Hop til hovedindhold

Strategi for smukke grønne veje

Som en del af visionen om Rudersdal Kommune som landets bedste bokommune er et af de politiske mål, at kommunens veje skal fremstå smukke og æstetiske.

Kommunalbestyrelsen har formuleret en grundlæggende vision om, at Rudersdal Kommune skal være landets bedste bokommune. Et af elementerne er, at de smukke omgivelser skal bevares i et godt og rent miljø, og det har udmøntet sig i et politisk mål om, at kommunens veje skal fremstå smukke og æstetiske.

Det grønne langs kommunens veje har stor betydning for at opfylde dette mål, men mere overordnet knytter målet sig til både vejenes anlæg, beplantning, udstyr, den tilgrænsende ”facade/bebyggelse” i form af hegn og bebyggelse samt vejens renholdelse og vedligeholdelse generelt.

I den sammenhæng har vi en række værktøjer, der til sammen skal sikre en hensigtsmæssig udvikling, vedligeholdelse og drift af de smukke grønne veje.

Det gælder bl.a. de to håndbøger, ”Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne arealer” og ”Kvalitetsbeskrivelse for drift af vejarealer”, som vi bruger til  at styre den daglige drift af kommunens veje.

På samme måde har vi en "Udstyrsmanual", der sætter rammen for brug af udstyr og materialer (affaldsbeholdere, skilte, bænke, busstandere, belægning, belysning etc.) i Rudersdal Kommune. Manualen er således et praktisk værktøj til at opretholde kommunens visuelle identitet i byrummet i årene fremover.

Vi har også en anlægsmanuel for veje i Rudersdal, og endelig arbejder vi på en belysningsplan.

Værktøjer

Strategi for smukke grønne veje (Miljø- og Teknikudvalgets møde den 12. september 2018)

Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne arealer

Kvalitetsbeskrivelse for drift af vejarealer

Udstyrsmanual

Plan for blomstrende veje (Miljø- og Teknikudvalgets møde den 12. september 2018)

Plan for øget biodiversitet i vejkanterne (Klima- og Miljøudvalgets møde den 15. juni 2022)

Vejkantsnatur baselinemonitering 2021 (Klima- og Miljøudvalgets møde den 15. juni 2022)

Strategi for træer i bycentre og langs veje i Rudersdal Kommune‌

Belysningsplan (under udarbejdelse)

Anlægsmanuel for veje i Rudersdal

Anlægsmanual - tegninger