Hop til hovedindhold

Tilbud til borgere med demenssygdom og deres pårørende

Har du en demenssygdom, eller er du pårørende til en med en demenssygdom, kan du få hjælp og rådgivning hos vores demenskoordinatorer.

Aktiviteter og andre tilbud til borgere med en demenssygdom og deres pårørende

 • Du eller din familie kan løbende få rådgivning om hverdagen med demens og har bl.a. mulighed for at få regelmæssige besøg af demenskoordinatoren. Det er også i samarbejde med demenskoordinatoren, at I vurderer om du har behov for hjælp og støtte i dagligdagen, og om du kunne have glæde af at deltage i aktiviteter.

  Du kan læse mere om vores rådgivning i vores pjece: 

  Information og rådgivning

  Ældre Sagens frivillige demensrådgiver tilbyder gratis telefonisk rådgivning på telefon 40 91 66 83.

  Rådgiveren tilbyder rådgivning og sparring om de vanskelige situationer, der kan opstå i livet med demens - stort som småt.  Demensrådgiveren har også overblik over tilbud og aktiviteter i Rudersdal. Alle er velkomne til at ringe, og man kan være anonym, hvis man ønsker det.

 • Har du lyst til aktiviteter, samvær og oplevelser, kan du deltage i et af kommunens dagtilbud som dag- eller aftengæst. Du kan deltage en eller flere hverdage om ugen efter behov mellem kl. 9.30-14.30 og/eller nogle aftener fra kl. 14.30-20.00. Du kan læse mere om dagtilbud på siden: Aktiviteter med støtte i hverdagen.

  Holdene bliver løbende tilpasset så de så vidt muligt kan imødekomme dine specifikke behov og interesser. Der er fx en herreklub, ligesom der er hold for dig mellem 50 og 70 år. Som deltager er du selv med til at planlægge aktiviteter og ture. Det kan f.eks. være gåture, museumsbesøg, gymnastik, højtlæsning, spil, håndarbejde, dans og musik. Har du lyst til fysiske udfordringer, har vi to gange om ugen en vandreklub, hvor vi går 5-10 km i al slags vejr.

  Hvis du vil deltage i aktiviteterne, skal du kontakte demenskoordinatoren for at blive visiteret til aktivitetstilbud i enten Holte eller Birkerød. 

  Du kan læse mere om vores aktivitetstilbud til dig med en demenssygdom i vores pjece:

  Aktiviteter og samvær

   

 • Hvis du som pårørende skal på ferie eller lignende, er der mulighed for ekstra støtte i en periode, fx ekstra støtte i hjemmet eller ophold med overnatning på ét af kommunens plejecentre. Kontakt demenskoordinatoren for at høre mere om mulighederne for et midlertidigt ophold.

 • Kan du ikke længere blive boende i din nuværende bolig, kan du søge en plejebolig eller en plads i et bofællesskab. Vi vil sammen med dig vurdere hvilken bolig, der vil være bedst for dig.

  Læs mere om plejeboliger vores side: Om boliger for ældre.

 • Når der kommer en demenssygdom i familien, forandrer livet sig. At få viden og indsigt i demenssygdomme skaber en større forståelse for de forandringer, der sker. Herudover er det vigtigt for den pårørende at få støtte, for selv at kunne give støtte. I pårørendegrupperne arbejder vi derfor med forståelse for og håndtering af ændret adfærd.

  Du kan deltage, hvis du er ægtefælle/samlever eller et voksent barn til en borger med demens i Rudersdal Kommune. Det er gratis at deltage, og der er pårørendegrupper i både Birkerød og Holte. Hver gruppe mødes en gang om måneden. Mødedag og -tidspunkt aftales nærmere med gruppens deltagere.

  Du kan kontakte demenskoordinatoren for at høre mere og tilmelde dig: Tlf.: 46 11 33 14 / 72 68 33 14

  Du kan læse mere om vores støttegruppe i vores pjece:

  Støttegruppe til pårørende

 • Har du lyst til at være med til at give mennesker med en demenssygdom gode oplevelser?

  Så er der mange muligheder for at være frivillig.

  Lige nu søger vi frivillige besøgsvenner, som kan besøge personer med demens derhjemme, og dermed give de pårørende et frirum. Vi har også arrangementer en gang om måneden med fællesspisning og underholdning, så hvis du har lyst til at hjælpe til med arrangementerne, eller kan bidrage med musik eller anden underholdning, hører vi meget gerne fra dig.

  Kontakt Frivilligcenter Rudersdal, hvis du har lyst til at gøre en forskel som frivillig:

  Anette F. Helland, mail: anette@frivilligcentret.dk, tlf.: 28 83 43 26 

  Frivilligcentret​

 • Du kan kontakte demenskoordinatoren telefonisk:

  Rie Schou, tlf.: 72 68 33 14

  Charlotte Rugh, tlf.: 72 68 50 46

  Hvis du vil skrive til os, anbefaler vi af hensyn til data- og informationssikkerheden, at du skriver til os via Digital Post.

  Skriv til os via linket:

  Demenskoordinator​

Vision for et godt og meningsfuldt liv med demens sætter retningen ind i fremtiden

Den nye vision blev færdigudviklet i foråret og er nu ude at arbejde for nye tiltag for borgere med demenssygdomme og deres pårørende.

Du kan læse den her:   

Vision for et godt og meningsfyldt liv med demens