Hop til hovedindhold

Bofællesskabet Æblehaven

Velkommen til Æblehavens hjemmeside. Vi håber, at du finder de oplysninger som du søger. Du er også meget velkommen til at kontakte os for yderligere information eller for at aftale et besøg.

Om Æblehaven

Æblehaven er en skærmet boenhed for 24 beboere med demenslidelser. 

Æblehaven har til huse i et alment boligbyggeri med plejebolig-status. Der er ansat medarbejdere i Æblehaven, som henover hele døgnet yder samme pleje og omsorg som på et ethvert andet plejehjem i Rudersdal Kommune.

Byggeriet er fra 2002. Der er 24 lejligheder fordelt med 8 to-rums lejligheder i tre mindre boenheder. I daglig tale kalder vi boenhederne for huse. To af boligerne er til midlertidigt ophold. Fra hvert hus er der udgang til en fælles aflukket have. Hver bolig har enten egen altan eller terrasse.

Æblehaven er et hjem for beboerne og det er vigtigt for os, at de og deres pårørende føler sig trygge, set og imødekommet.

Gennem vores daglige arbejde og i vores planlægning bestræber vi os på, at den enkelte beboer oplever sig medinddraget i hverdagsaktiviteter som de kan være med til, at vedligeholde den enkeltes ressourcer og oplevelse af livskvalitet. Det gør vi fordi vi mener, det er vigtigt at alle kan være aktive i eget liv og gøre brug af egne ressourcer. En måde til det er, at deltage i aktiviteter og hverdagens praktiske gøremål.

Den fysiske indretning af Æblehaven med et fællesopholdsrum i hvert af husene giver os mulighed for, at beboerne (efter evne, vilje og lyst) kan deltage i daglige gøremål som f.eks. tilberedning af frokost, oprydning, borddækning og andre praktiske gøremål. Vi tror på, at oplevelsen af medbestemmelse og det at føle sig nyttig, er kvalitetsgivende for den enkelte og vi ved, at når vi understøtter den enkeltes brug af egne ressourcer, er vi med til at vedligeholde funktionsniveauet længst muligt. 

Hvert af de tre huse udgør en selvstændig enhed med god mulighed for, at de otte beboere og deres familier kan have et fællesskab, i det omfang de ønsker det. Samtidig er Æblehaven et bofællesskab for alle 24 beboere og med en medarbejdergruppe der arbejder sammen for, at skabe det gode hverdagsliv for alle beboerne - også på tværs af husene.

Beboerne kan frit bevæge sig rundt og tage ophold i alle fælles opholdsrum såvel ude som inde. 

Visioner for Æblehaven

I Æblehaven skaber vi sammen – og på tværs af faggrupper – det gode hverdagsliv for beboerne.

Æblehaven er et hjem, hvor beboerne og deres familie, venner og det omkringliggende miljø har lyst til at være aktivt deltagende, og hvor ledelse og medarbejdere inviterer til gensidig dialog.

I Æblehaven yder fagligt kompetent personale en professionel omsorg, der omfatter tværfaglig vurdering, handling og evaluering. Målet er, at skabe tryghed og understøtte den enkelte beboers muligheder og kompetencer.

Æblehaven er et læringsmiljø med et højt fagligt niveau, hvor elever og studerende præges til at være aktivt deltagende i egen læring – i tæt tværgående samarbejde med Frydenholm og Æblehavens vejledere og øvrige medarbejdere.

Bofællesskabet Æblehaven

v/Frydenholm
Kongevejen 431-433
2840 Holte
Tlf. 46 11 37 04
 

Centerchef Signe Lillegaard Haldgran 

Afdelingsleder Sus Kjær

Kontakt til Æblehaven

 • Bofællesskaberne Æblehaven: 46 11 37 04

  Centerchef

  Signe Lillegaard Haldgran, tlf. 46 11 22 31

  Mobil: 72 68 22 31

  Email: sigha@rudersdal.dk 

  Afdelingsleder

  Sus Kjær, tlf. 46 11 37 14

  Mobil: 72 68 37 14

  Email: sukj@rudersdal.dk

  Hus 1: 46 11 37 04

  Hus 2: 46 11 37 07

  Hus 3: 46 11 37 10

Praktiske informationer for nye beboere

 • Alle borgere i Rudersdal Kommune, der har behov for en plejebolig med skærmede forhold og har en demenssygdom, kan søge om en plejebolig i Æblehaven. Hvis du bor i en anden kommune og gerne vil flytte til Rudersdal, skal du ansøge gennem din hjemkommune.

  Læs mere om hvilke kriterier du skal opfylde for at få bevilget en bolig.

  Om boliger for ældre.

 • Beboere i Æblehaven bor i eget hjem på lige fod med andre borgere. Det indebærer at du, i det omfang du har mulighed for det i forhold til din demenssygdom, er selvbestemmende vedrørende egne forhold, bolig og ejendele.

  Medarbejderne hjælper beboerne med omsorg og pleje og praktiske opgaver i henhold til den enkelte beboers behov og Rudersdal Kommunes kvalitetsstandarder.

  Familie og venner kan besøge dig på samme måde som før. Det er pårørende, familie og venner, der giver dig den samme hjælp til f.eks. indkøb af tøj og ledsagelse til undersøgelser som før indflytning. Vi har ikke ressourcer til f.eks. at ledsage til tandlæge, undersøgelse på hospital m.v.

  Lejekontrakt

  Ved indflytning underskrives en lejekontrakt. Heraf fremgår på hvilke lejevilkår boligen er udlejet. I hver bolig er der en opholdsstue, soveafdeling, toilet/bad og køkkenmuligheder. Alle boliger har egen terrasse eller altan. 

  Egen lejlighed

  Beboerens lejlighed er beliggende i socialt boligbyggeri. Det betyder bl.a. at du kan male, tapetsere og indrette dig, som du ønsker. Samtidig skal du selv sørge for at vedligeholde lejligheden, skifte el-pærer, hænge billeder op osv. 

  Du er herre i egen lejlighed og vi er fælles om at tage hensyn til hinanden - både i fællesarealerne og i din lejlighed.

  Møblering af lejligheden

  Beboeren flytter ind med sit eget indbo, lamper, gardiner og vaskbare dyner og puder. Hvis det har interesse at købe brugte gardiner, er det måske muligt; spørg medarbejderne! Når man indretter sin lejlighed skal man være opmærksom på, at medarbejderne skal kunne få plads til at hjælpe, så møblerne må ikke stå for tæt.

  Når lejligheden indrettes skal du være opmærksom på, at medarbejderne skal kunne få plads til at hjælpe, så møblerne må ikke stå for tæt. Oplever du, at det er vanskeligt at indrette sin bolig, kan du få hjælp af vores ergoterapeut. Tag endelig fat i medarbejderne og de vil foranledige kontakten.

  Ved små løse tæpper skal der være skridsikkert underlag, så hverken du eller medarbejderne falder. Hvis der skal bruges hjælpemidler i plejen, kan det af arbejdsmæssige hensyn blive nødvendigt at fjerne gulvtæpper. Det påhviler dig selv/dine pårørende at sørge for dette.

  Inventar og installationer

  Der er gardinstænger i dagligstue og soveværelse. Boligen er møbleret med en seng og flytbare skabe. I køkken findes et køleskab. I badeværelset findes et overskab med mulighed for at anbringe f.eks. vasketøjskurv nedenunder. Vasketøjskurven skal være på hjul, så den kan køres ud i fællesvaskeriet. 

  Der er lys på bad og i køkken. Alle andre lamper, samt gardiner, dyne, pude og indbo, skal beboeren selv medbringe og installere. Herunder skal du også selv sørge for at indkøbe og skifte el-pærer m.m.

  Fællesarealer

  Beboerne i et hus er i fællesskab lejere af fællesrummene. Det betyder, at det er fælles bohave der forefindes her, og det er indeholdt i huslejen at vedligeholde og nyanskaffe dette. I hvert hus er der åbent køkken/alrum i forbindelse med dagligstue samt et vaskerum med vaskemaskiner og en tørretumbler. I dagligstuen er der fælles TV.

  Æblehavens haveanlæg er tilplantet med mange forskellige planter og blomster. Der er således rig mulighed for at udfordre sanserne med forskellige vækster og oplevelser - og såvel pårørende som du selv er meget velkomne til at deltage aktivt i at vedligeholde haveanlægget med f.eks. blomster.

  Telefon og TV

  Der findes telefon-, internet- og TV-stik i alle boliger. Vi har en fællesantenne, som du betaler automatisk via din husleje. Boligen er også automatisk tilmeldt YouSee's grundpakke; Det er muligt at tilkøbe flere kanaler ved at kontakte YouSee. Fælles TV findes i dagligstuerne.

  Du skal betale licens, hvis du ikke er dækket af en hjemmeboende ægtefælles licens.

  Hvis du vil benytte internet, skal du selv købe ydelsen hos en udbyder.

  Du skal selv bestille flytning af telefon hos tele-selskabet. Man skal betale sædvanligt telefonabonnement.

  Forsikring

  Kommunen har tegnet en kombineret løsøre- og ansvarsforsikring, som dækker plejetilbuddene. Forsikringen dækker privat løsøre med op til 50.000 kr. pr. beboer - hvis der er tale om simpelt tyveri, dog kun op til 10.000 kr. pr. beboer pr. begivenhed og med 500 kr. i selvrisiko. Herudover skal du selv tegne forsikring.

 • Hver måned betaler du for en servicepakke. Servicepakken er en skriftlig aftale, beboeren indgår med Rudersdal Kommune. Du kan se, hvad servicepakken indeholder nedenfor pr. måned:

  Morgenmad: 617 kr.
  Frokost: 1.028 kr.
  Aftensmad: 1.645 kr.
  Diverse drikkevarer: 411 kr.
  Forret/dessert: 412 kr.
  Vask af personligt tøj: 62 kr.
  Vask/leje af linned/håndklæder: 121 kr.
  Rengøringsartikler og toiletpapir: 57 kr.
  Vinduespudsning: 27 kr.

  I alt pr. måned: 4.380 kr.

  Du kan bestille en hel eller en delvis servicepakke. Hvis du gerne vil ændre på din serviceaftale, kan det ske med en måneds varsel. Beløbet bliver trukket i den månedlige pensionsudbetaling fra Rudersdal Kommune.

  Hvis du f.eks. skal på ferie eller besøge familie/venner, er det muligt at afbestille sin middag m. m. i perioder. Du skal afbestille senest dagen før, inden kl. 12 til medarbejderne i huset, og prisen vil blive reguleret via månedsregningen i løbet af de kommende 3 måneder.

  Hvis du gerne, i mindre omfang, vil have en gæst til at deltage i et måltid, skal medarbejderne have besked dagen før. Prisen på måltider kan oplyses i huset.

  Hvis du i øvrigt har familie og venner på besøg, er det på samme måde, som man er vant til fra før indflytningen. Vi henstiller til at dine gæster selv sørger for forplejning, oprydning m.m., hvis du ikke selv er i stand til dette.

  Tøj/vask

  Den servicepakke, du får tilbudt ved indflytning, giver tilbud om vask og leje af linned. Det betyder, at du får sengetøj, håndklæder m.m. fra vaskeriet og dit personlige tøj vasket i Æblehaven. Ønsker du ikke denne aftale, skal du selv sørge for vask.

  Hvert hus i Æblehaven har eget vaskerum, hvor beboernes personlige tøj bliver vasket. Vi gør opmærksom på, at vi vasker tøjet på beboernes ansvar, og selvom vi er omhyggelige, kan vi komme til at fejlsortere tøj. Derfor er det en hjælp, at vaskemærkerne ikke klippes ud af tøjet. Det kan være en fordel, at have/købe tøj, der holder sig pænt ved 40 graders maskinvask. Special-vask, rensning og/eller strygning skal du selv sørge for.

  Rengøring

  Du får gjort rent i henhold til Rudersdal Kommunes standard af et privat rengørings-firma hver 14. dag.  Dog vil badeværelset blive rengjort to gange om ugen. Gulvet i fællesarealerne oftere. Der bliver ikke gjort rent på helligdage, med mindre der er mere end tre samlede helligdage. I dørkarmen til lejlighederne er der markeret, hvilken dag der bliver gjort rent.

  Rengøringsartikler og toiletpapir betales via servicepakken, som aftales i forbindelse med indflytning.

  Der bliver pudset vinduer af privat firma to gange om året. Det betales også over servicepakken.

 • Bank, økonomi og pengesager

  Personalet kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke være dig behjælpelig med at ordne økonomi, opbevaring af kontanter, bankkort m.v.

  Udover servicepakken betales husleje hver måned. Lejen består af:

  • Leje
  • Varme à conto
  • Vand à conto
  • El

  Forbrug af varme og vand afregnes årligt efter måler. Der fremsendes årsregnskab for hver bolig.

  Forbrug af el afregnes efter måler til energiselskabet Ørsted A/S.

  Lejen er en balanceleje. Det vil sige, at lejen fastsættes ud fra budgettet, således at udgifterne svarer til omkostningerne og skal balancere med huslejeindtægterne.

  Udgifter til antenne afhænger af valg af TV-pakke.

  Boligydelse

  Der er mulighed for at søge boligydelse via Borgerservice. Boligydelsen afhænger af beboerens indkomst, formue, boligudgift samt boligens størrelse. Hvis du ønsker at søge hjælp hertil, skal du selv gøre det ved kommunen.

  Varmetillæg

  Der er mulighed for at søge om hjælp til varmeudgiften. Varmetillæggets størrelse afhænger af beboerens indkomst og formue samt det årlige varmeforbrug.

  Hvis du ønsker at søge hjælp hertil, skal du selv gøre det ved kommunen.

  Forsikring

  Rudersdal Kommune har tegnet forsikring for privat løsøre, privatansvar og simpelt tyveri for beboere på kommunens plejecentre. Forsikringen dækker privat løsøre med op til 50.000 kr. pr. beboer. Hvis der er tale om simpelt tyveri dog kun op til 10.000 kr. pr. beboer og med 500 kr. i selvrisiko. Herudover skal du selv tegne forsikring.

  Boligindskud

  Ca. 33.000 kr. 

 • Æblehaven er socialt boligbyggeri med plejeboligstatus. Det betyder,

  • at beboerens lejlighed med tilhørende fællesarealer er beliggende i et socialt boligbyggeri, der administreres af ”Boligkontoret Danmark”. Hvert år afholdes generalforsamling med gennemgang af regnskab og budget og huslejefastsættelse.
  • at der er ansat personale, som yder samme pleje og omsorg som på et ethvert plejehjem i Rudersdal Kommune.
  • at alle spørgsmål vedr. husleje, varme, indskud, opsigelse af lejekontrakt m.v. stiles til:

  Boligkontoret Danmark

  Røjelskær 15, 2. sal

  2840 Holte

  Telefon 39 25 10 00

  Åbningstider

  Mandag-tirsdag kl. 8.30-12 og 12.30-15, onsdag lukket,

  torsdag kl. 8.30-12 og 12.30-16.00 samt fredag kl. 8.30-13.00.

  e-mail: holte@bdk.dk

 • Vi henleder opmærksomheden mod, at indflytning skal ske hurtigst muligt, og at indflytningsdatoen kan være op til to uger før lejemålets officielle overtagelsesdato. Du skal selv sørge for at ændre folkeregisteradresse i forbindelse med flytningen.

  Cirka to uger efter ændring af folkeregisteradressen modtager du et nyt sundhedskort (tidligere kaldet sygesikringskort).

  Ved ændring af folkeregisteradressen ændres bopælsadressen automatisk i din bank, dit forsikringsselskab og øvrige instanser, som har dit CPR-nr.

  Du skal selv melde adresseændring til Post Danmark, til egne aviser, abonnementer og andet.

 • Beboerne kan beholde deres egen læge/tandlæge når de flytter ind i Æblehaven, hvis de kommer fra Rudersdal Kommune. Kommunetilhørsforholdet gælder ikke i forhold til tandlæge.

  Praktiserende læger Helle Middelfart og Marit Runge fra Rudersdal Klinikken i Holte er fasttilknyttet Æblehaven. De kommer for at tilse beboerne én gang ugentligt. De fast-tilknyttede læger fungerer på samme vilkår som en almindelig praktiserende læge.

  Det er frivilligt om du vil benytte dig af tilbudet om at skifte til bofællesskabets fast-tilknyttede læge. Der er ingen udgift  ved at skifte læge i forbindelse med indflytning, men du skal udfylde og aflevere tilmeldingsblanket til plejepersonalet. 

  Hvis du er ude af stand til at benytte din sædvanlige tandlæge, kan du blive tilmeldt omsorgstandplejen. Prisen fastsættes af Rudersdal kommune. Tandlæge/tandplejer kommer i Æblehaven 1 gang om måneden.

  Vi gør opmærksom på, at beboernes sædvanlige tandlæge kan tilbyde bedre behandling i sin klinik end omsorgstandplejen kan, i deres mobile klinik. Derfor anbefaler vi, at du beholder din egen tandlæge, hvis du har mulighed for det. Vi har desværre ikke mulighed for at ledsage dig til f.eks. tandlægebesøg, speciallæge m.v.

  Kørsel

  Kørsel til egen læge og til speciallæge er gratis. Beboeren skal bede lægen om at stemple sin taxaregning, og derefter skal den sendes til Borgerservice.

  Kørsel til tandlæge, familiebesøg og lignende skal du selv betale.

  Har man ikke HT-abonnement, har man mulighed for at søge dette via Borgerservice i Rudersdal kommune.

  Medicin

  I Æblehaven benytter vi primært dosispakket medicin, dvs. medicin, der er pakket fra apoteket. Dette minimerer fejl og mindsker medicin-spild. Medicin ordineres som før indflytning af egen læge.

  Vi hjælper gerne beboerne med at bestille medicin på apoteket. Vi samarbejder med Holte Apotek om dette. Beboeren skal selv betale medicinen og vælger du, at få den leveret fra apoteket, skal du indgå en betalingsaftale (PBS) med apoteket herom.

  Hvis du har medicinkort/helbredskort, gælder det også efter indflytning i Æblehaven.

  Hjælpemidler

  Vores ergo - og fysioterapeut vurderer beboernes behov for hjælpemidler, ligesom de står for udlevering og reparation. Har du allerede hjælpemidler som f.eks. kørestol, rollator o.lign. skal du tage det med i Æblehaven.

  Kørestole er personlige hjælpemidler, hvorfor der kan forekomme egenbetaling på reparationer. F.eks. skal du/dine pårørende selv sørge for at betale den første årlige udskiftning af dæk og slanger.

Livet på Æblehaven

 • Som beboer bestemmer du selv hvordan dagligdagen skal forløbe, hvilke aktiviteter du ønsker at deltage i, hvornår du vil være i fællesskabet og hvornår du vil være i din egen bolig osv.

  Samtidig anser vi det for vigtigt at være aktiv og i sociale relationer gennem hele livet, hvorfor vi søger at invitere og motivere Æblehavens beboere - efter evne - til at deltage i både større og mindre aktiviteter. Det kan være f.eks. fælles "fredagsbar", ballon- eller boldspil i haven, litteraturoplæsning, puslespil, quiz og bagning.

  Både individuelle og fælles aktiviteter tilbyder socialt samvær mellem beboere og medarbejdere og de kan være med til, at give dagen struktur og indhold og højne livskvaliteten.

  I Æblehaven benytter vi musik som en del af vores plejefaglige værktøjskasse i det individuelle samarbejde med beboeren. Derudover bruger vi aktivt musik som ramme og indhold for aktiviteter, f.eks. gennem lytning og koncertudsendelser i TV.

  Vi samarbejder tæt med de øvrige afdelinger på Plejecenter Frydenholm om f.eks. at tilbyde tværgående fællesaktiviteter, som f.eks. dansecafé og rollator-gymnastik. Disse aktiviteter finder ofte sted i fællessalen på Frydenholm.

  I weekenden er der færre medarbejdere på arbejde og det betyder bl.a., at vi ikke har samme udbud af f.eks. fælles aktiviteter, ture ud af huset og lign. I stedet prioriterer vi det sociale samvær højt, f.eks. ved at sidde længe om måltiderne. Af samme grunde er weekenderne et rigtig godt tidspunkt for ekstra besøg af pårørende og venner.

  Pårørende og venner er altid velkomne til at deltage i aktiviteterne. Vores oplevelse er, at det kan være hyggeligt for beboerne at få fælles oplevelser med familie og venner på den måde. Pårørende er også meget velkomne til at tage initiativ til at arrangere aktiviteter. Tal med medarbejderne om dette.

  Nedenfor er de vejledende tider for, hvordan dagen forløber i Æblehaven:

  Kl. 7.00 - 10.00     Morgenmad

  kl. 9.00 - 13.00     Aktiviteter og/eller samvær

  kl. 12.30 - 13.30   Frokost

  kl. 14.30               Eftermiddagste og kaffe

  kl. 18.00               Aftensmad (varm mad)

  kl. 19.30               Aftente og kaffe med tilbehør

  Sengetid efter eget ønske og behov

  Der er tilsyn natten igennem af nattevagten, efter behov og ønske.

 • Personlige plejeartikler

  Du skal selv medbringe/indkøbe alle personlige plejeartikler. Det være sig f.eks. shampoo, bodyshampoo, creme, tandbørste, tandpasta, barbergrej, barberskum, negleklipper, termometer mv.

  Frisør

  Ud over byens frisører er der mulighed for at benytte en mobil frisør, der kommer i beboerens lejlighed.

  Fodpleje

  Du kan enten benytte din vanlige fodplejer eller én af de, der kommer på Frydenholm.

 • Maden bliver leveret af Det Danske Madhus. Der er mulighed for at komme med særlige ønsker for menuen, og ændringer dertil er velkomne. 

  Morgenmad og frokost tilbereder medarbejderne og - når det er muligt, bliver det gjort i samarbejde med beboerne.

 • Indflytningssamtale

  For at vi hurtigt kan lære hinanden at kende, tale om vores gensidige forventninger og afklare spørgsmål og undring, vil koordinator og en medarbejder fra kontaktteamet i huset invitere til en samtale i løbet af de første uger, hvor du bor her.

  Familiesamtaler

  Når du har boet her et stykke tid, inviterer vi til en opfølgningssamtale og ved behov afholder vi også gerne familiesamtaler. Formålet med samtalerne er vedvarende, at styrke samarbejde i netværket omkring beboeren og herigennem sikre den mest optimale pleje og omsorg for beboeren. Afdelingsledelsen deltager altid i familiesamtaler.

  Samtaler kan - efter aftale med dig - foregå med eller uden din deltagelse.

  Familiekontaktperson

  Det er vores erfaring, at det letter samarbejdet og kommunikationsvejen mellem Æblehaven og dine pårørende, hvis der er én i din familie/vennekreds, der er den primære kontaktperson til Æblehaven. Vedkommende vil være den vi - efter aftale og i overensstemmelse med dine ønsker - har kontakt med. Vi forventer, at vedkommende orienterer resten af familien/netværk i overensstemmelse med dine ønsker.

  Det er også vigtigt for os at vide, hvem der hjælper dig med indkøb, evt. administration af penge m.m. så vi ved, hvem vi skal henvende os til om nødvendigt.

  Kontaktteam og kontaktperson

  Alle beboere har en kontaktperson, som er den medarbejder, som pårørende kan aftale praktiske forhold med, som f.eks. aftaler, indkøb m.m. Navn på kontaktperson oplyses umiddelbart efter indflytning, senest ved indflytningssamtalen. Ændringer i kontaktperson vil blive meddelt både pårørende og beboer.

  Vi mener, at det øger kvaliteten og det faglige niveau i pleje- og omsorgsarbejdet, når medarbejdernes ressourcer og faglige kompetencer følger dine individuelle behov - og ikke omvendt. Af den grund er ingen af medarbejderne udelukkende tilknyttet et hus, men har alle arbejds- og ansvarsopgaver på tværs af husene.

  Vi ved samtidig, at du har brug for kontinuitet, forudsigelighed og genkendelighed. Derfor bestræber vi os på i vores planlægning, at der i hvert hus er et forholdsvis fast tværfagligt kontaktteam, som varetager det daglige samarbejde med beboerne om pleje- og omsorgsopgaverne.

  Alle medarbejdere har kendskab til og viden om alle beboerne i Æblehaven og kan ud fra deres faglighed tilgå pleje- og omsorgsopgaverne.

  Oftest vil kontaktpersonen være en del af kontaktteamet.

  Besøg

  Familie og venner er altid velkomne i Æblehaven, når det passer beboeren, og naturligvis er de også velkomne til at deltage i dagens aktiviteter/arrangementer. Vi tænker det er naturligt, at du og din familie deltager i borddækning, kaffebrygning og oprydning i det omfang, du formår.

  Kaffe og te

  Kaffe og te er gratis for familie og venner i det omfang, der er noget i kanderne.

  Husregler

  Brandfare

  Af hensyn til brandfare vil vi bede om, at du ikke bruger levende lys i din lejlighed. For din og de andre beboeres sikkerhed beder vi om, at du ikke ryger i sengen. Vi véd, at det er meget svært for nogle at overholde, og i så fald må medarbejderne inddrages for særlige sikkerhedsforanstaltninger.

  Rygepolitik

  Æblehaven er omfattet af gældende lov vedrørende rygning. Derfor må du og din familie kun ryge i din lejlighed eller udendørs. Der må ikke være medarbejdere til stede mens du ryger, og der skal luftes ud i mindst 10 minutter inden medarbejderne må opholde sig, hvor der har været røget.

  Husdyr

  I Æblehaven er dyr meget velkomne på besøg, hvis de er venlige og renlige. Vi henstiller til, at der vises hensyn til de øvrige beboere når dyret er på besøg på fællesarealerne.

  Hvis du gerne vil flytte ind med et dyr, skal du selv kunne passe og varetage den fuldstændige pleje af det. Medarbejderne deltager ikke i pasning af dyret. Der er pelsallergikere blandt medarbejderne, hvorfor flere af os ikke kan tilgå pleje- og omsorgsopgaver for dig, hvis du har dyr i din bolig.

 • Hvert kvartal udgiver Plejecenter Frydenholm Det Ny Magasin, som er et blad der fordeles til alle beboere, også i Æblehaven og til dagcentergæsterne.

  Heri kan pårørende sammen med deres nære orientere sig om fælles arrangementer på Frydenholm og nyde billeder fra dagligdagen i Bofællesskabet og de andre enheder.

 • På kalenderen nedenfor kan du følge med i hvilke fælles aktiviteter, der finder sted i fællessalen i løbet af måneden.

  Aktivitetskalender Juni

Om Æblehaven

 • Værdighedspolitik

  Rudersdal Kommunes værdighedspolitik afspejler den vision og de værdier, som kommunen lægger til grund, når borgere har brug for hjælp fra Social og Sundhed. Politikken er samtidig et værdibaseret redskab for de ansatte i deres daglige arbejde.

  Værdighedspolitik

  Borgerdialogspolitik

  Rudersdal Kommune er borgernes fællesskab. En god dialog mellem borgere, politikere og medarbejdere er afgørende for fællesskabets udvikling.

  Kommunalbestyrelsen tror på, at den gode dialog skaber bedre løsninger og bidrager til at gøre Rudersdal Kommune til en attraktiv kommune. Formålet med dette kodeks for den gode dialog er at fremhæve de værdier, som kommunen som myndighed og servicevirksomhed vil lægge vægt på i dialogen med borgerne.

  Borgerdialogspolitik

 • Der bliver ført følgende tilsyn på Plejecenter Frydenholm:

  • Patientsikkerhedstilsyn
  • Seniorrådets madsmagningspanel
  • Rudersdal Kommunes tilsyn i forhold til beboernes trivsel og vilkår
  • Embedslægetilsyn
  • Arbejdsmiljøtilsyn

  Du kan finde Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapporter her.

 • Frydenholms Venner er en forening, der bestræber efter at gøre tilværelsen for Frydenholms-, Æblehavens-, Daghjemmets- og Kernehusets beboere og daggæster så opmuntrende som muligt.

  Gennem økonomiske bidrag er det muligt at arrangere udflugter og fester til glæde for beboerne. Derudover er der mange, der også yder en frivillig indsats. Det kan være som hjælp ved arrangementer, eller ved at stå for en aktivitet, enten alene eller sammen med andre. Det kan også være som besøgsven.

  Hjælp fra medlemmer, der har tid og overskud til det, er der altid brug for, men der er ingen betingelse for medlemskab - kun det økonomiske bidrag gennem kontingentet. Ethvert ekstra bidrag er yderst velkomment og nødvendigt for foreningens arbejde. Er du interesseret i at hjælpe Frydenholms Venner gennem betaling af kontingent og eventuelt ved frivilligt arbejde, er du velkommen til at kontakte formanden på privatadressen:

  Finn Andersen

  Kastanievej 12

  2840 Holte

  Telefon: 45 42 19 93

Bofællesskab Æblehaven - hvem er vi?

 • Organisatorisk hører Æblehaven til under Plejecenter Frydenholm. Æblehavens ledes af afdelingsleder Charlotte Herbert og afdelingsleder Sus Kjær i forening.

  De faste medarbejdere i Æblehaven er en tværfaglig personalegruppe bestående af:

  • Sygeplejersker
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere
  • Pædagoger
  • Ufaglærte plejemedarbejdere

  Vi har et tæt tværgående samarbejde med de øvrige afdelinger på Frydenholm og følgende faggrupper har derfor også deres daglige gang i Æblehaven:

  • Teknisk servicemedarbejder
  • Ernæringsassistent
  • Ergoterapeut
  • Fysioterapeut

  Udover den fastansatte tværfaglige medarbejdergruppe har en håndfuld timelønnede afløsere også deres gang i Æblehaven. Nogle af dem er ufaglærte, mens andre er faglærte. De dækker ind ved de faste medarbejderes fravær under sygdom, ferie m.m.

  Du vil også møde elever, da vi er uddannelsessted for social- og sundhedsassistenter. De timelønnede afløsere og elever er aldrig alene i afdelingen.

  Alle medarbejdere gennemgår ved ansættelsen et individuelt tilrettelagt introduktionsprogram og deltager løbende i supervision og faglig opkvalificering gennem konferencer, kurser, e-learning, temadage m.v.

  Vi benytter bl.a. Marte Meo som læringsmetode og arbejder ud fra principperne i leve-bo-miljø tankegangen. Se særskilte afsnit herom.

   

 • Tom Kitwoods tilgang om personcentreret omsorg er en vigtig del af hele vores værdigrundlag i Æblehaven og Skovvang. Det er en socialpsykologisk tilgang med fokus på dig som person og på dine ressourcer fremfor demenssygdommen.

  Det betyder blandt andet at vi:

  • Ønsker at kende dig, din livshistorie og dine vaner for bedst muligt at kunne kommunikere, holde kontakt og understøtte din trivsel
  • Støtter din selvbestemmelsesret  - og oplever alt hvad du gør og siger som meningsfuldt, og derfor vigtigt
  • Ser det som vores opgave, at støtte dig i at få opfyldt dine behov, og kompensere for de ting du har svært ved
  • Tilbyder dig tilknytning, trøst og meningsfuld beskæftigelse der styrker din oplevelse af identitet og inklusion/fællesskab
  • Tror på at vi i samarbejde med dig, kan gøre det muligt for dig at leve et godt liv, i alle faser af din demenssygdom
 • I Æblehaven anvender vi principperne i leve-bo-miljø tankegangen i vores arbejde. Principperne er beskrevet i bogen "Leve-bo-miljø" af Mette Søndergård.

  Citat fra bogens forord:

  I et leve-bo-miljø sættes der fokus på hjemlighed, hverdagsliv og på det enkelte individ. Tanken er, at beboerne har reel indflydelse på deres eget liv, og at det er den enkeltes egne vaner og behov som i stor udstrækning styrer hverdagen. Daglige gøremål som måltider, tøjvask og rengøring skal ikke længere foregå langt væk fra beboerne, men tæt på, og gerne sammen med beboerne.

 • Hvis du gerne vil søge job i Æblehaven eller et af de andre plejecentre, kan du finde det ved at følge nedenstående link.

  Ledige job

Bofællesskabet Æblehaven

Om os

Plejecenter Frydenholm består samlet af Plejecenter Frydenholm, Bofællesskabet Æblehaven for borgere med demens samt Dagcenter Frydenholm og Dagcenter Skovvang for hjemmeboende borgere med demens. Vi lægger vægt på meningsfulde aktiviteter og fællesskaber gennem tæt tværfagligt samarbejde og afprøvning af nye tiltag. Derudover arbejder vi med fokus på tæt pårørendesamarbejde og gode overgange på tværs. Vi er beliggende på Kongevejen i Holte, i naturskønne omgivelser og med gode forbindelser til offentlig transport.