentrene er samkørsel og foregår i Beredskabets minibusser på bestemte tidspunkter. Hvis du ønsker at deltage i kørselsordningen, skal du henvende dig til aktivitetscentrets leder, der skal godkende dig til ordningen. 

  Se mere information om de tre aktivitetscentre på deres sider nedenfor:

  Aktivitetscenter Teglporten

  Aktivitetscenter Bakkehuset

  Aktivitetscenter Rønnebærhus

  Kantsten til kantsten kørsel med flextur

  Movia Flextrafik er kollektiv kørsel fra kantsten til kantsten. Alle kan bestille tur via Movia 36 13 14 00

  Ved kørsel til behandling hos læge eller speciallæge, kontakt Borgerservice i kommunen for at høre, om din kørsel kan blive betalt. Du kan læse mere om kørsel til læge eller speciallæge på vores side:

  Kørsel til læge eller speciallæge‌

  Ved kørsel til hospitalet kontakt Region Hovedstaden først.

  Flex handicap

  For at kunne blive en del af ordningen, skal du opfylde følgende:

  • Du skal være meget bevægelseshæmmet, blind eller stærkt svagsynet.
  • Du skal være kørestolsbruger eller have et ganghjælpemiddel som fx en rollator, gangbuk eller albuestokke. Kørestolen eller ganghjælpemidlet skal være bevilget af kommunen. 
  • Du skal være fyldt 18 år. 
  • Du skal have fast bopæl i Rudersdal Kommune.

  Sådan kommer du med i kørselsordningen

  Du skal henvende dig til den administrative medarbejder i Center for Hjælpemidler på tlf. 46 11 51 19 og få tilsendt et ansøgningsskema. Du kan også finde ansøgningsskemaet på Movias hjemmeside på linket nedenfor: 

  Movia Flextrafik
  Selve skemaet findes nederst på Movias hjemmeside om Flexhandicap.

  Send det udfyldte skema til: 

  Rudersdal Kommune
  Center for Hjælpemidler
  Administrationscentret
  Stationsvej 36
  3460 Birkerød 

  Du kan også sende ansøgningsskemaet som sikker e-mail til Sundhed og Forebyggelse via nedenstående link:

  Skriv til Sundhed og Forebyggelse​ 

  Behandling af din ansøgning

  Ansøgningen bliver behandlet i Center for Hjælpemidler i Sundhed og Forebyggelse.

  Hvis du bliver godkendt til Flexhandicap, sender vi tilmeldingen videre til Movia Flextrafik. Med en godkendelse til Flexhandicap, får du 104 enkelt-ture om året. Herudover har du mulighed for at søge om ekstra ture, en gratis ledsager og direkte kørsel. Hvis du ikke bliver godkendt til Flexhandicap, sender vi dig et skriftligt afslag på din ansøgning. 

  Transport til midlertidig plads

  Hvis du skal på ophold på en midlertidig plads, skal du selv betale kørslen til og fra opholdet.

  Kørsel til dagcenter

  Hvis du bruger dagcentrene, sørger dagcenteret for kørsel. Du betaler for kørslen efter gældende takster.

  Kørsel til rehabilitetscenter

  Du har mulighed for at få kørsel til din ambulante genoptræning. Hvis du ikke kan klare transporten og har en genoptræningsplan, skal du kontakte dit genoptræningscenter, som kan hjælpe dig med transporten. Hvis du skal i gang med vedligeholdende træning, har du mulighed for at søge om kørsel, når du søger om træning. 

 • Hvad er en ledsagerordning?

  Med en ledsageordning kan du få ledsagelse til praktisk hjælp ved aktiviteter. Ledsageren kan give dig større handlefrihed, så du på linje med andre kan komme hjemmefra, gøre indkøb og deltage i aktiviteter. Det kan være til besøg i biograf, teater og restaurant, eller til ture i naturen, besøg til familie, venner m.m.

  Sådan søger du om ledsagelse til børn og unge

  Hvis du ønsker at søge om ledsagelse og er mellem 12 og 17 år, skal du tale med din sagsbehandler i Skole og Familie. 

  Sagsbehandleren vil foretage en konkret, individuel vurdering af dine muligheder.

  Du kan benytte dette link, hvis du skal søge om ledsagelse til aktiviteter:

  Søg om ledsagelse til unge

   

  Sådan søger du om ledsagelse til voksne

  Hvis du ønsker at søge om ledsagelse til en voksen person skal følgende betingelser som minimum være opfyldt:

  • Du er over 18 år
  • Du kan ikke færdes alene uden for hjemmet på grund af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
  • Din funktionsevne er betydeligt og varigt nedsat.

  Du kan læse mere om ledsageordning på følgende side:

  Ledsageordning for voksne

   

  Hvis du ønsker at vide mere om ledsagelse til børn og unge eller voksne, kan du kontakte Forebyggelse og Rådgivning på tlf. 46 11 00 00

 • Hvad er borgerstyret personlig assistance?

  BPA er en ordning til dig, som har et indgribende handicap, og som derfor har brug for en fleksibel støtte, så du kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv. Med BPA ansætter du selv dine hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse. 

  Ordningen dækker en bred vifte af ydelser. Det kan være at løse opgaver i hjemmet sammen med og for dig samt ledsagelse ud af huset. Du kan også anvende BPA ved rejser til udlandet.

  Hvem kan bruge ordningen?

  Ordningen er hovedsageligt til dig, som i høj grad er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner, og som har et omfattende behov for pleje, ledsagelse eller praktisk bistand. 

  Du har derfor mulighed for at søge ordningen, hvis du

  • Har brug for praktisk bistand og pleje i hjemmet i form af hjemmehjælp, hvis der er udmålt støtte mere end 20 timer pr. uge (BPA efter servicelovens § 95).
  • Er over 18 år og har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (BPA efter servicelovens § 96).
  • Kan fungere som leder og arbejdsgiver for din hjælper. Du har mulighed for at overdrage ansvaret som arbejdsgiver og dine forpligtelser ved administration til en anden fx pårørende, ven, forening eller privat virksomhed. 

  Hvordan søger du om ordningen?

  Hvis du ønsker at søge om BPA, skal du henvende dig til socialområdet, hvor vi foretager en individuel og faglig vurdering af, om du kan modtage ordningen.

  Kontakt: Tlf. 46 11 50 00.

   

  Du kan finde kommunens BPA-håndbog nedenfor:

  BPA-håndbogen

   

Baggrundsinformation

Lovgrundlag for borgerstyret personlig assistance

Borgerstyret personlig assistance bliver givet efter lov om social service §§ 95 og 96 (kap. 16).

Læs mere på retsinformation:

Retsinformation​

Lovgrundlag for ledsagelse

Ledsagelse bliver givet efter lov om social service § 97 (kap. 16)

Læs mere på retsinformation:

Retsinformation​