Hop til hovedindhold

Aktiviteter med støtte i hverdagen

Er du over 18 år og har du nedsat fysisk funktionsevne eller psykiske vanskeligheder, og har du behov for socialt samvær, omsorg og pleje, har vi forskellige tilbud til dig. Du kan læse mere om de forskellige tilbud på denne side.

Aktiviteter med støtte til seniorer

 • Dagcentre er et tilbud til dig i hverdagen, hvor du kan møde andre i fælles samvær. Dagcentrets medarbejdere arrangerer samtidig forskellige aktiviteter, der kan være med til at vedligeholde og udvikle dine færdigheder og forlænge mulighederne for at blive i dit eget hjem.  Aktiviteterne bliver så vidt muligt tilrettelagt ud fra dine ønsker, behov og ressourcer. Du kan fx deltage i gymnastik, lettere havearbejde og udflugter. 

 • Du har mulighed for ophold på dagcenter, hvis du bor hjemme og har en betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der betyder, at du har brug for omfattende hjælp, pleje, omsorg og støtte i dagligdagen. Du kan også få ophold i dagcenter, hvis din pårørende har brug for aflastning i hverdagen. 

  Det er Rådgivning og Visitation i Sundhed og Forebyggelse, der sammen med dig og dine pårørende vurderer, om dagcenter er den rigtige støtte for dig. Du kan komme på et dagcenter op til 5 dage om ugen. 

 • Hvis du har behov for kørsel til og fra dagcentret, bliver du hentet af en minibus og kørt hjem igen om eftermiddagen. Chaufføren følger dig til og fra bussen.

 • Du søger om at få ophold på dagcenter via den digitale selvbetjening, hvor du skal bruge dit MitID. Du kan søge via det følgende link:

  Søg dagcenter til ældre

  Det er Rådgivning og Visitation, Sundhed og Forebyggelse, som behandler din ansøgning. Når du har søgt, får du besøg af en medarbejder, der i samarbejde med dig og dine eventuelle pårørende beskriver din nuværende situation. På baggrund af jeres beskrivelse vurderer I sammen om dagcenter er det rette tilbud til dig og eventuelt hvor mange dage om ugen, du har behov for ophold på dagcenter.

 • Kommunen har i alt fire dagcentre, hvor to er særligt målrettet dig med en demenssygdom. 

  På kortet nedenfor kan du se, hvor de fire dagcentre ligger i kommunen. Du kan også finde et dagcenter i nærheden af din bolig ved at indtaste din adresse og husnummer i søgefeltet.

  Under kortet kan du læse mere om de fire dagcentre.

Aktiviteter til dig med handicap og psykiske vanskeligheder

 • Vi har forskellige tilbud til dig, som har en betydelig eller varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der betyder, at du har brug for omfattende hjælp, omsorg og støtte i dagligdagen. 

  Der er seks forskellige dagtilbud i Rudersdal Kommune til voksne borgere med handicap. I alle dagtilbud er der forskellige aktiviteter og socialt samvær i dagligdagen. 

  I vores dagtilbud modtager du støtte, der sikrer udvikling eller vedligeholdelse af dine færdigheder. Det betyder, at medarbejderne har fokus på dine styrker, kompetencer, interesser og muligheder.  Det er et overordnet mål, at du får styrket og udvidet din selv- og medbestemmelse.

 • Du skal være over 18 år og have en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der betyder, at du har brug for omfattende hjælp og støtte i din dagligdag. 

  Hvis du vil være med, kan du kontakte Social Myndighed og Rådgivning på tlf. 46 11 50 00

Baggrundsinformation

Lovgrundlag

Lov om social service § 84 og § 86.2
Lov om social service § 81 (kap. 15)
Lov om social service §§ 103 og 104 omhandlende dagtilbud (kap. 19)