Hop til hovedindhold

Rådgivning og vejledning i social- og sundhedsområdet

Har du en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller er du pårørende, kan du få rådgivning og vejledning i social- og sundhedsområdet.

Åben rådgivning

Har du brug for lettilgængelig hjælp og rådgivning, kan du også benytte dig af Åben Rådgivning, som er åben for personlig henvendelse to gange om ugen.

Åben rådgivning

 • Åben rådgivning er et tilbud til dig, som har brug for råd og vejledning til at løse de udfordringer eller problemer, du oplever i din hverdag. 

  Måske oplever du forældrerollen svær, eller du har bekymringer for dit barn. Det kan også være, at du har brug for hjælp til digital post, eller måske har du behov for støtte til at få hverdagen til at fungere.

   

 • I Åben Rådgivning kan vi rådgive, vejlede  og hjælpe indenfor en bred vifte af forskellige udfordringer i hverdagen, som fx.:

  • din post/digital post
  • udfordringer i familien
  • struktur i din hverdag
  • udfordringer i ungdomslivet
  • overblik over din økonomi
  • psykiske eller sociale udfordringer
  • svære følelser og ensomhed
  • dialog med din familie eller netværk
  • kontakt til fællesskaber i lokalsamfundet
  • kontakt til andre relevante steder i det offentlige 
 • Den åbne rådgivning har åbent hver tirsdag kl. 12.30-15.00 i Holte og hver torsdag kl. 14.00-16.30 i Birkerød.

  Du kan enten ringe til os på telefon 46 11 34 18 eller kigge forbi ”På Sporet”, Rønnebærvej 19 i Holte eller ”La Cour Huset” Vilhelm La Cours Vej 9 i Birkerød. 
  Du behøver ikke bestille tid, du kommer bare, og du må gerne være anonym.

   

  Alle tirsdage og torsdage kan du få rådgivning og vejledning om sociale indsatser for voksne.

   

  Hver torsdag kan du også få rådgivning og vejledning for forældre, børn og unge.

   

  Den første tirsdag og den tredje torsdag i hver måned kan du møde en medarbejder fra kommunens ydelses-afdeling, der kan vejlede og hjælpe med din økonomi samt fx ansøgninger om enkeltydelse.

   

  Den sidste tirsdag i hver måned kan du møde en medarbejder fra Jobcenteret, som kan vejlede om job og uddannelse.

   

  Vi er her for at støtte og guide dig i de muligheder, lokalsamfundet og kommunen kan tilbyde, men det er vigtigt for os, at du tager ansvar og selv bliver styrmand i dit liv.

 • Åben rådgivning er et tilbud fra Rudersdal Kommune. 

  I rådgivningen sidder vi en håndfuld medarbejdere med forskellige fagligheder og viden. Vi sidder klar til at støtte dig i at finde løsninger på det, du har brug for. Kan vi ikke hjælpe dig i den åbne rådgivning, vil vi sørge for, at du bliver guidet videre til den rette hjælp.

Øvrig rådgivning og vejledning

 • Rådgivning og vejledning er efter vores erfaring vigtig, fordi den kan være med til at forebygge, at vanskeligheder udvikler sig og bliver værre. 

  Når du henvender dig til os om råd og vejledning vil det som regel foregå igennem en samtale med en sagsbehandler. Under samtalen vil I drøfte din situation og i fællesskab undersøge, hvilke muligheder du har for at finde den rigtige vej og mulige løsning for dig i din nuværende situation. Rådgivningen kan derfor hjælpe dig med at få overblik over din situation, og hvad du eventuelt kan gøre fremadrettet.

  • Du har mulighed for korte vejledninger over telefonen og kan også her bede om at få en samtale. Du kan kontakte vejledningen igennem kontaktcentret på tlf. 46 11 50 00 
  • Du kan også skrive til os via Digital Post på følgende link: Sundhed og Forebyggelse​
   Husk at skriv dit navn og dit telefonnummer i mailen, så vi kan vende tilbage til dig. 
  • Er din situation akut, kan du møde personligt op i vores åbningstid. Se hvornår nederst på siden.
  • Hvis du på grund af sygdom eller lignende ikke har mulighed for transport, kan du få rådgivning og vejledning  i dit eget hjem, på sygehuset mv. Det foregår efter aftale med en sagsbehandler.
 • Ved rådgivning og vejledning har du ret til at se alle de oplysninger, sagsbehandleren noterer i din sag. Du har også ret til at tage en bisidder, familiemedlem eller ven med til samtalen. Du har også mulighed for at få rådgivning som et anonymt og åbent tilbud.

 • Mange bliver nervøse og usikre, når de skal have en vigtig samtale med en sagsbehandler hos de offentlige myndigheder, på sygehuset eller hos en læge, advokat eller banken. Det kan derfor være en god idé, hvis du vælger at tage en bisidder med til møderne. En bisidder kan hjælpe med at forberede samtalen og få klarlagt, hvilke spørgsmål du skal have drøftet på mødet. Under mødet fungerer bisidderen som ”ekstra øre og øjne”. Du er velkommen til at tage en pårørende med som bisidder eller du kan henvende dig til bisidderordningen, som vil hjælpe dig med at finde en bisidder.

  Du kan henvende dig til Bisidderordningen igennem Frivilligcenter Rudersdal på telefon 45 89 00 56, mandag til fredag kl. 10-13. Du kan også sende en mail til: bisidderordning.rudersdal@gmail.com

  Husk dog, at e-mail skal sendes som sikker e-mail, hvis den indeholder personfølsomme oplysninger som fx cpr-nummer.

  Læs mere nedenfor

  ‌Digital Post‌

Sådan behandler vi din sag

 • Når du henvender dig, kan vi efterfølgende ringe dig op eller skrive til dig med tilbud om en samtale.

  Ved samtalen drøfter vi din nuværende situation og ser i fællesskab på dine muligheder, dit netværk og lignende, som kan medvirke til at styrke dine egne ressourcer.

  Det er også muligt, at du en overgang vil have brug for støtte, som kan hjælpe dig videre fra din nuværende situation. Vi vil derfor i fællesskab se på din samlede situation ud fra de følgende emner: 

  • Psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse  
  • Sociale situation 
  • Egenomsorg og sundhed
  • Kommunikation 
  • Praktiske opgaver i hjemmet 
  • Netværk, kontakter og tilknytning 
 • For at  vi kan finde frem til den rigtige vej til at styrke dine nuværende ressourcer, kan det være nødvendigt, at sagsbehandleren skal indhente oplysninger om dig fra andre. Det kan fx være fra din læge eller psykolog.

  Du skal give dit samtykke, før vi må indhente oplysninger. Vi indhenter kun de oplysninger, som er nødvendige for at opnå en tilstrækkelig beskrivelse af dit støttebehov. 

 • Du vil i forbindelse med mødet også blive tilbudt en handleplan, som bliver udarbejdet i samarbejde med dig. Det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet om en handleplan eller ej, men det er bestemt ved lov, at du skal tilbydes en fælles handleplan. 

  Handleplanen er først og fremmest en aftale mellem dig og din kommune. Planen bliver udarbejdet på et møde mellem dig og din sagsbehandler, hvor I finder ud af, hvad du kan klare i din hverdag, og hvad du har brug for støtte til. Den beskriver de mål, som du skal arbejde med igennem de tilbud, du eventuelt kommer til at modtage. 

  Handleplanen kan fx indeholde oplysninger om dine mål for:

  • Din dagligdag, fx hvordan klarer du de praktiske ting i hverdagen? Har du behov for støtte til at købe ind, lave mad, gøre rent mv.?
  • Samvær med andre, fx oplysninger om din familie og venner? Har du behov for støtte til at være mere sammen med andre?
  • Kommunikation, fx hvordan har du med at tale, læse og skrive? 
  • Fritid, arbejde og uddannelse, fx hvordan går det med at deltage i fritidsaktiviteter, være på arbejde eller på uddannelse?

  Hvis du takker ja til en handleplan, vil du blive indkaldt til et handleplansmøde. Til mødet må du gerne tage en anden person med til at støtte dig. Efter mødet bliver planen sendt til dig. 

  Der følges op på handleplanen mindst en gang om året.

 • Det er en myndighedsafdeling, som på baggrund af en individuel vurdering træffer afgørelse om hvilken slags støtte du har mulighed for at få. 

  Du vil få besked om afgørelsen i et brev. Hvis du får tilbud om støtte, er din handleplan med i brevet.

  Din sagsbehandler kan ved samtalen oplyse dig om, hvornår du kan forvente svar.

 • Hvis du har fået tilbud om støtte, vil det stå i afgørelsen, hvornår der skal følges op indsatsen. Der er løbende opfølgning på de forskellige indsatser. 

  Når det er tid, vil din sagsbehandler invitere dig til et opfølgningsmøde. På opfølgningsmødet vil du og sagsbehandleren vurdere, om indsatsen har haft den ønskede effekt, og om der er noget, der skal ændres.

Søger du information om seniorpension?

Seniorpension kan være en mulighed, hvis du er tæt på folkepensionsalderen, har været mange år på arbejdsmarkedet, og din arbejdsevne er varigt sat ned til højst 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job. Det er beskæftigelsesområdet som varetager forhold vedrørende seniorpension. Du skal derfor kontakte Jobcenter Rudersdal, hvis du har spørgsmål angående seniorpension tlf. 46 11 30 00