Hop til hovedindhold

Folketingsvalg

Når der er folketingsvalg, samler vi her informationer om valget. Der skal afholdes folketingsvalg mindst hvert fjerde år. Sidste folketingsvalg blev afholdt den 1. november 2022. Næste valg til Folketinget skal derfor afholdes senest den 31. oktober 2026.

Praktisk om folketingsvalg

 • Hvis det passer dig bedst at stemme inden selve valgdagen, kan du stemme i enhver kommune i Danmark. Det kaldes at brevstemme.

  Du kan kun brevstemme i en bestemt periode.

 • Få overblik over kandidaterne i Nordsjællands Storkreds, som Rudersdal Kommune er en del af, via linket her:

  Kandidater (Indenrigs- og Sundhedsministeriet)

  Disse partier er opstillingsberettigede til folketingsvalget:

  A. Socialdemokratiet
  B. Radikale Venstre
  C. Det Konservative Folkeparti
  D. Nye Borgerlige
  F. SF - Socialistisk Folkeparti
  G. Grøn Alliance
  I. Liberal Alliance
  K. KD - Kristendemokraterne
  M. Moderaterne
  O. Dansk Folkeparti
  Q. Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti
  V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
  Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg
  Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne
  Å. Alternativet

  Du kan se partiernes adresser, hjemmesider osv. her:

  Opstillingsberettigede partiers adresser mv. (Indenrigs- og Sundhedsministeriet) 

  Find lokale partiforeninger her:

  Politiske partier og lister

 • Alle danske statsborgere i Danmark, der har valgret (stemmeret) og er optaget på valglisten, kan stemme til folketingsvalg og folkeafstemninger.

  For at have valgret og dermed ret til at stemme, skal du opfylde disse betingelser:

  • du skal være fyldt 18 år
  • du skal have dansk statsborgerskab
  • du skal have fast bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne
  • du må ikke være umyndig.

  Når disse krav er opfyldt, kommer du automatisk på valglisten.

  Indhold hentet fra borger.dk
 • At være valgbar betyder, at man kan stille op til og vælges ind i Folketinget. Man er automatisk valgbar, når man har valgret, dvs. hvis:

  • man er fyldt 18 år
  • man har dansk statsborgerskab
  • man har fast bopæl i Danmark
  • man ikke er umyndig.

  Man kan stille op til folketingsvalg enten som kandidat for et parti eller som kandidat uden for partierne (løsgænger). Hvis du stiller op for et parti, skal du godkendes af partiet. Hvis du stiller op som løsgænger, skal du anbefales af minimum 150 vælgere (stillere) i opstillingskredsen.

  Indhold hentet fra borger.dk

Resultater fra de seneste folketingsvalg

Folketingsvalg

Hvis du vil klage

Du kan klage over et afholdt folketingsvalg, fx hvis du har mistanke om, at valghandlingen ikke er foregået korrekt, herunder optællingen af stemmerne.

Hvis du ønsker at klage, skal du gøre det senest en uge efter valget. Klagen skal være skriftlig. Den skal stiles til Folketinget og sendes til indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Mere information

Læs mere om folketingsvalg på borger.dk: