Hop til hovedindhold

Info om Tandplejen

Nyheder fra Tandplejen og information om åbningstider, klinikker, borgerbooking, tandlægeskift mv.

Hvem er tandplejen for?

 • Børn og unge mellem 0 og 21 år får gratis tandpleje i kommunen (de 18-21 årige dog kun fra årgang 2004).

 • Nogle børn, unge og voksne kan af forskellige årsager ikke gå til tandlæge hos den kommunale tandpleje eller hos en privatpraktiserende tandlæge.

  Der findes 3 andre muligheder - nemlig 

  • Omsorgstandpleje - for voksne, der bor på plejehjem eller får hjemmepleje
  • Socialtandpleje - for voksne, der er hjemløse eller er bruger af herberg eller varmestue
  • Specialtandpleje - for børn, unge og voksne, der har et fysisk eller psykisk handicap

  Du kan læse mere om de 3 muligheder her

  Omsorgstandpleje
  Socialtandpleje
  Specialtandpleje

Nyt fra Tandplejen

 • Hvis du er i omsorgs- eller socialtandpleje og skal til behandling, foregår det nu på Holte Skoles Tandklinik, Grünersvej 6, 2840 Holte.

 • Ifølge en ny lovgivning, trådt i kraft juli 2022, kan unge få gratis tandpleje indtil de fylder 22 år.
  Ordningen gælder for alle, der er født i 2004 og derefter.

 • Tandplejen på Ravnholm Skole afdeling Nærum er flyttet til Holte Skole afdeling Grünersvej. 

  Som følge af ny udskoling på Ravnholm Skole, afdeling Nærum skal lokalerne bruges af skolen.

  Som udgangspunkt skal børn, der har benyttet tandklinikken på Nærum fremover benytte tandklinikken på Grünersvej.  Alle de berørte har fået direkte besked om, hvilken klinik de skal møde op på fremadrettet.

Klinikker - Telefontid - Åbningstid - Kontakt

 • Har du brug for hjælp til at booke tid, ændre en tid eller har du andre spørgsmål, kan du ringe til Tandplejens Call center på tlf. 46 11 41 51 / tast 1 for tandklinikker - tast 2 for tandreguleringen - tast 3 for omsorgs- og socialtandplejen. 

  Se telefontider nederst på siden.

 • Telefonnr.

  Tlf. 46 11 41 51

  Tast 1 - Tandklinikker (booke, ændre og aflyse tid)
  Tast 2 - Bøjletandlægen (booke, ændre og aflyse tid)
  Tast 3 - Omsorgs- og Socialtandplejen
  Tast 4 - Tandplejens kontor (Økonomi og Specialtandpleje)

  Telefontid Børn og Unge

  Mandag kl. 8.00 - 15.00 (Tandreguleringen dog kl. 8.00 - 12.00)
  Tirsdag - Fredag kl. 8.00 - 12.00

  Telefontid Omsorgs- og Socialtandplejen

  Mandag - Fredag kl. 8.00 - 9.30 

  Når du har brug for hjælp udenfor telefontid (f.eks. ved tandskader)

  Mandag kl. 12.00 - 15.00 (kun tandregulering)
  Tirsdag - Fredag kl. 12.00 - 15.00 
  Ring til dette nr. i ovennævnte tidspunkter tlf. 72 68 41 51.

  Har du akut brug for hjælp når Tandplejen har lukket

 • Åbningstider på klinikkerne 

  Tandklinikkerne holder åbent på skoledage kl. 8 - 15, enkelte dage længere - samt visse skolefridage og -ferier. 

 • Tandplejen har klinikker på følgende skoler:

  Birkerød Skoles Tandklinik

  Birkerød Parkvej 12
  3460 Birkerød

  Holte Skoles Tandklinik og Omsorgsklinik

  Grünersvej 6
  2840 Holte

  Rude Skov Skoles Tandklinik og Tandreguleringsklinik

  Ravnsnæsvej 120
  3460 Birkerød

  Trørødskolens Tandklinik

  Gl. Holtevej 2
  2950 Vedbæk

 • Indtast en adresse i søgefeltet og find ud af, hvilken tandklinik barnet eller teenageren automatisk er tilknyttet efter bopælen.

  Her kan du se, hvor kommunens tandklinikker ligger.

 • Børn og unge bliver indkaldt ca. hver 18. måned til eftersyn. Hvis du har brug for yderligere eftersyn eller behandling, bliver du indkaldt efter behov. Det er Tandplejen, der vurderer dit behov for eftersyn.

Borgerbooking

 • Du kan booke eller ændre en tid til dit barn, når du har fået en besked fra Tandplejen om, at det er tid til tandeftersyn. Beskeden får du digitalt.

  Akutte tider og tider til 10 måneders undersøgelse og tandregulering kan ikke bookes eller ændres via bookingsystemet. Ring til Tandplejens Call center på tlf. 46 11 41 51 - tast 1 for tandklinikkerne / tast 2 for tandreguleringen.

  Ved at logge på bookingsystemet via computer, tablet eller mobil kan du:

  • Booke tider
  • Ændre/aflyse tider
  • Se bookede tider
  • Læse beskeder fra Tandplejen
  • Se journaler
  • Opdatere helbredsoplysninger
  • Ændre kontaktoplysninger.

  Bookingsystemet kan tilgås her:

  Tandtid Rudersdal 

  Nu kan du logge på Tandtid Rudersdal med MitID.

  1. I browseren skrives tandtid.rudersdal.dk 
  2. Tryk på Login – Brug MitID og scan QR-kode
  3. Vælg Menu og derefter Profil
  4. Udfyld dit mobilnummer.
  5. Sæt flueben i begge rubrikker ved SMS, så du får besked ved nye beskeder og aftaler
  6. Tryk Aktiver
  7. Tast et password 2 gange og tryk gem password
  8. Scan QR-koden eller kopier aktiveringskoden
  9. Tryk Gem
 • Du kan hente BookTand App'en til Iphone i App Store eller til din Android telefon på Google Play.

  1. Åbn App Store eller Google Play
  2. Skriv i søgefeltet: BookTand
  3. Tryk Hent
  1. Åbn App`en BookTand
  2. Klik på: Bliv Bruger
  3. Vælg Kommune – Rudersdal 
  4. Tast dit cpr.nr.
  5. Tast dit valgte password
  6. Indsæt den kopierede aktiveringskode eller indsæt QR-koden
  7. Accepter vilkårene
  8. Tryk på Log på
  9. Du bliver nu logget ind
  1. Åbn App´en BookTand
  2. Tast dit cpr.nr.
  3. Tast dit valgte password
  4. Klik på Log på

  Børns tlf.nr.

  Tast kun dine børns tlf.nr. på stamkortet i App`en, hvis dit barn har brug for at få sms ved nye beskeder eller aftaler.

Tandlægeskift / frit-valg

 • Småbørn og skolebørn på 0 - 15 år kan vælge, om de vil gå til tandlæge på en kommunal klinik eller hos en privatpraktiserende tandlæge.
  Den kommunale tandplejeordning er vederlagsfri.
  Der ydes tilskud på 65 % af udgifterne til forebyggende og behandlende tandpleje i privat regi.
  Serviceniveauet er ens uanset hvilken ordning, man vælger. Intervallet for statusundersøgelser er 18 måneder.
  Der gælder særlige regler for særlige kostbare behandlinger, se nedenfor.
  Regler for tandlægeskift ses nedenfor.

 • Unge på 16 - 21 år kan vælge, om de vil gå til tandlæge på en kommunal klinik eller hos en privatpraktiserende tandlæge.
  Begge ordninger er vederlagsfri. 
  Serviceniveauet er ens uanset hvilken ordning, man vælger. Intervallet for statusundersøgelser er 18 måneder.
  Der gælder særlige regler for særlige kostbare behandlinger, se nedenfor.
  Regler for tandlægeskift ses nedenfor.

  Unge født i 2004 er ifølge den nye lovgivning indmeldt i den kommunale tandpleje igen.

  Årgangene indfases gradvist i ordningen.  Se nedenstående oversigt over indfasningsperioden:

  • 2022: unge der fylder 18 år er omfattet
  • 2023: unge der fylder 18- og 19 år er omfattet
  • 2024: unge der fylder 18-, 19- og 20 år er omfattet
  • 2025: unge der fylder 18-, 19-, 20- og 21 år bliver omfattet
 • Tandregulering, fjernelse af visdomstænder og andre særlige kostbare behandlinger må først iværksættes, efter at den kommunale tandpleje har godkendt det fremsendte behandlingsoverslag samt udført en sundhedsfaglig vurdering. Derfor skal der medsendes journal og andet relevant journalmateriale til tandplejen ved ansøgning til f.eks. tandreguleringsbehandling. Patienten vil evt. blive indkaldt til en visitation i den kommunale tandpleje.

  Vær opmærksom på, at der kan forekomme egenbetaling, hvis man ønsker en anden behandling end den kommunen godkender.

  Tilskud til småbørn og skolebørn på 0-15 år – tandregulering

  Der kan maksimalt opnås tilskud til en tandreguleringsbehandling hos en specialtandlæge svarende til 65% af udgiften til en tilsvarende tandreguleringsbehandling udført på den kommunale tandklinik.

  Tilskud til unge 16-19 år – tandregulering

  Der kan maksimalt opnås tilskud til tandreguleringsbehandling hos en specialtandlæge svarende til 100% af udgiften til en tilsvarende tandreguleringsbehandling udført på den kommunale tandklinik.

  Hvis du ønsker hyppigere undersøgelser end de, som er kommunens vedtagne serviceniveau, er de ekstra undersøgelser for egen regning (dvs. 100% egenbetaling).

  • Du skal kontakte den kommunale tandpleje for at få tilsendt en digital fritvalgsblanket.
  • Du skal udfylde den digitale fritvalgsblanket.
  • Du kan først få behandling hos en privat tandlæge, når der er lavet aftale med den private tandlæge og du har modtaget besked i Digital Post om at alt er på plads.
  • Ydelser, der ikke er en del af overenskomsten, kan først iværksættes efter godkendelse fra den kommunale tandpleje.
  • Hvis barnet eller den unge er i gang med et behandlingsforløb i Børne- og Ungdomstandplejen, kan den kommunale tandpleje beslutte, at den igangværende behandling færdiggøres, inden der vælges et andet tilbud. Dette kan fx være tilfældet ved en allerede påbegyndt tandreguleringsbehandling.
  • Har barnet eller den unge skiftet behandlingstilbud, kan den kommunale tandpleje beslutte, at der ikke på ny kan skiftes tilhørsforhold, før der er gået 1 år efter seneste skift.

Tandplejens børnesyn

 • Tandplejen spiller en stor rolle for børn og unges orale sundhed, og de fleste møder tandplejen tidligt i deres liv. I Rudersdal Kommunes tandpleje giver vi plads til det hele barn, og vores børnesyn er forankret i både kommunens børne- og ungepolitik, FN’s børnekonvention, FNs verdensmål samt Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

 • Vores børnesyn i sin korte version

  Børn og unge i Rudersdal har en god tandsundhed og sunde tandplejevaner. Det ønsker vi at fastholde og gerne øge. Tandplejen i Rudersdal Kommune tager udgangspunkt i ’det hele barn’, som betyder at vi ikke kun har fokus på tanden, hullet og behandlingen, men også på det uden om. Derfor er også barnets og familiens tryghed og kendskab til tandplejesundhed vigtig for os hver dag.

 • Børn og unge i Rudersdal har en god tandsundhed, som vi ønsker at fastholde og gerne øge. Vores sundhedsfremmeindsatser tager udgangspunkt i de børn, unge og deres familier, som kommer i vores tandklinikker, og vi har et læringsperspektiv, så tandsundhed og tandplejevaner sikres bedst muligt hele livet. 

  Vi har udarbejdet fire mål for børn og unges tandsundhed som rettesnor for tandplejens opgaveløsning.

  1. Børn og unge har lyst til en hverdag med sunde valg og tandplejevaner. Det får de bedst gennem viden og færdigheder til tandsundhed og god mundhygiejne.
  2. Børn og unge har tillid til tandplejen, de er trygge ved tandlægebesøg, føler sig inddraget og har lyst til at gå regelmæssigt til tandlæge. 
  3. Børn og unge har lige muligheder for god tandsundhed – også børn- og unge i sårbare positioner, som Tandplejen har fokus på at møde i øjenhøjde.
  4. Forældre oplever sig medinddraget i valg af behandling, der er bedst for deres barn, og de kender deres ændrede rolle ved tandlægebesøg, når den unge fylder 18 år.
 • Børnesynet i Rudersdal Kommunes tandpleje tager blandt andet udgangspunkt i FNs verdensmål og FNs børnekonvention, så det enkelte barn og dennes familie oplever sig inddraget og respekteret. 

  I FN’s verdensmål er vi særligt opmærksomme på

  Verdensmål 3

  Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

  I FN’s børnekonvention er vi særligt opmærksomme på

  Artikel 3 - Sikring af barnets interesser 

  Samfundet skal sikre barnets tarv, når der træffes beslutninger. Staten er forpligtet til at vedtage særlige regler, der beskytter barnet og er nødvendige for barnets trivsel.

  Artikel 5 - Forældres ansvar

  Staten skal respektere forældres ansvar for at give barnet den vejledning og støtte, som er mest hensigtsmæssig for dets evner og udviklingsmuligheder.

  Artikel 12 - Retten til at udtrykke meninger

  Barnet har ret til at give udtryk for en mening og krav på, at denne mening respekteres i overensstemmelse med barnets alder og modenhed. 

  Artikel 13 - Ytringsfrihed

  Barnet har ret til at give udtryk for sine følelser og synspunkter, medmindre det krænker andres rettigheder, national sikkerhed eller offentlig orden. Barnet har ret til at søge, modtage og videregive information.

  Artikel 18 - Børneopdragelse

  Staten skal anerkende, at forældre eller værge har hovedansvaret for barnets opdragelse. Staten skal vejlede og hjælpe med denne opgave.

 • Sundhedsstyrelsen fastsætter retningslinjer for den kommunale og regionale tandpleje i sundhedsloven.

  Den kommunale tandpleje skal tilbyde

  • let og lige adgang til tandplejetilbuddene
  • behandling af høj kvalitet
  • sammenhæng mellem ydelserne
  • valgfrihed
  • let adgang til information
  • et gennemsigtigt tandplejetilbud 
  • kort ventetid til behandling

  Kilde: Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje. 

 • Tandplejen følger Rudersdal Kommunes børne- og ungepolitik. Denne politik beskriver bl.a. inddragelse af forældrene, som en væsentlig del af arbejdet med børn og unge. Det fremgår også af politikken, hvordan børn og unge skal mødes af fagprofessionelle. Politiken for børn og unge i kommunen beskriver overordnet tre værdier med tilhørende politiske mål, som tandplejen følger.

  Tre overordnede børne- og ungepolitiske værdier 

  • Læring. Alle børn og unge skal lære mere og udfordres til at udvikle deres læringspotentiale bedst muligt.
  • Sundhed. Alle børn og unge skal have en sundere og fysisk aktiv hverdag, samt tilbringe mere tid i naturen. 
  • Trivsel. Alle børn og unge skal trives bedre, færre skal mistrives og skal være aktive deltagere i fællesskaber.

  Børne- og ungepolitikken kan læses i sin helhed her: 

  Børne- og ungepolitikken i Rudersdal Kommune 

Klagevejledning

 • Har du haft en oplevelse hos os, som ikke levede op til dine forventninger og som du ønsker at klage over, bedes du kontakte klinikkens leder eller via Digital Post.

  Digital post - Rudersdal Kommune

  Styrelsen for Patientsikkerhed er en samlet indgang, hvis du vil klage over den faglige behandling.

  Du finder yderligere information på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside.

  Styrelsen for Patientklager (hjemmeside) 

Baggrundsinformation

Sundhedsstyrelsens vejledning om tandpleje

Her kan du bl.a. læse om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje herunder følgende: Frit valg af tandpleje, Børne- og ungdomstandpleje, Omsorgstandpleje, Specialtandpleje, Socialtandpleje og Tilskud til tandpleje efter sundhedslovens §135.

Vejledning om tandpleje (Sundhedsstyrelsen)