Hop til hovedindhold

For jer med egne beholdere

I Rudersdal Kommunes affaldsordninger kan du aktuelt sortere plast, papir, glas, metal, pap, mad- og drikkekartoner samt rest- og madaffald.

Ordningerne er indført for at øge genanvendelse og direkte genbrug.

Vi arbejder endvidere på at gøre det muligt også at sortere farligt affald og tekstiler.

På vores selvbetjeningsside Mit Affald kan du bl.a. anmelde problemer med tømning af din genbrugsbeholder, tilmelde beskedservice og finde din tømmekalender.

Information om tømning, sms og meget andet

 • Du kan se, hvornår dine beholdere bliver tømt ved at bruge selvbetjeningssiden Mit Affald.

  Gå til selvbetjeningssiden Mit Affald

  Efter du har indtastet din adresse, kan du se, hvilken ugedag de forskellige beholdere bliver tømt, og hvis du klikker på kalenderikonet, kan du se datoerne, hvor beholderen bliver tømt.

  I husstande med egne beholdere er frekvensen for tømning denne:

  • Plast / papir: Hver 3. uge
  • Glas / metal: Hver 8. uge
  • Pap: Hver 4. uge
  • Rest- og madaffald: Hver 14. dag - dog hver uge i de varme måneder juni, juli og august
 • Hvis din beholder ikke er blevet tømt, eller du oplever andre problemer med din affaldsbeholder, kan du give besked om det ved at bruge selvbetjeningen Mit Affald.

  Gå til selvbetjeningssiden Mit Affald

  Du kan give besked om:

  • Manglende tømning
  • Låge/dør ikke lukket
  • Tabt affald ikke fjernet
  • Beholder ikke sat på plads
  • Ødelagt beholder

  Proces hvis affaldet ikke er hentet

  Skraldemanden har lagt en gul seddel på din affaldsbeholder eller i din postkasse med besked om, at beholderen ikke kan tømmes og af hvilken grund.

  Sagsgang ved beholdere til genbrug / genbrugsordning

  Hvis det gælder beholdere til genbrug / genbrugsordning, sker der videre det, at skraldemændene lægger tre sedler over en periode, hvis forholdet ikke er bragt i orden.

  Hvis grundejer ikke reagerer på sedlerne, stopper tømningen uden yderligere varsel ved tredje seddel.

  Sagsgang ved restaffald

  Hvis sagen handler om restaffald, er det lidt mere kompliceret.

  Her får grundejeren et brev i postkassen med opfordring til at kontakte City Container. Sker der ikke noget i sagen, vil skraldemændene i løbet af de næste uger lægge yderligere to sedler under låget på skraldespanden.

  Hvis henvendelserne fra City Container ikke løser problemet, overgår sagen til Rudersdal Kommune, som kontakter grundejeren.

  Hvis kommunen konstaterer, at forholdene fortsat ikke lever op til kravene, vil kommunen ved behov føre tilsyn på adressen. Grundejer vil modtage ”1. brev fra kommunen”.

  Brevet indeholder forslag til løsningsmuligheder og en frist for, hvornår problemet skal være løst eller have kontaktet kommunen for drøftelse af en konkret løsning.

  Hvis grundejer ikke retter henvendelse, vil 2. brev fra kommunen blive sendt.

  Bliver forholdet fortsat ikke løst, bliver affaldet herefter hentet af Rudersdal Kommune mod betaling af et særgebyr for en særligt uhensigtsmæssig adgangsvej jf. § 9.10 i regulativ for husholdningsaffald.

  I 2022 er særgebyret fastsat til 614 kr. ekskl. moms pr. afhentning. Beløbet bliver faktureret direkte til grundejer.

  Find Rudersdals regulativ for husholdningsaffald på nedenstående side:

  Oversigt over kommunernes affaldsregulativer (Energiministeriet)

  Arbejdstilsynets vejledning

 • Du kan få en sms eller mail dagen før, dine beholdere til genanvendeligt affald bliver tømt.

  Gå til tilmelding til Beskedservice

  Du kan også vælge at få besked om, hvornår det er sidste tilmeldingsfrist til storskraldsordningen, og hvornår du får tømt haveaffald.

  Du kan godt tilknytte flere telefonnumre eller mailadresser til samme adresse eller tilknytte flere adresser til samme telefonnummer eller mailadresse.

  OBS: Du kan først tilmelde dig Beskedservice, når du har modtaget dine genbrugsbeholdere.

  Affalds-app til mobil

  I Swecos affalds-app "Affaldsportal" kan du fx indmelde problemer med afhentning af affald, finde en sorteringsguide mm. Download Affaldsportal i Google Play eller App Store. Søg på ”Affaldsportal” eller klik på link:

  Google Play

  App Store

 • Hvis du en gang i mellem har ekstra meget affald, kan du bestille en ekstra tømning af din beholder. Brug selvbetjeningen Mit Affald til at bestille en ekstra tømning. 

  Gå til selvbetjeningssiden Mit Affald

  Bemærk at fra den 1. januar 2022 er det ikke længere gratis at bestille ekstra tømning. Du kan se alle taksterne for affald via siden:

  Takster for affald

  Hvis du ofte oplever at have mere sorteret affald, end der er plads til i dine affaldsbeholdere, kan du bestille en ekstra beholder til fx plast eller pap. Det koster ikke ekstra. Bestil via Mit Affald under "Ændr dine affaldstilmeldinger" eller send en mail til tom@rudersdal.dk.

  Hvis du har brug for flere grønne poser

  Hvis du har brug for flere grønne poser til madaffald, skal du binde en pose på håndtaget af beholderen til rest- og madaffald. Så afleverer skraldemanden poser næste gang, beholderen bliver tømt.

  Du kan også selv hente flere poser på genbrugspladsen.

 • Er du i tvivl om, hvordan du skal placere de nye beholdere, så se mere i tekst og illustration om adgangsvej og standplads for villa.

  Sådan skal din adgangsvej være

  Du kan også finde krav til placering af beholdere i kommunens affaldsregulativs bilag 1.

  Find Rudersdals regulativ for husholdningsaffald på nedenstående side:

  Oversigt over kommunernes affaldsregulativer (Energiministeriet)

  Bygning af skjul eller skur til beholderne

  Måske ønsker du at gemme dine beholdere lidt væk.

  De er designet til at stå ude i alt slags vejr, og du behøver derfor ikke at etablere skur, men overvejer du at etablere et affaldsskjul eller skur med tag, er der nogle ting, du skal være opmærksom på.

  Læs mere via nedenstående link:

  Skjul eller skur til affaldsbeholdere

 • Du kan få hentet glas, metal, pap, papir, plast, mad- & drikkekartoner samt rest- og madaffald ved din bolig. Vil du af med storskrald og haveaffald, kan du tilmelde dig ordningen for storskrald og haveaffald.

  Her bliver affaldet hentet ved din bolig. tilmeld dig via selvbetjeningssiden Mit Affald.

  Selvbetjeningssiden Mit Affald

  Besøg genbrugspladserne

  Du kan også aflevere dit sorterede affald på kommunens genbrugspladser. Læs mere om, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen, genbrugspladsernes åbningstider mm. via nedenstående link:

  Genbrugsplads Blokken (Birkerød)

  Genbrugsplads Containerhaven (Nærum)

  Sådan sorterer du

  Se også på Norfors' hjemmeside hvordan du sorterer:

  Sorteringsvejledning - Norfors

  Du kan forsat benytte kuber til glas og papir, som er placeret flere centrale steder i kommunen, bl.a. ved mange supermarkeder.

  Affaldets videre vej

  Affaldsselskabet Norfors står for at afsætte de forskellige typer affald. Læs på deres side om, hvad der sker med affaldet på de anlæg, de har aftaler med.

  Hvad sker der med mit affald?

 • Du må ikke fylde dine affaldsbeholdere helt til kanten. På den måde sikres, at skraldemanden kan tømme din affaldsbeholder på en god og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde,

  Hvis beholderne er overfyldte, kan affaldet nemt falde ud på jorden, når beholderen bliver flyttet, eller at den bliver tømt op i skraldebilen. Det kan betyde, at skraldemanden kan komme til skade, eller der ligger affald på jorden eller i hækken.

  • Beholdere med to rum må højst fyldes til fem cm under skillevæggens kant.
  • Beholdere med ét rum må højst fyldes fem cm under beholderkanten.