Hop til hovedindhold

Vision og værdigrundlag

Kommunalbestyrelsen har formuleret den grundlæggende vision for Rudersdal Kommune: Rudersdal Kommune skal være landets bedste bokommune.

Kommunens værdier, og hvordan vi arbejder med dem

 • Det overordnede værdigrundlag for kommunen er:

  • At de smukke omgivelser bevares i et godt og rent miljø
  • At der tilbydes gode og alsidige service- og kulturtilbud
  • At borgerne sikres indflydelse via information, høringer, dialog og borgermøder
  • At borgerne sikres valgfrihed
  • At stabil økonomi sikres ved at skabe helhed og balance på kort og lang sigt.
 • En planstrategi er et politisk dokument, som indeholder strategien for udviklingen i kommunen. Planstrategien sætter samtidig retningen for revision af kommuneplanen.

  Den gældende planstrategi er fra 2019.

  Planstrategi

 • Værdier, visioner og strategier udmøntes i kommuneplanen for Rudersdal Kommune.

  Kommunalbestyrelsen har vedtaget Kommuneplan 2021 den 30. juni 2021.

  Kommuneplan 2021​

 • En byplan eller en lokalplan fastlægger juridisk bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere om den fremtidige anvendelse af det område/den ejendom, som byplanen eller lokalplanen omfatter.

  ‌Om lokalplaner og byplanvedtægter‌

 • Med udgangspunkt i visioner og strategier mv. har kommunalbestyrelsen vedtaget politikker og mål, som skal medvirke til at føre de overordnede visioner ud i livet.

  Disse politikker og mål kan du blandt andet se i kommunens budget. Dermed sikrer budgettet, at der er sammenhæng mellem de politiske mål og de økonomiske rammer.

  Budget

  Politikker