Hop til hovedindhold

Socialtandpleje

Socialtandpleje henvender sig primært til voksne borgere over 21 år, der er på herberg, varmestue og værested på grund af hjemløshed.

Mere om socialtandpleje

 • Akut tandlægevagt i sommerferien - for dig, der er tilmeldt Socialtandplejen

  Socialtandplejen holder lukket i sommerferien den 29. juni - 11. august 2024. 

  Vi træffes igen mandag den 12. august 2024 kl. 8.00.

  Ved behov for akut tandlægehjælp udenfor Socialtandplejens åbningstider, henvises til

  Hjemmetandplejen

  Kan kontaktes mandag til fredag kl. 8–15 på tlf. 70 20 02 60.

  Her kan du læse mere om HjemmeTandplejen 

  Tandlægevagten 

  Kan kontaktes udenfor Hjemmetandplejens åbningstid på tlf. 70 25 00 41 

  – dog kun efter forudgående telefonisk aftale. 

  Du kan bestille tid alle dage fra kl. 18-19 samt lørdage, søndage og helligdage kl. 9-10.

  Her kan du læse mere om Tandlægevagten 

  Tandskadevagten 

  Kan kontaktes udenfor Tandlægevagtens åbningstid via Akuttelefonen på tlf. 18 13 

  – dog kun ved større og akutte behandlingskrævende tandskader.

  Her kan du læse mere om Tandskadevagten 

 • Socialtandpleje henvender sig primært til dig, der er på herberg, varmestue og værested på grund af hjemløshed.

  Du er i målgruppen (og dermed kan der henvises) til socialtandpleje:

  • Hvis du er i målgruppen for aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104
  • Hvis du midlertidigt har ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens § 110.
 • Socialtandpleje dækker over følgende tilbud:

  • Akut behandling, fx af smerter og betændelse
  • Genopbygning af tyggefunktionen, hvis det er nødvendigt
  • Forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen: Information og instruktion i tandpleje.

  Socialtandpleje tilpasses den enkeltes ønsker og behov samt mulighed for at gennemføre en given undersøgelse eller behandling.

  Hvis din tilstand begrænser mulighederne for at udføre en klinisk tandbehandling, har den tandfaglige indsats først og fremmest til hensigt at holde dig fri for smerte og infektion.

 • Henvisning til socialtandpleje kan ske ved, at dit værested eller varmestue tager kontakt til Tandplejen i Rudersdal Kommune.

  Det kan ske ved skriftlig henvendelse via Digital Post på Rudersdal Kommunes hjemmeside.

  Digital post - Rudersdal Kommune 

  På hjemmesiden vælger du modtageren 'Tandplejen: Omsorgstandplejen og Socialtandplejen'.

  Det er også muligt at ringe på telefon 46 11 41 51. Tryk 3 for 'Omsorgstandpleje og Socialtandpleje'.

  Er du ikke tilknyttet et tilbud (et værested eller varmestue), kan du rette henvendelse til en sagsbehandler i Social Myndighed og Rådgivning på tlf. 46 11 50 00.

  Det kan også ske ved skriftlig henvendelse via Digital Post på den følgende side

  Digital post - Rudersdal Kommune 

 • Inden der igangsættes socialtandpleje, skal der foretages en konkret og individuel vurdering af og beslutning om, hvorvidt du er i målgruppen for socialtandpleje.

  Ved vurderingen skal der tages stilling til om:

  • Du tilhører de mest socialt udsatte grupper (sociale kriterier)
  • Du kan henvises til de øvrige tandplejetilbud: Privat tandlægepraksis, Omsorgstandpleje eller Specialtandpleje (forudsætninger for at benytte de øvrige tandplejetilbud)
  • Du har, ud fra en tandfaglig vurdering, et konkret behandlingsbehov, som er omfattet af tilbuddet om socialtandpleje (konkret behov for tandpleje).
 • Socialtandpleje er gratis, når det er vurderet, at du er i målgruppen for socialtandpleje.
  Det betyder, at der ikke er nogen egenbetaling.

  Du skal selv sørge for transport til Tandplejen.

  Du skal altid have en ledsager med ved besøg i Tandplejen.

 • Har du behov for akut tandlægehjælp udenfor Socialtandplejens åbningstider, henvises til

  Tandlægevagten

  Kan kontaktes udenfor Socialtandplejens åbningstider på tlf. 70 25 00 41 - dog kun efter forudgående telefonisk aftale. Du kan bestille tid alle dage kl. 18-19 samt lørdage, søndage og helligdage også kl. 9-10.

  Tandlægevagten - Nordsjælland

  Tandskadevagten

  Kan kontaktes ved større og akutte behandlingskrævende tandskader via Akuttelefonen på tlf. 18 13.

  Tandskadevagten

 • Klager over personale stiles til overtandlægen og klager over behandling stiles til Styrelsen for Patientklager.

  Har du haft en oplevelse hos os, som ikke levede op til dine forventninger og som du ønsker at klage over, bedes du kontakte klinikkens leder eller via Digital Post.

  Digital post - Rudersdal Kommune

  Styrelsen for Patientsikkerhed er en samlet indgang, hvis du vil klage over den faglige behandling.

  Du finder yderligere information på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside.

  Klagevejledning (Styrelsen for Patientklager)

 • Har du spørgsmål vedrørende Socialtandpleje, kan du få yderligere oplysninger ved at henvende dig til Tandplejen.

  Det kan ske ved skriftlig henvendelse via Digital Post på Rudersdals hjemmeside.

  Digital post - Rudersdal Kommune 

  På hjemmesiden vælger du modtageren 'Tandplejen: Omsorgstandplejen og Socialtandplejen'.

  Det er også muligt at ringe på telefon 46 11 41 51. Tryk 3 for 'Omsorgstandpleje og Socialtandpleje'. Telefonen er åben for henvendelser mandag til torsdag mellem kl. 8 og 9.30.

Baggrundsinformation

Sundhedsstyrelsens vejledning om tandpleje

Her kan du bl.a. læse om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje herunder følgende: Frit valg af tandpleje, Børne- og ungdomstandpleje, Omsorgstandpleje, Specialtandpleje, Socialtandpleje og Tilskud til tandpleje efter sundhedslovens §135.