Hop til hovedindhold

Søg støtte til enkeltudgifter

Er du blevet ledig, skilt eller været udsat for andre ændringer i din livssituation, så kan du søge om at få dækket en række uforudsete udgifter.

Hav alle relevante dokumenter og NemID/MitID, før du søger. Se herunder, hvilke dokumenter, du skal have klar.

Sådan søger du

 • Du kan søge, hvis du har været ude for en ændring i din livssituation som fx sygdom eller arbejdsløshed.

  Du kan søge støtte til uforudsete enkeltudgifter. Du kan ikke få hjælp, hvis du har en formue.

  Du kan ikke søge, hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist under den gamle ordning. Her har du i stedet mulighed for at søge om personligt tillæg.

  Tilskud og tillæg for pensionister

 • Du kan fx søge om hjælp til:

  • Medicin, fysioterapi, psykolog
  • Tandbehandling
  • Briller
  • Flytning
  • Depositum ved indflytning i ny bolig
  • Midlertidig hjælp til at betale husleje, hvis du er truet med at blive sat på gaden
  • Samværsudgifter, hvis børnene ikke bor hos dig
 • Som hovedregel kan du ikke få hjælp til udgifter, du har påtaget dig, inden du søger kommunen om hjælp. Kommunen tager stilling i hvert konkret tilfælde og lægger vægt på:

  • dine indtægter og udgifter og din opsparing og formue
  • din familiesituation
  • din mulighed for at have kunnet forudsige ekstraudgiften
  • typen af ekstraudgift
  • om ekstraudgiften falder ind under en anden lovgivning.

  Hvis du er gift, indgår din ægtefælles forhold også i den samlede vurdering af din situation.

  Hvis du modtager ydelser svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau, kan du søge om tilskud til tandpleje efter udførelsen. Det gælder dog ikke tilskud til tandpleje, som indebærer samlede udgifter på mere end 10.000 kr. (2022) Det gælder heller ikke, hvis du ønsker at søge kommunen om hjælp til dækning af en resterende egenbetaling.

  Indhold hentet fra borger.dk

 • Du kan ikke modtage enkeltydelser, hvis kommunen vurderer, at du har eller har haft mulighed for at klare dig selv ved en fornuftig tilrettelæggelse af din økonomi.

  Hvis du har formue

  Som udgangspunkt kan du ikke få støtte, hvis du har formue, uanset formuens størrelse.

  Hvis du fx har en bil eller hvis du har en pensionsordning, du kan hæve, betragtes dette som formue.

  Faste og forudsigelige udgifter

  Du kan som hovedregel ikke få hjælp til faste og forudsigelige udgifter. Disse udgifter skal dækkes af din indtægt, fx kontanthjælp, uddannelseshjælp, SU eller løn.

  Kun i helt særlige tilfælde kan du få hjælp til dine faste og forudsigelige udgifter. Det forudsætter, at vi vurderer, at det er af helt afgørende betydning for dig, og at du i øvrigt opfylder en række andre betingelser.

 • Du skal vedhæfte relevant dokumentation i selvbetjeningsløsningen.

  Hvis du ikke vedhæfter alle oplysningerne, når du søger enkeltydelse, kan vi ikke vurdere, om du har ret til hjælp.

  Du skal vedhæfte

  • Dokumentation for den udgift, du søger støtte til
  • Dokumentation for andre indtægter og alle udgifter, der er opført på ansøgningen 
  • Dokumentation for boligudgifter: 
   • For lejebolig: Huslejekontrakt eller aktuel huslejeopkrævning
   • For ejerbolig: Terminskvitteringer for alle lån i ejendommen, ejendomsskattebillet,ejendomsforsikringer og varmeforbrug
  • Dokumentation for din og din evt. ægtefælles formue og alle bankkonti: 

   - Udskrift af samtlige bankkonti for 3 måneder frem til dato

   - Kontooversigt
  • Udbetalingsmeddelelse for din og din evt. ægtefælles ekstraordinære indtægter/ydelser.
  • Dokumentation for din og din evt. ægtefælles friværdi i ejendomme, bil, MC, båd. etc.
  • Skriftligt afslag fra eget pengeinstitut på lån til det ansøgte 

Baggrundsinformation

Lov om Aktiv Socialpolitik

I kapitel 10 i bekendtgørelse til Lov om Aktiv Socialpolitik kan du læse, hvad reglerne siger om, hvad kommunen kan yde hjælp til i form af enkeltudgifter.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Vi skal så genvurdere vores afgørelse inden fire uger, fra vi har modtaget din klage.

Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.