Hop til hovedindhold
Nyhed

Sissel har et godt øje til badevandet

Alger og bakterier i vandet skal for alt i verden ikke gøre badegæsterne syge - derfor overvåger Rudersdal Kommune kvaliteten af badevandet i hele sæsonen. Men vigtigt, at den enkelte også selv følger med i udsigten for badevandet og udviser sund fornuft.

Cykelhjelmen sidder, som den skal, og i cykelkurven ligger sigteskive, glas til opsamling af vandprøve og et algenet.

Sidst, men ikke mindst er der strøm på batteriet til elcyklen.

For Sissel, biolog i Rudersdal Kommune, kunne ikke drømme om at tage bilen, når hun skal ud og tjekke kvaliteten af badevandet ved de to store søer, Sjælsø og Furesøen. I dag begynder turen ved Furesøen

- Cyklen er hurtigere, det er lettere at komme rundt, turen er smuk, og så er det godt for miljøet, fortæller hun, mens hun tager værktøjet op og bevæger sig ud på badebroen ved Holte Roklub.

Teksten fortsætter under billederne.

Sigtdybde sladrer om algerne

Sigteskiven bruger hun til at undersøge den såkaldte sigtdybde, altså sigtbarheden i vandet, som giver en indikation af mængden og koncentrationen af alger i vandet. Hvis sigtdybden er mindre end 80 cm, og den skyldes de giftige blågrønalger, ja, så sættes et skilt op med ”Badning frarådes”.

Sigtdybden kan dog sagtens være mindre end 80 cm pga. andre alger, og så er det ikke et problem, men det er typisk på andre tidspunkter af året. I den varme tid er der som oftest tale om blågrønalger.

I alle tilfælde måles der typisk nogle gange for at se, hvordan sigtdybden udvikler sig.

- Vi ser gerne, at sigtdybden stabiliserer sig over de 80 cm igen, inden vi piller skiltet ned igen, men skiltet ryger selvfølgelig straks ned, hvis sigtdybden er gået fra 75 cm til to m.

Ved den aktuelle prøvetagning var sigtedybden i Furesøen på omkring 125 cm., altså et pænt stykke over tommelfingerreglen på de 80 cm.

Alger udvikler giftstoffer og er sundhedsskadelige

De to store søer er traditionelt lidt forskelligt ramt, når det gælder blågrønalger. Furesø er mere ”stabil” i sin algeopblomstring, der som regel finder sted midt/slut juli og varer ca. fire-seks uger.

Sjælsø svinger mere og er nogle år meget dårlig det meste af badesæsonen, mens den andre år holder sig klar sæsonen igennem. I år har det første skilt med ”Badning frarådes” allerede været sat op ved Sjælsø.

Men for præcis et år siden var Sjælsø faktisk begunstiget af en rigtig god badesæson: Der var en kraftig opblomstring i maj, men så kom der bedre forhold, som betød, at hele badesæsonen var fri for alger.

Synderen er især blågrønalger, som har gunstige levevilkår i juli og august. Her giver varmt og behageligt badevand gode betingelser for, at algerne kan formere sig voldsomt.

Når der er mange alger, er de meget tydelige, fordi de enten farver vandet, danner plamager på overfladen eller fnug i vandet. Trods navnet kan blågrønalger dog have mange farver: Grønne, blågrønne, grønbrune, brune og gule.

- Og de er ikke kun ulækre at se på, de kan også være sundhedsskadelige, siger Sissel videre. De danner toksiner, og opholder man sig i vandet, kan man få udslæt. Og hvis man kommer til at sluge vand, som især børn kan have let ved, ja, så risikerer man at få opkast og diarré.

Det gode råd er, dette: Hvis vandet er uklart, bør du nøjes med at stikke fødderne i vandet – og lad ikke din hund drikke af vandet.

Blågrønalger eller cyanobakterier, som de også hedder, udskiller en række forskellige giftstoffer, læs mere på Den Store Danske:

Cyanobakterier

Gode hjælpere og faglig hjælp

- Vi har en rigtig god støtte i vinterbadeklubben Kinabugtens Venner, som hjælper os med prøverne, fortsætter Sissel. Cirka hver uge tager de selv en vandprøve og måler sigtdybde med udstyr, vi stiller til rådighed. Denne prøve indgår så på lige fod med de prøver, vi selv tager. Og hvis de bemærker noget usædvanligt, er de flinke til meget hurtigt at tage en ekstra prøve og give os besked.

Ud over de prøver, som Rudersdal Kommune selv tager, sørger et eksternt laboratorium for at måle vandets indhold af bakterier ved samtlige officielle badesteder.

Det sker for at kunne leve op til gældende krav. Ydermere sker der ved afslutningen af badesæsonen en statistisk beregning af, om årets bakteriologiske badevandskvalitet opfylder kravene i lovgivningen.

For alger er naturligvis én ting, noget andet er, hvis der konstateres colibakterier i badevandet.

Der måles tre forskellige ting:

  • Indhold af bakterien E. Coli
  • Indhold af enterokokker
  • Synlig forurening på stranden

- Laboratoriet, vi samarbejder med, tager en prøve for at måle vandets indhold af bakterier. Men der går ofte en lille uges tid, inden vi har resultatet, og det betyder, at vandkvaliteten kan have ændret sig, siger Sissel.

Se nyeste badevandsmåling her (2. juli 2024):

Badning og sejlads

Følg med i skilte på strandene og bad ikke lige efter kraftigt regnvejr

Har man som badegæst kurs mod strandene ved Øresund, er her opstillet digitale skilte med info om badevandet. På baggrund af udledningsdata fra spildevandsforsyningen oplyser Badevandsudsigten om kvaliteten af badevandet nu og tre dage frem.

- Vores bedste råd er at holde godt øje med skiltene på stranden og i øvrigt udvise almindelig sund fornuft. Har det regnet meget kraftigt, bør man aldrig bade før efter et døgn senere af hensyn til risikoen for forurening efter overløb af spildevand.

Sissel tilføjer, at man også meget gerne hører fra badegæsterne, hvis de mener, vandet kan være forurenet, eller det er uklart.

Separatkloakering skal håndtere overløb

Klimaforandringer medfører hyppige og voldsomme regnvejrshændelser, som overbelaster Rudersdals kloakker, der er slidte og ikke dimensionerede til de nye tider.

Konsekvensen er overløb til vandløb, søer og hav.

Den store udfordring er at få plads til regnvandet, som kommer i varierende og stigende mængder og ikke er forurenet eller uhygiejnisk i samme grad som husspildevand.

Kommunalbestyrelsen har lagt sig fast på separatkloakering som løsning. Her ledes regnvandet uden om kloaksystemet og i stedet til vandløb, søer og havet, mens spildevand fra køkken og toilet i husholdningen har sit eget rør og således ikke forurener vandmiljøet.

Separering af fælleskloakerede områder i Rudersdal Kommune

Prognoser forudser forurenet badevand

Badevandsudsigten er indgangen til aktuel viden om badevandet ved strandene ved Øresund.

Du finder den på badevand.dk eller som app til din smartphone.

Det er på basis af udledningsdata fra spildevandsforsyningen, at Badevandsudsigten informerer om badevandskvaliteten ved strandene nu og tre dage frem. Og det sker vel at mærke hele året, ikke kun i badesæsonen.

Der er også opsat digitale badevandsskilte ved alle fem strande ved Øresund, som er forbundet direkte til Badevandsudsigten.

Computersimuleringer

Prognoserne skabes på baggrund af avancerede modelleringer, computersimuleringer, af badevandets koncentration af E. Coli og enterokokker. Tilstedeværelsen af disse bakterier indikerer, at vandet er forurenet med spildevand.

Modellens forudsigelse af risiko for høje koncentrationer af E. Coli og enterokokker bygger på data fra spildevandsforsyningerne om udledninger af spildevand til havet eller til åer, der løber ud i havet.

Disse data kombineres med data om det aktuelle vejr, vind- og strømforhold, ligesom solindstråling også spiller en vigtig rolle: Hvis et udløb sker om dagen, er solen med til at nedbryde bakterierne, men sker det om natten, kan udløbet vare længere.