Hop til hovedindhold

Tandpleje

Tandplejen

Børn, unge og voksne med særlige behov ved tandpleje

Nogle børn, unge og voksne kan af forskellige årsager ikke gå til tandlæge hos den kommunale tandpleje eller hos en privat tandlæge.
Der findes 3 andre muligheder - nemlig
Omsorgstandpleje - for voksne, der bor på plejehjem eller får hjemmetandpleje
Socialtandpleje - for voksne, der er hjemløse eller er bruger af herberg eller varmestue
Specialtandpleje - for børn, unge og voksne, der har et fysisk eller psykisk handicap

Omsorgstandpleje Socialtandpleje Specialtandpleje

Tandpleje for 18-21 årige

Ifølge den nye lovgivning kan unge få gratis tandpleje indtil de fylder 22 år. Ordningen gælder for alle, der er født i 2004 og derefter.

Tandpleje for unge Info om Tandplejen

Tilskud til tandlægeregningen

Er du pensionist eller førtidspensionist (ordningen før 2003), kan du søge tilskud til tandbehandling, hvis din økonomi er særlig vanskelig. Du kan søge tilskud til enkeltudgifter, hvis du har oplevet ændringer i din økonomiske situation og ikke har mulighed for at finansiere udgiften.

Tilskud og tillæg for pensionister Søg støtte til enkeltudgifter