Hop til hovedindhold

Dagcenter Frydenholm

Dagcenter Frydenholm har til huse i Den Gamle Villa på Plejecenter Frydenholm. Dagcentret danner ramme om fællesskab for dagcentergæster. Her er mulighed for vedligeholdende træning, aktiviteter og socialt samvær i en hyggelig atmosfære.

Vi mener:

• at alle kan noget, og det de kan, skal respekteres

• at alle er forskellige, og det skal respekteres

• at det at bestemme over sig selv, giver livet mening

• at det er godt, at være sammen med andre

Dagcenter Frydenholm ligger i skovkanten mod Vaserne med udsigt til en lille sø. Adressen er Kongevejen 427, 2840 Holte.

Dagcenter Frydenholm er åbent for hjemmeboende pensionister, der har brug for at komme ud blandt andre. 

På dagcentret mødes man i hyggeligt samvær med uddannede medarbejdere, der sikrer kvaliteten i de aktiviteter, der finder sted. Det er vigtigt for medarbejderne at skabe god stemning og meningsfuldt samvær for alle dagcentergæster.

Vi vil byde dig velkommen til dagcenter Frydenholms hjemmeside og håber, at du finder de oplysninger, du søger. Du er velkommen til at kontakte os for flere oplysninger eller for at aftale besøg.

Dagcenter Frydenholm

Kongevejen 427
2840 Holte
Tlf: 46 11 22 84

Centerchef Signe Lillegaard Haldgran 

Afdelingsleder Charlotte Herbert

Kontakt til Dagcenter Frydenholm

Praktisk information for nye brugere

 • Har du behov for omsorg i dagligdagen og lyst til samvær og oplevelser, kan 
  du læse mere på hjemmeside her:

  Dagtilbud med støtte

 • Det koster 98 kr. om dagen. 

  Beløbet dækker forplejning, der omfatter morgenmad og frokost samt diverse kaffe/the. Du betaler kun for de dage, du er på dagcentret.

 • Når du har modtaget brev med tilbud om en dagcenterplads, vil personalet kontakte dig og evt. pårørende for at aftale, hvornår du kan starte. Hvis du oplyser at have behov for transport, vil du af personalet automatisk blive tilmeldt kørsel. Det koster 28 kr. for en kørsel tur/retur.

  Du vil blive hentet mellem kl. 8.30 og 9, men skal være klar til at blive hentet fra kl. 8. Du bliver kørt hjem igen kl. ca. 14.00.

  Vi sørger for at give besked til kørslen inden du starter på dagcentret.

Hverdagen på Dagcenter Frydenholm

 • Dagcenter Frydenholm er åbent mandag - fredag fra kl. 10 til 14.

  Vi træffes på telefon bedst mellem kl. 8-10 og kl. 14.15-15 på hverdage.

  Der er lukket alle søn- og helligdage.

 • Livet på Dagcenter Frydenholm tager udgangspunkt i ønsket om at skabe et samvær, der er meningsfyldt og respektfuldt. Omdrejningspunktet for samværet er, at den enkelte dagcentergæst hver dag oplever sig som både et selvstændigt menneske og en del af et fællesskab. Planlægning af aktiviteter foregår i samråd mellem beboere og personale.

  Vi mødes til let morgenmad med hyggeligt samvær og en fællessang. Her tales også om dagens aktiviteter, der i udgangspunktet er planlagt på forhånd, men de kan også udspringe af en spontan idé.

  I dagcentret sætter vi pris på sang, musik og foredrag om mangeartede emner og vi inviterer ofte musikanter ind i huset til fælles fornøjelse. Vi følger med i årets gang og holder årstidens fester, men tager også gerne en svingom i hverdagen.

  Vi tager gerne på ture ud af huset i vores minibus. Om sommeren arrangerer vi mange af aktiviteterne udendørs og går små ture i nærområdet.

  Dagcentret tilbyder også vedligeholdende fysisk træning. Den foregår hver dag og kan være integreret i dagligdagen i form af dans, gåture, stolegymnastik, borddækning, bagning og madlavning, eller i form af træning på trapper og træningscykler, gymnastik eller afspænding, enten individuelt eller i grupper.

 • Let morgenmad, frokostplatte samt kaffe/the og kage.

  Økologi

  Det Økologiske Spisemærke er en gratis statskontrolleret mærkningsordning, som både offentlige og private spisesteder kan få. Det viser, hvor stor en del af de indkøbte føde- og drikkevarer på spisestedet, der er økologiske. Det Økologiske Spisemærke findes i tre udgaver; guld (90-100%), sølv (60-90%) og bronze (30-50%). Vi har modtaget Det Økologiske Spisemærke i sølv.

Om Dagcenter Frydenholm

 • Værdighedspolitik

  Rudersdal Kommunes ældre- og værdighedspolitik afspejler den vision og de værdier, som kommunen lægger til grund, når borgere har brug for hjælp fra kommunen. Værdighedspolitikken er samtidig et værdibaseret redskab for de ansatte i deres daglige arbejde.

  Værdighedspolitik

  Borgerdialogspolitik

  Rudersdal Kommune er borgernes fællesskab. En god dialog mellem borgere, politikere og medarbejdere er afgørende for fællesskabets udvikling.

  Kommunalbestyrelsen tror på, at den gode dialog skaber bedre løsninger og bidrager til at gøre Rudersdal Kommune til en attraktiv kommune. Formålet med dette kodeks for den gode dialog er at fremhæve de værdier, som kommunen som myndighed og servicevirksomhed vil lægge vægt på i dialogen med borgerne.

  Borgerdialogspolitik

Dagcenter Frydenholm - hvem er vi?

 • Dagcenterleder er Charlotte Herbert og medarbejderne har udover et stort engagement uddannelse indenfor det sundhedsfaglige og pædagogiske felt.

   

  Hvis du gerne vil søge job på dagcenter Frydenholm eller et af de andre dagcentre, kan du finde ‌ledige stillinger‌ i Rudersdal Kommune her:

  Job i kommunen

 • MED-udvalget på tværs af Frydenholm pr. 1.3.2023

  • Centerchef og formand for lokal MED Signe Haldgran

  • Souschef og afdelingslederrepræsentant Tina Kelbæk

  • AMR og næstformand for lokal MED Bettina Friis Hilbert Madsen, Frydenholm 1.sal

  • AMR Charlotte Sonnenberg Christensen, Frydenholm tværgående

  • AMR Kikki Louise Lundgreen, Æblehaven

  • Medarbejder rep. Amalie Passer, Æblehaven

  • Medarbejder rep. Mille Soelberg Ræbild, Dagcentrene

  • Medarbejder rep. Sanja Gluhovic, Frydenholm

  • Medarbejder rep. Lola Kirstine Søbjerg, 2. sal

  • Medarbejder rep. Christina Tanggaard, Ernæringsassistenterne

Dagcenter Frydenholm

Om os

Plejecenter Frydenholm består samlet af Plejecenter Frydenholm, Bofællesskabet Æblehaven for borgere med demens samt Dagcenter Frydenholm og Dagcenter Skovvang for hjemmeboende borgere med demens. Vi lægger vægt på meningsfulde aktiviteter og fællesskaber gennem tæt tværfagligt samarbejde og afprøvning af nye tiltag. Derudover arbejder vi med fokus på tæt pårørendesamarbejde og gode overgange på tværs. Vi er beliggende på Kongevejen i Holte, i naturskønne omgivelser og med gode forbindelser til offentlig transport.