Hop til hovedindhold

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er for dig over 19 år, der på grund af kronisk nedsat førlighed, vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte almindelig tandpleje.
Du skal indstilles af kommunen, før du kan modtage omsorgstandpleje.

Mere om omsorgstandpleje

 • Du kan få regelmæssig undersøgelse af tænder og/eller protese. Desuden får du forebyggende behandling af tandsygdomme og andre lidelser i munden.

  Behandlingerne tager primært sigte på at afhjælpe og forebygge smerter og andre ubehageligheder samt vedligeholde en acceptabel tyggefunktion.

  De mest almindelige ydelser i omsorgstandplejen er undersøgelse, tandrensning, fyldninger og protesekorrektioner. Du kan ikke få kroner og broer.

  Behandling og forebyggelse udføres i tæt samarbejde med dig, tandplejer, plejepersonalet og din familie.

 • Du kan komme med i ordningen om omsorgstandpleje, hvis du har brug for omfattende hjælp og pleje i dagligdagen.

  Du kan kontakte lederen på plejehjemmet eller i botilbuddet, som kan indstille dig til omsorgstandpleje. De udfylder en tilmeldingsplanket i samråd med dig og eventuelt dine pårørende.

  Den Kommunale Tandpleje træffer afgørelse, om du kan få omsorgstandpleje.

 • Egenbetalingen er på 570 kr. om året (2023).

  Betalingen bliver reguleret en gang årligt den 1. januar.

 • Omsorgstandplejens patienter efterses på plejecentrene og behandles primært på Holte Skoles Tandklinik, Grünersvej 6, 2840 Holte.

 • Hvis du ikke selv kan sørge for transport til omsorgstandplejen, kan du bruge Flextur, som henter dig og kører dig hjem igen. Du betaler selv for transporten. Du kan bestille Flextur på Movias hjemmeside:

  Flextur (Movia)​

  Du kan også ringe til Movias kundeservice på tlf. 70 26 27 27.

 • Omsorgstandplejen er ikke en akut tandpleje.

  Du skal visiteres. Det betyder, at du skal søge om at komme med i ordningen.

  Du kan forvente at blive efterset 6-8 uger efter din tilmelding.

 • Har du behov for akut tandlægehjælp udenfor Omsorgstandplejens åbningstider, henvises til

  Tandlægevagten

  Kan kontaktes udenfor Omsorgstandplejens åbningstider på tlf. 70 25 00 41 - dog kun efter forudgående telefonisk aftale. Du kan bestille tid alle dage kl. 18-19 samt lørdage, søndage og helligdage også kl. 9-10.

  Tandlægevagten - Nordsjælland

  Tandskadevagten

  Kan kontaktes ved større og akutte behandlingskrævende tandskader via Akuttelefonen på tlf. 18 13.

  Tandskadevagten

 • Klager over personale stiles til overtandlægen og klager over behandling stiles til Styrelsen for Patientklager.

  Har du haft en oplevelse hos os, som ikke levede op til dine forventninger og som du ønsker at klage over, bedes du kontakte klinikkens leder eller via Digital Post.

  Digital post - Rudersdal Kommune

  Styrelsen for Patientsikkerhed er en samlet indgang, hvis du vil klage over den faglige behandling.

  Du finder yderligere information på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside.

  Klagevejledning (Styrelsen for Patientklager)

Baggrundsinformation

Sundhedsstyrelsens vejledning om tandpleje

Her kan du bl.a. læse om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje herunder følgende: Frit valg af tandpleje, Børne- og ungdomstandpleje, Omsorgstandpleje, Specialtandpleje, Socialtandpleje og Tilskud til tandpleje efter sundhedslovens §135.

Vejledning om tandpleje (Sundhedsstyrelsen)