Hop til hovedindhold

Den første tid som flygtning

Her kan du se, hvad du som flygtning og familiesammenført kan forvente at skulle deltage i den første tid i Rudersdal Kommune.

Velkommen til Rudersdal Kommune

 • I samarbejde med dit asylcenter aftaler vi, hvornår du skal ankomme til Holte Station. Her vil du blive mødt af en af vores medarbejdere, der transporterer dig til din midlertidige indkvartering og hjælper dig på plads. Din bagage fragtes fra asylcenteret til din midlertidige indkvartering, der er møbleret med seng, bord, stole og skab. Husk at medbringe startpakken, som du har modtaget i asylcentret.

  Du får hjælp til det praktiske                                                       

  Vores medarbejder hjælper dig med at oprette en bankkonto og få en kontantydelse til den første periode i kommunen. Du får også hjælp til at søge om integrationsydelse.

 • En sagsbehandler er en medarbejder i Jobcenteret, der har støttende og afklarende samtaler med dig om job, uddannelse, sprogcenter og bolig.

 • Borgerservice sørger for, at der er en bestemt læge, du kan kontakte, hvis du bliver syg og har brug for lægehjælp.

 • Du starter på danskundervisning på et sprogcenter, som du skal følge i tre til fem dage om ugen.

 • Du skal hurtigst muligt i arbejde eller uddannelse for at blive selvforsørgende. Finder du ikke selv et arbejde, vil du blive tilbudt en praktik eller en ansætteles med løntilskud, som du er forpligtet til at deltage i, hvis du modtager integrationsydelse.

  Du vil som udgangspunkt skulle begynde et virksomhedsrettet forløb senest to til fire uger efter, at du er kommet til Rudersdal Kommune.

  Du kan i visse tilfælde få økonomisk støtte til transport i forbindelse med deltagelse i Integrationsprogrammet. Læs mere her:

  Befordring, integrationsprogrammet.pdf

   

  Hvis du har en videregående uddannelse

  Hvis du har en videregående uddannelse fra dit hjemland, kan du måske få godskrevet en del af uddannelsen. Du skal kontakte Styrelsen for Videregående Uddannelser. Mentor kan også hjælpe.

  Styrelsen for Videregående Uddannelser 

Integrationsprogram – indhold og forudsætninger

 • Hvis du er kommet til Danmark som flygtning eller familiesammenført og er fyldt 18 år, har du pligt til at deltage i et integrationsprogram. Det er en plan for dig om at komme i job eller i gang med en uddannelse.

  Et integrationsprogram indeholder

  • én af de tre danskuddannelser (Danskuddannelse 1, 2 eller 3)
  • beskæftigelsesrettede tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud.

  Indholdet i programmet skrives ind i en integrationskontrakt, der underskrives af dig og Jobcenteret.

 • Integrationsprogrammet varer højst i tre år og foregår 37 timer om ugen. Tilbud om danskuddannelse kan vare op til fem år og kan dermed række udover integrationsprogrammets tre år.

 • Du har pligt til at deltage aktivt i alle integrationsprogrammets dele. Det indebærer, at du helt eller delvist mister din økonomiske hjælp, hvis du ikke deltager.

 • Hvis du har mindre børn, er det vigtigt, at du har pasning til dem, så du kan gå på arbejde, når du har fundet et job eller hvis du starter på en uddannelse.

  Hjælp til at få børn i daginstitution

  En medarbejder på børneområdet finder en plads til dit barn i en daginstitution. Efter opstartsmøde understøtter medarbejderen indkøring af dit barn i daginstitutionen. Medarbejderen har særlig indsigt i hvilke behov børn og familier med en anden kulture baggrund har.

  Hjælp til at få børn i skole

  Har du skolebørn, vil du blive indkaldt til et møde, hvor tosprogskonsulenten fra Skole og Familie sammen med dig tilrettelægger et basisforløb for dine/jeres børn på enten Trørødskolen eller Søholmskolen. Undervisningen tilpasses det enkelte barns faglige niveau og evner, og barnet bliver tilknyttet en dansk klasse, enten på skolen eller på elevens distriktsskole. Efterhånden som barnet bliver i stand til at følge alle timerne, vil han eller hun blive endeligt udsluset.

  Hvis ikke du finder et arbejde

  Indtil du finder et arbejde, skal du deltage i virksomhedspraktik eller løntilskud.

  Hvis du er under 30 år og ikke har en uddannelse

  Unge under 30 år uden en uddannelse, der giver mulighed for at få et job, skal i gang med en uddannelse.