Hop til hovedindhold
TEMA

Frivillighed for alle

Find inspiration og gode råd til at blive frivillig her.

 

Der er mange eksempler på, hvordan man kan være frivillig - nogle former for frivillighed er mere kendte end andre. Der er fodboldtræneren, som træner miniputterne i fodboldklubben, der er tropføreren i spejderforeningen og der er de frivillige indsamlere ved forskellige årlige indsamlingsevents, som er enkeltpersoner, der melder sig hos de store organisationer. Men frivilligt arbejde kan være meget andet. 

Måske har du en særlig interesse, måske kan du godt lide at være social, vil styrke dit netværk eller måske er der en sag, du virkelig brænder for. Du kan både være frivillig som enkeltperson eller i en forening eller netværk. Læs mere og bliv inspireret her på siden.

Flere med i fællesskaberne - tema for frivillighed

Glæde i hverdagen er blandt andet at opleve samhørighed, mening, tilfredshed, nysgerrighed og engagement. Forskning viser, at jo mere glæde, du oplever i hverdagen, des sundere og længere et liv får du. Forskningen viser også, at glæde, og det at være positiv, smitter. Du kan altså bidrage til andres glæde, i familie og venskaber og til bedre arbejdspladser. Kombineret med initiativer der understøtter egen mestring, forebyggende og sundhedsfremmende tiltag samt initiativer, der understøtter forebyggelse af ensomhed og understøtter sociale fællesskaber.

Aktiviteter som:

 • Bevarer, styrker og skaber meningsfulde relationer med andre borgere for herigennem at forebygge ensomhed
 • Skaber et rum for nye sociale fællesskaber, som fx fællesspisnings, foredrag, inspirationsmøder, musikarrangementer
 • Fremmer trivsel og livskvalitet gennem sundhedsfremmende tiltag som fx udflugter og fysiske aktiviteter.

I 2023/24 arbejder Rudersdal Kommune med frivillighed ud fra temaet 'Flere med i fællesskaberne'. Frem til 2030 arbejder Rudersdal Kommune derudover med FN's verdensmål, der er især fokus på mål 3 sundhed og trivsel:

FN's verdensmål

Værd at vide

 • Hvis du har lyst til at blive frivillig, kan du henvende dig til en forening, en organisation, et netværk eller en institution, der beskæftiger sig med lige netop det, du brænder for. Du kan også selv tage initiativ til at få noget til at ske.

  Du kan være frivillig på rigtig mange forskellige måder og inden for rigtig mange forskellige områder. Du kan blandt andet være frivillig i en forening, i en gruppe eller et netværk, eller du kan yde en indsats som enkeltperson.

  Kommunen behøver ikke altid at blive involveret eller være en aktør, men kan være en medspiller. Vi kan bl.a. skabe kontakt til andre ligesindede, understøtte indsatsen, vejlede, koordinere og nogle gange støtte økonomisk. 

  Det er dig, der har ressourcerne, og dig, der bestemmer, hvor og hvordan de bruges bedst muligt.

  Bliv frivillig

  Frivilligjob er en portal for frivilligt arbejde med 9.000 jobopslag årligt fra frivillige foreninger og andre organisationer, der arbejder med frivillige aktiviteter. 

  Frivilligjob.dk

  Sammen med Rudersdal

  Har du brug for inspiration eller hjælp til at finde lige det, du brænder for, kan du kontakte frivilligkonsulenten i Rudersdal Kommune.

  Frivilligkonsulenten er placeret i Kultur, men har en bred viden om og et stort kendskab til frivillighed, fritids- og foreningslivet på tværs af kommunen. Frivilligkonsulenten kan hjælpe dig videre, også selvom det gælder emner eller områder, der ikke har noget med kultur at gøre.

  Du kan kontakte frivilligkonsulent Marie Bergmann i Kultursekretariatet på tlf. 46 11 56 20/72 68 56 20 eller mail maber@rudersdal.dk.

  I en forening 

  Har du lyst til at yde en frivillig indsats i en af de lokale foreninger, kan du evt. finde kontaktoplysninger på den relevante forening i Foreningsregistret, som du finder her:

  Foreningsregistret 

  Finder du ikke det, du søger, kan du få hjælp hos foreningskonsulent Bo Eriksen i Kultursekretariatet på tlf. 72 68 56 17 eller mail boe@rudersdal.dk.

  Via frivilligcentret

  Et frivilligcenter er en non-profit organisation. Centret er et omdrejningspunkt for det lokale frivillige sociale arbejde, og det har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivillige sociale indsats for sårbare og socialt udsatte mennesker.

  Frivilligcenter Rudersdal er en selvstændig forening, der geografisk er placeret på Kulturcenter Mariehøj i Gl. Holte. Foreningens bestyrelse er valgt blandt aktive enkeltpersoner, foreninger, organisationer og andre grupper inden for frivilligt socialt og humanitært arbejde i Rudersdal Kommune.

  Kontakt Frivilligcenter Rudersdal, de kan hjælpe dig i gang med at blive frivillig:

  Besøg Frivilligcentrets hjemmeside

  Find frivillige 

  Hvis du leder efter frivillige til din forening eller lignende, er der flere muligheder for at finde dem. Du kan bruge dit netværk, søge via sociale medier eller evt. sætte en annonce i avisen. Nedenfor ser du tre andre muligheder for at søge efter frivillige.

  • Søg eller opret job på frivilligjob 

  • Kontakt kommunens frivilligkonsulent

  • Spørg Frivilligcenter Rudersdal

 • I Rudersdal Kommune lægger vi stor vægt på at inddrage borgere, foreninger og frivillige også i den kommunale opgaveløsning og aktivt understøtte frivillige indsatser.

  Den gode dialog og fælles forventningsafstemning er forudsætninger for et godt samarbejde. Derfor er det også vigtigt, at du overvejer nøje, hvilke opgaver der skal løses af medarbejdere og hvilke opgaver, der kan løses af frivillige.

  Hvad enten du involverer dig i indsatser, projekter eller opgaver, hvor kommunen er medspiller, eller du yder en frivillig indsats i helt andre sammenhænge, er der en række forhold, du bør være opmærksom på. Nedenfor finder du nogle af de vigtige ting, du bør overveje, før du bliver frivillig eller arbejder sammen med frivillige.

  Forventningsafstemme med samarbejdspartnere

  For at sikre en god dialog og et godt samarbejde er det vigtigt, at du laver en forventningsafstemning med dem, du skal samarbejde med – andre frivillige eller medarbejdere. En forventningsafstemning tidligt i forløbet kan styrke det kommende samarbejde og forhindre eventuelle uenigheder senere. En vigtig del af drøftelserne er spørgsmålet om, hvem der gør hvad.

  Nogle gange kan det være en god idé at udarbejde en skriftlig samarbejdsaftale. Du finder en skabelon til samarbejdsaftale om frivillig indsats nederst på denne side.

  Samarbejdsaftale om den frivillige indsats

  Skabelon til samarbejdsaftale mellem institution og enkelt frivillig 

  Når det gode samarbejde er i gang, kan det være en god idé løbende at følge op på samarbejdet fx ved en samtale. Du finder skabeloner til samtaleguide ved opfølgning og evaluering nederst på denne side.

  Skal jeg tegne forsikring? 

  Som udgangspunkt er frivillige kun dækket af egen ansvars- og ulykkesforsikring, men de fleste større organisationer har tegnet forsikring for deres frivillige. Social- og indenrigsministeren arbejder i øjeblikket på at ændre loven, så kommunerne fremover også har mulighed for at tegne ulykkes- og ansvarsforsikring for frivillige, der bidrager i løsningen af de kommunale opgaver.

  Undersøg, om den forening eller organisation, du evt. samarbejder med, har forsikret deres frivillige.

  I tilfælde, hvor frivillige vurderes at være underlagt blandt andet instruktion fra kommunal side, skal frivillige være dækket af en arbejdsskadeforsikring. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er brug for den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, bør du undersøge sagen.

  Du kan se mere på nedenstående links:

  For idrætsforeninger

  For alle andre foreningstyper

  Har jeg har tavshedspligt?

  Frivillige er ikke i juridisk sammenhæng underlagt en særlig tavshedspligt, men har som udgangspunkt de samme forpligtelser som alle andre borgere: tavshedspligt omkring personfølsomme oplysninger og oplysningspligt om misrøgt af børn under 18 år.

  I nogle samarbejdsrelationer kan det være hensigtsmæssigt at udarbejde en aftale om tavshedspligt, som den/de frivillige underskriver – også selvom frivillige, der underskriver en aftale om tavshedspligt, ikke kan underlægges den samme pligt, som medarbejdere. 

  Skabelon til aftale om tavshedspligt

  Medarbejdere og frivillige må ikke udveksle oplysninger om borgerne. I praksis kan det håndteres ved:

  • Generelle oplysninger udveksles om en målgruppe og ikke enkeltpersoner. 
  • Borgeren kan give samtykke til udveksling af nødvendige oplysninger.

  Skal der indhentes børneattest?

  Der skal indhentes børneattester på alle personer, som har kontinuerlig kontakt med børn under 15 år.

  Hvis du samarbejder med foreninger om indsatser med børn som målgruppe, er det vigtigt at drøfte spørgsmålet om børneattester. Du kan læse mere og bestille attesten her:

  Børneattest​

  Når foreninger søger tilskud i Rudersdal Kommune, skal de altid udfylde en erklæring om, at de aktivt indhenter børneattester på deres ledere og trænere. Læs mere her:

  Frivillig.rudersdal.dk

  Er du i tvivl, kan du kontakte Foreningskonsulent Bo Eriksen på tlf. 46 11 56 17 eller boe@rudersdal.dk.

  Bliver jeg modregnet i kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge m.m.?

  Dagpenge- eller efterlønsmodtagere må godt udføre frivilligt arbejde. Men der findes regler for, i hvilket omfang det er tilladt, uden at det medfører træk i ydelsen.

  Læs mere her:
  Regler for frivillige på dagpenge og efterløn (Center for Frivilligt Socialt Arbejde)

  Kan jeg få skattefrie godtgørelser?

  Frivillige i foreninger kan få skattefrie godtgørelser for udgifter til kørsel, kontorhold mv. Der er faste satser for, hvor store disse skattefrie godtgørelser kan være, dem kan man få oplyst hos SKAT.

  SKAT

  Det er kun foreninger, der kan betale skattefri kørselsgodtgørelse til frivillige. Er du organiseret direkte i en kommunal institution, skal du betale fuld skat af godtgørelsen. 

  Er jeg omfattet af arbejdsmiljøreglerne, når jeg er frivillig på en arbejdsplads?

  Når du udfører frivilligt arbejde på en arbejdsplads, skal du også være omfattet af den APV (arbejdspladsvurdering) og AMO (arbejdsmiljøorganisation), som i forvejen findes på arbejdspladsen.

  I arbejdsmiljøsammenhæng har lederen af en arbejdsplads et ansvar for både medarbejdere og frivillige – uanset om de er med i en forening eller ej.

  Arbejdsmiljøtilsynet

  Er der særlige regler, hvis jeg har med fødevarer at gøre?

  Hvis du arbejder i fx køkkener, gælder de samme regler for frivillige som for det faste personale, hvad angår hygiejniske forholdsregler og uddannelse.

  Alt efter typen af madlavning skal det vurderes, hvorvidt frivillige skal uddannes i hygiejnereglerne. Som frivillig skal du modtage instruktion i fødevarehygiejne, hvis du håndterer fødevarer. Dog falder madlavning i foreningsregi oftest under bagatelgrænsen i forhold til lovgivningens krav. 

 • Du kan modtage relevant information ved at abonnere på Rudersdal Kommunes nyhedsbrev for foreninger og frivillige, der udkommer ca. 10 gange årligt. Nyhedsbrevet indeholder både praktiske oplysninger om ansøgningsfrister m.m. samt inspiration og links til relevante artikler.

  Du abonnerer ved at klikke her:

  Nyhedsbrev‌ for foreninger og frivillige

Fra dig til mig

Der ikke nogen, der siger, at man skal være frivillig i en forening eller i en gruppe. Du kan også yde en frivillig indsats som enkeltperson eller i et netværk. Vi kalder det fra mig til dig-frivillighed, når du som individ yder en frivillig indsats. 

Med andre ord, der er masser af muligheder for at være frivillig – også uden for foreningslivet og i de større og mindre organisationer. Frivillighed er noget vi giver til hinanden – og til os selv.

 

Har du brug for inspiration eller vejledning?

 • Kontakt kommunen på mail kultur@rudersdal.dk
 • Kontakt faglig koordinator for Folkeoplysning Mette Larsen på melar@rudersdal.dk eller 72 68 56 35, hvis du har spørgsmål om §18 Frivilligt Socialt arbejde
 • Kontakt kultur- og informationsmedarbejder Mia Bursø Kristensen på mks@rudersdal.dk eller 72 68 56 23 med spørgsmål omkring Frivilligprisen eller Frivilligugen. 
 • Du kan også kontakte kommunes foreningskonsulent Bo Eriksen på tlf.: 72 68 56 17 eller mail boe@rudersdal.dk.