Hop til hovedindhold

Seniorrådsvalg

Valget til Seniorrådet i Rudersdal Kommune i 2021 blev afholdt som fredsvalg.

Der skulle vælges ni medlemmer og ni stedfortrædere til Seniorrådet i 2021. Men kun ni Rudersdal-borgere stillede op til seniorrådsvalget. Da Seniorrådet består af ni medlemmer, er de ni opstillede kandidater dermed medlemmer af Seniorrådet fra 1. januar 2022.

Hvis man har fast bopæl i Rudersdal Kommune og er fyldt 60 år eller mere på valgdagen, har man valgret og er valgbar – dvs. at man kan stille op til valget til Rudersdal Seniorråd. 

 

Valget til Seniorrådet i 2021

 • Ni Rudersdal-borgere på +60 år havde meldt deres kandidatur til seniorrådsvalget i Rudersdal Kommune, da fristen for at stille op til valget udløb den 17. september kl. 12. Da Seniorrådet består af ni medlemmer, er de ni opstillede kandidater dermed medlemmer af Seniorrådet fra 1. januar 2022.

  Seniorrådet er et folkevalgt råd bestående af borgere på 60 år og derover, der bl.a. rådgiver kommunalbestyrelsen om ældrepolitiske spørgsmål. I Rudersdal består rådet af ni medlemmer, der er valgt for en fireårig periode. Den nuværende valgperiode udløber med udgangen af 2021.

  Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2021 at gennemføre seniorrådsvalget 2021 ved fremmødevalg samme dag som kommunal- og regionalvalget. Den 17. september 2021 var der frist for stille op til rådet. Ni Rudersdal-borgere havde ved fristens udløb meldt deres kandidatur. Da Seniorrådet i Rudersdal består af ni medlemmer, medfører det, at der afholdes fredsvalg, og de opstillede kandidater er dermed medlemmer af rådet fra 2022.

  Rådet konstituerer sig ved sit første møde i januar 2022.

  Man kan læse mere om Seniorrådets arbejde på rådets hjemmeside:

  Seniorrådet i Rudersdal Kommune​

 • Medlemmerne af Seniorrådet pr. 1. januar 2022 er:

  Formand, Jørgen Vinding

  Næstformand, Anita Gudmundsson

  Sekretær, Jørgen Groth

  Kasserer, Erik Clausen

  Medlem, Anita Herold Gudmundsson

  Medlem, Bodil Sørensen

  Medlem, Karin Louise Rønskov

  Medlem, Lissie Marie Drejer​

  Medlem, Michael Burgess

  Medlem, Sonja Vejstrup Frederiksen

Resultater fra valget til Rudersdal Seniorråd 21. november 2017

 • Resultatet af Seniorrådsvalget

  16.178 borgere kunne den 21. november stemme ved Seniorrådsvalget. Det giver en stemmeprocent på 53,2.
  Kandidatnavn Antal stemmer
  Sonja V. Frederiksen 1.062
  Anita Herold Gudmundsson 1.038
  Vivi Nobel 801
  Michael Burgess 782
  Erik Clausen 599
  Jørgen Groth 543
  Ole Høyer 503
  Ib Hedegaard Sørensen 394
  Jørgen Vinding 375
  Suppleanter
  Birgit Olsen 352
  Kim Hedemann 316
  Ole Jensen 311
  Kurt Petersen 238
  Werner Nielsen Wittekind 189
  Allan Kristensen 170
  Bent Rasmussen 165

Rudersdal Seniorråd

Hvad er et Seniorråd?

Seniorrådet er et lovpligtigt folkevalgt råd i kommunen. Det arbejder for de bedst mulige vilkår for de ældre i Rudersdal Kommune med særlig hensyntagen til svage borgere over 60 år.

Seniorrådet beskæftiger sig med alle spørgsmål, der har betydning for personer på 60 år og derover – fx trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur.

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at høre og informere Seniorrådet om alle forslag vedrørende ældre.

Seniorrådets opgaver

 • medvirker aktivt i udformningen af kommunens politik

 • rådgiver og styrker kommunalpolitikernes beslutningsgrundlag

 • deltager i høringer og dialogmøder

 • kommer med ideer til politikere og forvaltning

 • formidler viden til politikere og forvaltning om ældres vilkår i kommunen.

Læs mere på Seniorrådets hjemmeside: