Hop til hovedindhold

Valgsteder

Det valgsted, hvor du skal stemme, står på dit valgkort, som du får tilsendt i ugen inden valget. Du kan se valgstederne, hvornår de har åbent, og hvor der er hjælpemidler.

Du kan også læse om, hvad du gør, hvis du ikke har dit valgkort, om kørsel til valgstederne for svagelige og gangbesværede vælgere, herunder kørestolsbrugere, og om ændring af valgsted for vælgere med handicap eller nedsat førlighed.

Valgsteder og særlige forhold

 • Birkerød valgsted

  Birkerød Skole

  Birkerød Parkvej 12

  3460 Birkerød

  Grünersvej valgsted

  Holte Skole, afdeling Grünersvej

  Grünersvej 6

  2840 Holte

  Nærum valgsted

  Ravnholm Skole, afdeling Nærum

  Fruerlund 7-9

  2850 Nærum

  Sjælsø valgsted

  Rude Skov Skole, afdeling Sjælsø

  Ravnsnæsvej 120

  3460 Birkerød

  Skovly valgsted

  Skovlyskolen

  Borgmester Schneidersvej 40

  2840 Holte

  Toftevang valgsted

  Søholmskolen, afdeling Toftevang

  Teglporten 4

  3460 Birkerød

  Trørød valgsted

  Trørødskolen

  Gl. Holtevej 2

  2950 Vedbæk

  Vangebo valgsted

  Ravnholm Skole, afdeling Vangebo

  Vangeboled 9

  2840 Holte

  Vedbæk valgsted

  Vedbæk Skole

  Henriksholms Alle 2

  2950 Vedbæk

  Ved valgstederne bliver der sat pile op, der viser hen til valglokalet. Husk, at du som regel kommer en anden vej ud af lokalet.

 • Alle valgsteder åbner kl. 8 og lukker kl. 20, når den sidste vælger har stemt.

  (Hvis valget holdes en lørdag eller søndag, åbner valgstederne dog først kl. 9 og lukker kl. 20. Det gælder fx Europa-Parlamentsvalg, som normalt afholdes om søndagen).

 • Du kan søge på din adresse på kortet. Så får du at vide, hvilket valgsted du skal stemme på. Det vises både som en markering på kortet og med tekst under kortet.

  Kan du ikke læse kortet?

  Er der problemer med kortet, kan du få at vide, hvilket valgsted du hører til, ved at ringe til Borgerservice på tlf. 46 11 12 50

  Vælgere uden fast bopæl

  Vælgere uden fast bopæl skal i Rudersdal Kommune stemme på Vangebo Valgsted, Vangeboled 9 i Søllerød, 2840 Holte

  Der kommer besked om det i Digital Post.

 • Alle vælgere – dvs. alle, der har valgret – får tilsendt et personligt valgkort med posten i ugen op til valget.

  Valgkortet er dit bevis for, at du har lov til at stemme til valget. Derfor skal du huske at tage det med, når du stemmer.

  Dit valgsted

  På valgkortet står der, hvor du skal stemme, altså det valgsted, du hører til.

  Hvis vores digitale system til at scanne valgkort er nede, kan du også se, hvilket valgbord du skal gå hen til. Ellers er det lige meget.

  Har du ikke fået et valgkort, eller er det blevet væk?

  Hvis du ikke har modtaget dit valgkort med posten inden valget, eller hvis det er blevet væk, skal du først finde ud af, hvilket valgsted du tilhører. 

  Når du skal hen på valgstedet, bedes du medbringe legitimation – så laver vi et valgkort til dig på valgstedet. Du må dog regne med en vis ventetid.

  Legitimation kan fx være pas, sundhedskort (sygesikringskort) eller kørekort. De digitale apps Sundhedskortet og Kørekort kan også bruges som legitimation.

  Er der fejl på valgkortet?

  Hvis der er fejl på valgkortet, bedes du medbringe legitimation, når du skal stemme – så klarer vi det på valgstedet. Du må regne med en vis ventetid.

  Legitimation kan fx være pas, sundhedskort (sygesikringskort) eller kørekort. De digitale apps Sundhedskortet og Kørekort kan også bruges som legitimation.

 • Valgstederne er indrettet, så de har den bedst mulige tilgængelighed, også for vælgere med handicap eller nedsat førlighed.

  På alle valgsteder bliver der opsat et handicapvenligt stemmerum med sort filtpen, en ikke-håndholdt lup og en ikke-håndholdt LED-lampe til rådighed. På Toftevang Valgsted i Birkerød vil der også være CCTV og hæve-sænkebord.

  Alle kan få hjælp til at stemme

  Vil du have hjælp til læse stemmesedlen eller til at sætte dit kryds?

  Så henvend dig til en af de personer på valgstedet, der hjælper til ved afstemningen (en valgstyrer eller en valgtilforordnet).

  Du kan få hjælp af to valgstyrere/valgtilforordnede eller af en valgstyrer/valgtilforordnet og en person, du selv har valgt.

  Hvis du vil have hjælp til at sætte dit kryds, skal du klart og tydeligt kunne fortælle dem, der hjælper dig, hvem du vil stemme på. Du har ret til at udtrykke dette på tegnsprog, evt. via tolk, hvis du alene taler tegnsprog.

  Har du et fysisk eller psykisk handicap

  Så kan du få hjælp alene af én person. Du bestemmer selv, hvem der skal hjælpe dig. Det er et krav, at du klart og tydeligt kan fortælle, hvem der skal hjælpe dig.

  Er dit handicap ikke synligt, kan du blive bedt om at vise dokumentation for dit handicap, eksempelvis:

  • ledsagekort
  • parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer
  • lægeerklæring
  • erklæring/attest fra en anden myndighed.

  Vil du vide mere?

  Du kan læse mere om reglerne for at få hjælp til at stemme og om hjælpemidler på Indenrigs- og Boligministeriets valghjemmeside:

  Kan jeg få hjælp til at stemme? (Indenrigs- og Sundhedsministeriet)

  Har du spørgsmål?

  Kontakt Valgsekretariatet på tlf. 72 68 17 43 eller på e-mail til valg@rudersdal.dk, hvis du for eksempel har spørgsmål til:

  • hvilke hjælpemidler der er på dit valgsted
  • hvilke hjælpemidler der er på det sted, hvor du vil brevstemme
  • hvordan du søger om at flytte valgsted.
 • Du kan søge om at stemme på et andet valgsted end det, du hører til, hvis det er relevant på grund af handicap eller nedsat førlighed. Det kan fx være behov for CCTV og hæve-/sænkebord.

  Du skal søge om det op til hvert valg eller afstemning. 

  Begrundelse for ændring af valgsted

  Ethvert forhold, som vedrører dit handicap eller nedsatte førlighed, vil kunne begrunde en ændring af valgsted.

  Det kan for eksempel være, hvis du sidder i kørestol og har brug for at blive overført til et valgsted med handicapvenlige fysiske adgangsforhold, eller hvis du har behov for CCTV og hæve-/sænkebord..

  Du skal ansøge om at blive overført til et andet valgsted

  Hvis du ønsker at blive overført til et andet valgsted, skal du sende eller indlevere din ansøgning til kommunen.

  Borgerservice kan vejlede dig om, hvilke valgsteder i kommunen der er mest tilgængelige for personer med handicap eller nedsat førlighed.

  Behandling af din ansøgning og afgørelse

  Ansøgningen behandles og afgøres af kommunen. Hvis vi har brug for yderligere oplysninger fra dig, vil du blive kontaktet.

  Når din ansøgning er færdigbehandlet, får du et skriftligt svar fra kommunen på din ansøgning.

 • Hunde har ikke adgang på valgstederne.

  Servicehunde kan dog medbringes på samtlige valgsteder.