Hop til hovedindhold

Jeg vil rive ned, renovere og isolere

Hvis du har planer om at rive bygninger ned eller renovere din ejendom, er der en række forhold, du skal være opmærksom på.

Jeg vil rive ned

 • Garage, carport og udhus i forbindelse med række- eller enfamiliehus, der kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse, kan du nedrive uden at søge kommunen om tilladelse.

  Det gælder dog ikke for integreret garage, carport og lignende. Hvis du vil nedrive integrerede bygninger, skal du have tilladelse fra  kommunen. Du skal søge om tilladelse via Byg og Miljø.

  Som udgangspunkt kan du ikke få tilladelse til at nedrive bevaringsværdige bygninger. Under alle omstændigheder kræver det en særskilt tilladelse, som du skal søge om via Byg og Miljø.

  Ansøg om tilladelse til nedrivning (Byg og Miljø)

 • Du bør desuden orientere dig i miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder, herunder også nedrivning.

  Miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder

  Du skal være opmærksom på, at selvom du ikke skal have tilladelse til selve nedrivningen fra kommunen, kan du godt skulle anmelde byggeaffaldet. Du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald, når:

  • dit byggearbejde frembringer mere end 1 ton affald
  • du fjerner asbestholdige materialer
  • du fjerner forurenet eller farligt affald, f.eks. tungmetaller i maling, PCB eller klorparaffiner
  • du skal udskifte ældre termoruder fra mellem 1950 til 1977.

  Du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald mindst 14 dage før, arbejdet går i gang.

  Du skal også sikre dig, at der ikke er miljøfremmede stoffer, såsom asbest, PCB og tungmetaller i affaldet. Er der det, skal det håndteres på korrekt vis.

  Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit affald er bygge- og anlægsaffald, og hvad du skal gøre med det, kan du kontakte Rudersdal Kommunes Miljøafdeling. Du kan i linket bl.a. læse om asbestholdigt byggeaffald.

  Byggeaffald

   

Jeg vil renovere og isolere

 • Du må renovere og isolere din bygning uden at søge Rudersdal Kommune om tilladelse, så længe du overholder bygningsreglementet og andre relevante forhold så som lokalplaner, privatretslige servitutter, beskyttelses- og byggelinjer mv.

  Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at hvis din bygning er fredet eller bevaringsværdig, må du ikke rive ned, bygge om eller på anden måde ændre bygningen uden tilladelse. Det gælder blandt andet såvel udskiftning af vinduer, døre, altaner, ændringer i materialevalg, farver, vinduesformater som øvrige udformning.

  Bevaringsværdig bygning

  Information om bygningsreglementet (Bolig og Planstyrelsen)

  Den digitale tingbog (Tinglysningsretten)