Hop til hovedindhold

Om boliger til borgere med handicap, kognitive udfordringer eller psykiske vanskeligheder

Hvis du er over 18 år og har psykiske vanskeligheder eller nedsat fysisk funktionsevne, kan du have særlige behov for en bolig. Der findes flere forskellige typer af boliger. Hvilken bolig, der er egnet for dig, afhænger bl.a. af dine behov og din funktionsevne. 

Boliger til borgere med handicap, kognitive udfordringer eller psykiske vanskeligheder

 • Hvis du ikke har en bolig og har psykiske vanskeligheder eller nedsat fysisk funktionsevne, kan du søge om en lejebolig. De boliger, som vi kan anvise til, ligger forskellige steder i kommunen og tilhører boligselskaberne.

  Du skal dog opfylde følgende betingelser, for at komme i betragtning til en lejebolig:

  • Dit behov skal have baggrund i en nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer.
  • Du skal være skrevet på venteliste hos mindst to boligselskaber i Rudersdal Kommune. Dokumentation for opskrivningerne skal vedlægges ansøgningen.
  • Din nuværende boligsituation skal være uhensigtsmæssig i forhold til din funktionsevne, din trivsel eller andre sociale forhold.

  Afhængigt af dine behov og din funktionsevne, har du eventuelt mulighed for at få noget hjælp, som kan støtte dig i at finde dig til rette i din nuværende bolig.

 • I et bofællesskab er der ofte en socialpædagogisk medarbejder tilstede, hvor du kan hente gode råd og få noget opbakning i form af støtte til hverdagslivet.

  Den socialpædagogiske støtte bliver tilrettelagt individuelt ud fra mål vi laver sammen med dig. Bofællesskabet er samtidig en mulighed for at deltage i et socialt fællesskab med de øvrige beboere.

  I nogle bofællesskaber er der medarbejdere hele døgnet, andre kun i dag- og aftentimerne. Boligerne i bofællesskabet er almene boliger, og du får derfor en lejekontrakt.

  Din sagsbehandler vil løbende følge op på den socialpædagogiske indsats sammen med dig, for at sikre fremdrift i forhold til dine mål, og om du f.eks. er klar til at flytte fra bofællesskabet.

 • Botilbuddene er for dig med en betydelig nedsat funktionsevne, som betyder, at du har brug for at få specialiseret hjælp og støtte hele døgnet på alle dage.

  Du modtager støtte og hjælp, ud fra dit individuelle behov og i et løbende samarbejde mellem dig, dine pårørende og medarbejderne i botilbuddet. Du vil i et botilbud være tilknyttet mindre bo-grupper, som danner grundlag for et fællesskab.

  Du vil i samarbejde med din sagsbehandler lave de mål du skal arbejde med mens du er i botilbud. Mens du bor i et botilbud, vil du sammen med medarbejderne i botilbuddet arbejde med og evaluerer på dine mål. Din sagsbehandler vil følge op på dine mål på statusmøder.

 • Hvis du vil søge en bolig, skal du være over 18 år og have psykiske vanskeligheder, kognitive udfordringer, nedsat fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

  Du skal først visiteres for at komme i betragtning til en bolig. Dvs. at der skal foretages en vurdering af, om du har mulighed for at få en bolig, og hvilken bolig der i så fald passer til dit behov.

  Vil du undersøge dine muligheder for at få en bolig, skal du derfor kontakte Social Myndighed og Rådgivning på tlf. 45 11 50 00

 • Hvis du vil vide mere om boliger til borgere med handicap, kognitive udfordringer eller med psykiske vanskeligheder, kan du søge og finde oplysninger om de forskellige typer af boliger nederst på siden.

Baggrundsinformation

Lovgrundlag

Lov om social service § 107 og § 108 omhandlende botilbud (kap. 20)