Hop til hovedindhold

For jer med fælles beholdere

I etageboliger og rækkehusområder er der fælles beholdere til sortering af affald. Læs mere om vores ordninger herunder.

I kommunes affaldsordninger kan du sortere plast, papir, glas, metal, pap, mad- & drikkekartoner, tekstilaffald samt madaffald til genanvendelse samt restaffald til energiudnyttelse (forbrænding). Dertil kan du også få hentet storskrald, og der arbejdes løbende på en ordning for farligt affald. 
Formålet med affaldssortering er at sikre, at affaldet bliver behandlet miljømæssigt korrekt, og at ressourcerne bliver genanvendt i nye produkter i videst muligt omfang.

For etageboliger og andre steder med fælles affaldsbeholdere gælder følgende tømmefrekvenser: 

 • Beholdere til rest- og madaffald tømmes hver uge.
 • Beholdere med plast/mad- og drikkekartoner, papir, pap og glas tømmes hver 2. uge.
 • Beholdere til metal tømmes hver 4. uge.

Praktisk info for beboerne

 • Hvis du/I får brug for flere grønne poser eller køkkenkurve til madaffald, skal du kontakte din vicevært / affaldsansvarlige, som bestiller dem hos kommunen. Du kan også selv hente flere poser på genbrugspladsen. Hvis der ikke er en affaldsansvarlig/vicevært i din forening, bedes du kontakte os på affald@rudersdal.dk

Praktisk info for viceværten / den affaldsansvarlige

 • Vi anbefaler, at du printer og laminerer nedenstående materiale og hænger det op over beholderne, så det er let for beboerne at se, hvilke beholdere de skal lægge deres affald i.

  Skilte til affaldsgårde (dansk)

  Skilte til affaldsgårde (dansk, arabisk og tyrkisk)

 • I er ansvarlige for, at affaldsbeholderne er renholdte, så der ikke opstår uhygiejniske forhold omkring opbevaring af affaldet.

  I kan enten selv sørge for vask / rengøring, eller I kan bestille det hos en ekstern entreprenør med specialrengøringsudstyr.

  Du kan bl.a. bestille vask af beholdere hos kommunens renovatør City Container. Det kan du gøre ved at:

  • Sende en mail om bestilling af beholdervask til borger@citycontainercph.dk inden d. 10. i en måned. City Container vil herefter kontakte dig om dato for, hvornår beholderen vil blive vasket.
  • Prisen for vask er 125 kr. pr. 2-hjulet beholder og 157 kr. pr. 4-hjulet beholder.
  • City Container vasker beholdere fra marts til november. Beholderen skal være tom på den aftalte dato for vask. Det kan derfor være nødvendigt at bestille en ekstratømning, inden vasken kan udføres.
 • Hvis I har brug for flere madaffaldsposer eller køkkenkurve, skal du skrive til Rudersdal Kommune på affald@rudersdal.dk.

  Angiv, hvor mange kasser med madaffaldsposer eller hvor mange køkkenkurve I ønsker, leveringsadresse og telefonnummer i mailen. Der er cirka to ugers leveringstid.

  En kasse indeholder ti pakker à fem ruller med 20 poser i hver. Aflever én posepakke pr. husstand. En posepakke (100 poser) rækker til cirka et halvt års forbrug.

 • Det samme gælder, hvis du oplever problemer fx med tømning af beholderne.

  Problemer, ændringer, send en mail til affald@rudersdal.dk.

 • Herunder kan du se en oversigt over affaldsbeholdere, deres udseende og størrelse.

  Nogle typer findes kun i mindre størrelser, andre i flere - og større - udgaver.

  Oversigt over affaldsbeholdere

For den affaldsansvarlige: Hvad gør jeg, hvis...

 • Send en mail til kommunen. Angiv, hvor mange kasser I ønsker, leveringsadresse og telefonnummer. Der er cirka to ugers leveringstid.

  Skriv til affald@rudersdal.dk

  En kasse indeholder ti pakker à fem ruller med 20 poser i hver. Aflever én posepakke pr. husstand. En posepakke (100 poser) rækker til cirka et halvt års forbrug.

 • Send en mail til kommunen. Angiv, hvor mange køkkenkurve I ønsker, leveringsadresse og telefonnummer. Der er cirka to ugers leveringstid.

  Skriv til affald@rudersdal.dk

 • Kig i jeres beholdere dagen før tømning, og se, om I fylder alle beholderne. I kan afmelde en eller flere beholdere eller ændre i beholderstørrelserne.

  Der går typisk lidt tid, før beboerne får sortering af madaffald ind i deres daglige rutiner, så I kan ikke regne med at afmelde flere restaffaldsbeholdere fra starten.

  Husk, at det er lovpligtigt at have beholdere til madaffald, restaffald, plast og mad- & drikkekartoner, papir, glas, metal og pap. Husk at indregne ekstra plads i beholderne ved fx højtider.

  Affaldsmængderne kan ændre sig hen ad vejen. Så hold løbende øje og kontakt kommunen, hvis I har behov for at foretage ændringer.

 • Mangler I trykte sorteringsvejledninger på dansk, så send en mail til kommunen.

  Sorteringsvejledninger på dansk og engelsk til udprint finder du på kommunens hjemmeside.

  For jer med egne beholdere

 • Bestil ekstra beholdere på selvbetjeningsløsningen ”Mit Affald”, eller kontakt kommunen.

  Obs! I betaler en fast pris per husstand for beholdere til genbrug uanset antal beholdere. For beholdere til rest- og madaffald betaler I for det antal beholdere, I er tilmeldt.

  Takster for affald

 • Er affaldet ikke sorteret korrekt, skal fejlsorteringen fjernes. Herefter kan I bestille en ekstratømning ved at sende en mail til kommunen.

 • I kan få vasket jeres affaldsbeholdere fra marts til november mod betaling. Skriv en mail med bestilling til borger@citycontainercph.dk.

  City Container vil herefter kontakte jer med info og dato for, hvornår beholderne bliver vasket. I kan også vaske beholderne selv, hvis vandet føres til et afløb med sandfang.