Hop til hovedindhold

Dagcenter Skovvang

Skovvang er et dagtilbud til hjemmeboende mennesker, som har en demenssygdom. Vi har dagligt 2 grupper, som hver har plads til 8 dagcentergæster. Dagcenter Skovvang ligger i skovkanten mod Vaserne med udsigt til en lille sø.

Skovvang blev indviet i september 2018, og dagcentret har derfor moderne lokaler med altan og terrasser samt en stor, nyanlagt park.

Dagen på dagcentret bliver tilrettelagt i tæt samarbejde med vore dagcentergæster og vi lægger vægt på, at alle oplever de har indflydelse på deres dag og får motioneret deres krop og hjerne.

Dagcenter Skovvang

Kongevejen 421
2840 Holte
Tlf: 46 11 35 25

Centerchef Signe Lillegaard Haldgran 

Afdelingsleder Charlotte Herbert

Kontakt til Skovvang

Praktiske informationer for nye brugere

 • Dagcenter er et visiteret tilbud, og du kan blive visiteret til dagcenter, hvis du har brug for hjælp og støtte til at:

  • deltage i aktiverende tilbud
  • deltage i socialt samvær
  • deltage i vedligeholdende træning eller
  • hvis du og/eller dine pårørende har behov for, at du kommer lidt ud blandt andre.

  Du har mulighed for at komme flere dage om ugen alt efter, hvad du har behov for. Før du kan komme på dagcenter Skovvang, skal du henvende dig til Visitationen i Sundhed og Forebyggelse, som vurderer om du kan komme på dagcenter.

  Herefter får du besøg af en medarbejder, der i samarbejde med dig og dine eventuelle pårørende beskriver din nuværende situation.

  Derefter træffer medarbejderen på baggrund af en konkret faglig vurdering afgørelse om, hvorvidt du kan komme på dagcenter.

 • Det koster 98 kr. om dagen.

  Beløbet dækker forplejning, der omfatter morgenmad og frokost samt diverse kaffe/the. Du betaler kun for de dage, du er på dagcentret.

 • Hvis du oplyser at have behov for transport, vil du af personalet automatisk blive tilmeldt kørsel. Det koster 28 kr. for en kørsel tur/retur.

  Du vil blive hentet mellem kl. 8.30 og 9, men skal være klar til at blive hentet fra kl. 8.
  Du bliver kørt hjem igen kl. ca. 14.00.

  Vi sørger for at give besked til kørslen inden du starter på dagcentret.

Hverdagen på Dagcenter Skovvang

 • Dagcentret er åben for dagcentergæster mandag-fredag kl. 9.30-14.00.

  Vi træffes på telefon kl. 8-9.30 og 14.15-15.00

  Vi har lukket alle søn- og helligdage.

 • Dagcenter Skovvang har tilbud om mange forskellige aktiviteter.

  Vi tager udgangspunkt i ønsket om at skabe et socialt samvær, der er meningsfuldt og respektfuldt samtidig med, at der dagligt bliver lagt vægt på motion for krop og hjerne.

  Vi lægger en aktivitetsplan for hver måned, men er fleksible hvis der opstår andre behov og ønsker.

  Træning for krop og hjerne

  Hver uge har vi fysiske aktiviteter på programmet, f.eks. yoga, gymnastik, boldspil eller gåture. Desuden har vi i vores lokaler kondi-cykler og en ro-maskine, som vi bruger flittigt.

  Har du brug for at bevæge dig rigtig meget, kan du blive medlem af vores vandreklub, som to gange om ugen går en tur på op til 5-9 km.

  Hjernen træner vi også dagligt. Dette f.eks. i form af quiz, oplæsning, musik, fortæl-om-dit-liv eller samtale om aktuelle emner.

  Udflugter

  Skovvang har egen bus, og vi tager jævnligt på tur ud i naturen eller til en spændende udstilling.

 • Hvis du er forhindret i at komme, beder vi dig give os besked så hurtigt som muligt på tlf. 46 11 35 25 eller 72 68 35 26.

 • Vi har egen ernæringsassistent tilknyttet Skovvang, som sørger for friskbagt brød til morgenmad og frokost.

  Vi starter alle dage med kaffe/the og brød og senere spiser vi frokost, som oftest enten er smørrebrød eller lun ret. Al mad er lavet fra bunden og vi har Det Økologiske Spisemærke som er en mærkning der viser, hvor stor en del af de indkøbte føde- og drikkevarer på spisestedet, der er økologiske. Det Økologiske Spisemærke findes i tre udgaver; guld (90-100%), sølv (60-90%) og bronze (30-50%). Vi har Det Økologiske Spisemærke i sølv.

  Der serveres primært vand til maden, samt kaffe/the, og ind i mellem er der kage til eftermiddags-kaffen.

Om Dagcenter Skovvang

 • Værdighedspolitik

  Rudersdal Kommunes værdighedspolitik afspejler den vision og de værdier, som kommunen lægger til grund, når borgere har brug for hjælp fra Social og Sundhed. Værdighedspolitikken er samtidig et værdibaseret redskab for de ansatte i deres daglige arbejde.

  Værdighedspolitik

  Borgerdialogspolitik

  Rudersdal Kommune er borgernes fællesskab. En god dialog mellem borgere, politikere og medarbejdere er afgørende for fællesskabets udvikling.

  Kommunalbestyrelsen tror på, at den gode dialog skaber bedre løsninger og bidrager til at gøre Rudersdal Kommune til en attraktiv kommune. Formålet med dette kodeks for den gode dialog er at fremhæve de værdier, som kommunen som myndighed og servicevirksomhed vil lægge vægt på i dialogen med borgerne.

  Borgerdialogspolitik

 • Tom Kitwoods tilgang om personcentreret omsorg en vigtig del af hele vores værdigrundlag i Æblehaven og Skovvang. Det er en socialpsykologisk tilgang med fokus på dig som person og på dine ressourcer fremfor demenssygdommen.

  Det betyder blandt andet at vi:

  • Ønsker at kende dig, din livshistorie og dine vaner for bedst muligt at kunne kommunikere, holde kontakt og understøtte din trivsel
  • Støtter din selvbestemmelsesret  - og oplever alt hvad du gør og siger som meningsfuldt, og derfor vigtigt
  • Ser det som vores opgave, at støtte dig i at få opfyldt dine behov, og kompensere for de ting du har svært ved
  • Tilbyder dig tilknytning, trøst og meningsfuld beskæftigelse der styrker din oplevelse af identitet og inklusion/fællesskab
  • Tror på at vi i samarbejde med dig, kan gøre det muligt for dig at leve et godt liv, i alle faser af din demenssygdom

Dagcenter Skovvang - hvem er vi?

 • Dagcenterleder er Charlotte Herbert og medarbejderne har udover et stort engagement uddannelse indenfor det sundhedsfaglige og pædagogiske felt.

  Hvis du gerne vil søge job på dagcenter Skovvang eller et af de andre dagcentre, kan du finde ‌ledige stillinger‌ i Sundhed og Forebyggelse på hjemmesiden.

   ‌Ledige stillinger‌

Dagcenter Skovvang

Om os

Plejecenter Frydenholm består samlet af Plejecenter Frydenholm, Bofællesskabet Æblehaven for borgere med demens samt Dagcenter Frydenholm og Dagcenter Skovvang for hjemmeboende borgere med demens. Vi lægger vægt på meningsfulde aktiviteter og fællesskaber gennem tæt tværfagligt samarbejde og afprøvning af nye tiltag. Derudover arbejder vi med fokus på tæt pårørendesamarbejde og gode overgange på tværs. Vi er beliggende på Kongevejen i Holte, i naturskønne omgivelser og med gode forbindelser til offentlig transport.