Hop til hovedindhold

Veteran i Rudersdal

På denne side kan du som veteran eller pårørende få et overblik over forskellige tilbud om rådgivning og hjælp i kommunens egne tilbud, hos Forsvaret, i sundhedsvæsenet og frivillige foreninger.

Veteraner har påtaget sig en ekstraordinær opgave på vegne af den danske stat. Langt de fleste veteraner vender hjem fra udsendelse uden mén, men nogle veteraner vender hjem med sår på sjælen eller fysiske skader og handicap. I Rudersdal Kommune vil vi gerne gøre det nemt for den gruppe af veteraner og deres pårørende at finde frem til den rette hjælp. Vi har derfor samlet forskellige muligheder for hjælp og rådgivning på denne side.

Hjælp, rådgivning og behandling

 • Veterancentret

  Døgntelefon tlf. 72 81 97 00.

  Veterancentret tilbyder støtte og rådgivning til dig og dine pårørende. Centret tilbyder også psykologhjælp ved psykiske efterreaktioner på udsendelse samt rehabiliteringsforløb for veteraner, der som følge af skader under udsendelse ikke længere kan varetage deres job i Forsvaret. Desuden har Veterancentret en lang række andre tilbud, som eksempelvis kommunikationskurser til par og grupper til børn og unge.  Find centrets hjemmeside i linket:

  Veterancentret​

  Ved symptomer på PTSD

  Behandling af PTSD foregår i en særlig regionsfunktion på Psykoterapeutisk Ambulatorium i Ballerup. Henvisning foregår via egen læge.

  Har du selvmordstanker

  Ring til Livslinjen tlf. 70 201 201.

  Livslinjen yder akut rådgivning ved krise eller selvmordstanker.

  Livslinjen

  Akut psykisk krise - aften/nat og weekend

  Ring til Akuttilbuddet tlf. 70 26 50 01.

  Du kan ringe til Akuttilbuddet i Lyngby, hvis der opstår psykisk krise i aftentimerne, om natten og i weekenden.

  I dagtimerne i hverdagene henvises til egen læge eller Sundhed og Forebyggelse  tlf. 46 11 50 00.

  Psykiatrisk Center Nordsjælland

  Tlf. 38 64 30 00​

  Krisecentre og herberg

  Du kan selv henvende dig på krisecentre og herberger, eller du kan ringe og få vejledning i Sundhed og Forebyggelse.

  Sundhed og Forebyggelse tlf. 46 11 50 00.

 • Jobcenter Rudersdal kan tilbyde dig råd og vejledning om dine job- og uddannelsesmuligheder, samt vejledning omkring bolig og økonomi.

  Veteran i job eller uddannelse

  Hvis du er i beskæftigelse eller i ordinær uddannelse og har særlige støttebehov i forhold til at fastholde job eller uddannelse, kan jobcenteret tilbyde dig råd og vejledning omkring relevante støttemuligheder i gældende lovgivning.

  Ledig veteran

  Hvis du er ledig og er i tvivl om, hvad du skal arbejde med efter din militærkarriere, eller mangler inspiration og råd i forhold til din jobsøgning, så vil du få tilbudt vejledning af din jobkonsulent i jobcenteret. Du vil få mulighed for at komme i praktik eller løntilskud i en virksomhed, som kan fungere som opkvalificerende og vejledende i din jobsøgning og på den måde bringe dig tættere på job.  Hvis vi vurderer, at du har behov for særlig støtte i forhold til at komme i job, kan du få tilbudt et jobformidlingsforløb via vores samarbejdspartner, Væksthuset, hvor du vil blive tilknyttet en personlig jobformidler, som kan understøtte din jobsøgning med sparring, brainstorm og jobsøgning – opfordret som uopfordret.

  Kontakt Jobcenter Rudersdal

  Tlf. 46 11 30 00.

  Du kan læse mere om veteraner i job på CABI's hjemmeside;

  Veteraner i job​

 • Hjælp og støtte i dagligdagen

  Har du brug for hjælp til at blive bedre til at klare dig på egen hånd i det daglige, og har brug for praktisk hjælp eller træning og rehabilitering til at genvinde din funktionsevne, kan du søge hjælp eller få råd og vejledning i Sundhed og Forebyggelse tlf. 46 11 50 00.

  Hjælpemidler

  Har du brug for hjælpemidler kan du kontakte Center for Hjælpemidler tlf.  46 11 51 11

  Søg hjælpemidler

  Hjælp til familielivet

  At være veteran og have været udsendt kan for nogle give efterdønninger i familielivet. Har du børn under 18 år og er I bekymrede for jeres børns trivsel, kan I kontakte Familierådgivningen i Familiehuset, som tilbyder gratis, anonym rådgivning.

  Familiehuset tlf. 46 11 41 02

  Rådgivning til børnefamilier

  I har også mulighed for at kontakte en børnesagsbehandler i Børn og Familie

  Børn og Familie tlf. 46 11 41 41.

  Veterancentret har ligeledes en række tilbud, der kan hjælpe dig og din familie.

  Veterancentret tlf. 72 81 97 00.

  Veterancentret

  Din boligsituation

  Har du brug for hjælp til din boligsituation, kan du kontakte Borgerservice tlf. 46 11 00 00.

  Hvis du allerede har en sagsbehandler i kommunen, skal du kontakte din sagsbehandler om din boligsituation.

  Overforbrug af alkohol eller stoffer

  For nogle veteraner kommer alkohol eller stoffer til at fylde for meget. Ønsker du hjælp til at stoppe eller reducere dit misbrug, kan du kontakte Teglporten Rusmiddelcenter tlf. 46 11 31 20.

  Læs mere om Rusmiddelcentrets tilbud:

  Alkohol og stoffer

  Opsøgende medarbejdere

  Vores opsøgende støtte- og kontaktpersoner har tavshedspligt og kan rykke ud med kort varsel. Tlf. 72 68 33 69.

  KFUM - Soldatermissionen

  KFUMS Soldatermission i Høvelte tlf. 45 81 81 89.

  Kfums-soldatermission

  Øvrige sundhedstilbud

  Se diverse sundhedstilbud i Rudersdal Kommune på siden:

  Sundhedstilbud til voksne

 • Der findes en lang række natur-, fritids-, motions- og kulturtilbud i Rudersdal Kommune, som fx. svømmehaller, biografer, biblioteker, museer og kulturhuset. Mange af kulturinstitutionerne tilbyder bl.a. læsekredse, kunst- og musikundervisning. Der er mange muligheder.

  Kultursekretariatet guider og hjælper, og sikrer at du kommer i den rigtige retning.

  Sekretariatet kan også oplyse om kommunens mange foreninger, som giver mulighed for socialt samvær, og for at dyrke fælles interesser eller være en hjælp for andre borgere.

  Kontakt Kultursekretariatet tlf. 46 11 56 00 eller skriv til mail: kultur@rudersdal.dk.

  Læs mere om mulighederne for kulturoplevelser på hjemmesiden: Oplev Rudersdal​

  Frivilligcenter Rudersdal

  Frivilligcenter Rudersdal byder på flere muligheder for dig, som selv vil være frivillig eller som måske søger hjælp fra en frivillig.

  Kontakt Frivilligcenteret tlf. 45 89 00 56 eller skriv via mail info@frivilligcentret.dk

  Læs mere på centrets hjemmeside:

  Frivilligcentret

  Har du det svært lige nu?

  "På Sporet - Huset for fællesskaber og udvikling" danner ramme for forskellige aktiviteter og fællesskaber for en bred gruppe af mennesker. Huset skabes af de mennesker, der bruger det, og derfor har du også mulighed for at komme med dine ideer. Det er et åbent tilbud, men det kan være en god ide at ringe først, så vi kan sørge for at sætte tid af til at tage god imod dig. Kontakt huset på tlf. 72683609

  Læs mere om centret:

  ‌På Sporet - Huset for fællesskaber og udvikling‌

  Facebook.com/På-Sporet-Rudersdal

  KFUM - Soldatermissionen

  KFUM’s Soldatermission er en frivillig forening, der bl.a. har tilbuddet SoldaterRekreation i Høvelte.

  KFUM’s Soldatermission tlf. 45 81 81 89 

  Soldatermissionen

 • I Rudersdal Kommune tror vi på, at vi hjælper bedst ved at skabe løsninger, der tager afsæt i det, der er vigtigt for dig, dine behov og dine ressourcer.

  Vi har derfor ikke nødvendigvis standardløsninger parat, men er til gengæld klar til at finde vejen sammen med dig, din familie og dit netværk.

  At skabe meningsfulde løsninger handler også ofte om, at der er sammenhæng i dit forløb. Er du i en situation, hvor der er mange professionelle involveret i dit liv, kan det være svært selv at skulle samle trådene og koordinere på egen hånd. Vi vil derfor gøre vores til, at dit forløb hos os bliver så sammenhængende som overhovedet muligt. Det betyder, at hvis du har kontakter til flere områder eller afdelinger i kommunen (eksempelvis både Beskæftigelse og Sundhed og Forebyggelse eller Børn og Familie), kan vi tilbyde dig et sammenhængende forløb, hvor vi arbejder i et samlet team med fælles mål med udgangspunkt i én fælles plan. Du får desuden mulighed for at vælge en tovholder blandt teamets medlemmer, så du kun har én indgang til kommunen.

  Ønsker du en koordineret indsats, skal du gøre din sagsbehandler opmærksom på det, så vil han/hun sørge for at samle dit team.