Hop til hovedindhold

Plejecenter Rude Skov

Plejecenter Rude Skov er et nyt plejecenter fra 2022, og består af 45 demensvenlige plejeboliger. Boligerne er fordelt på to bygninger med hver to etager på Sophie Magdelenes Vej 12-14 i Birkerød.

Plejecentret består af fire små enheder med 9-13 boliger i hver enhed. Der er fælleskøkken og fælles opholdsrum samt altaner og terrasser, der giver mulighed for, at du kan være ude i trygge omgivelser. Der er nedlagt demenssløjfe på forsiden af husene og rundt om gårdhaverne, som er indrettet med fokus på at stimulere sanserne, ligesom der er plantekasser og beplantning, som dufter og skaber hygge.

Kontakt til Plejecenter Rude Skov

 • Hovednummer

  Tlf.:  46 11 49 40

  Hvis du ringer til hovednummeret, kan vi stille dig videre til de enkelte huse.

  Ledelse

  Centerchef Anette Schubert

  Tlf.: 46 11 49 41

  Plejecenter Rude Skov

  Tlf.: 4611 4940

  Hus 12

  Lene Uhre Christensen

  LENC@rudersdal.dk

  Tlf.: 4611 3149

  Hus 14

  Anette Bagger

  ANLA@rudersdal.dk

  Tlf.: 4611 3479

  Botilbud Rude Skov

  Tlf.: 4611 49 40

  ET

  Ronnie Vilstrup Andersen

  Ronan@rudersdal.dk

  Tlf.: 4611 4999

  Hus 6

  Rikke Bahr

  RIKB@rudersdal.dk

  Tlf.: 4611 4978

  Hus 8

  Merete Slot Jensen

  MESJ@rudersdal.dk

  Tlf.: 4611 4969

  Hus 10

  Jane Stokholm

  JSTO@rudersdal.dk

  Tlf.: 4611 3499

Praktiske informationer for nye beboere

 • Du kan blive godkendt til en plejebolig, hvis du har et plejebehov, som ikke længere kan tilgodeses forsvarligt og tilfredsstillende i hjemmet.

  Du kan også blive godkendt, hvis du bor i en anden kommune og gerne vil flytte til Rudersdal. Kontakt da din hjemkommune.

  Læs mere om hvilke kriterier, du skal opfylde for at få en bolig på nedenstående:

  Om boliger for ældre

 • Egen lejlighed

  Alle plejeboliger er opført efter almenboliglovens §105 og er derfor udlejningsboliger. Det betyder bl.a., at beboerne kan male, tapetsere og indrette sig efter eget ønske. Samtidig skal man selv sørge for at vedligeholde lejligheden, skifte el-pærer, hænge billeder op osv. Beboeren er herre i eget hus og bestemmer selv i egen lejlighed.

  De private boliger har et nettoareal på ca. 31 m2, fordelt med 21 m2 stue og soveværelse, 6 m2 bad og 4 m2 entre med the-køkken.

  Alle boligerne har desuden egen altan på ca. 4 m2 med udsigt til de grønne omgivelser.

  Boligadministrationen forestås af Boligkontoret Danmark. Læs mere under ”Boligadministration” her på siden.

 • Foruden husleje og varme har du mulighed for at tilkøbe en servicepakke, som du    betaler månedsvist. Servicepakken indeholder:

  • Forplejning, dvs. alle måltider og drikkevarer
  • Rengøringsartikler og toiletpapir
  • Vinduespudsning
  • Vask af linned og håndklæder samt vask af personligt tøj.

  Prisen for servicepakken justeres årligt i forbindelse med kommunens budgetlægning

  Du kan læse mere om servicepakken, og hvad den koster nedenfor:

  Servicepakke - priser pr. måned

  Morgenmad: 647 Kr.

  Frokost: 1.078 Kr.

  Aftensmad: 1.724 Kr.

  Forret/dessert: 431 Kr.

  Diverse drikkevarer: 456 Kr.

  Vask af personligt tøj: 55 Kr.

  Vask/leje af linned/håndklæder: 51 Kr.

  Rengøringsartikler og toiletpapir: 25 Kr.

  Vinduespudsning: 51 Kr.

  I alt pr. måned: 4.518

  Du kan bestille en hel eller en delvis servicepakke. Hvis du gerne vil ændre på din serviceaftale, kan det ske med en måneds varsel. Beløbet bliver trukket i den månedlige pensionsudbetaling fra Rudersdal Kommune.

  Hvis du fx skal på ferie eller besøger familie/venner, kan du afbestille din middag m.m. i perioder. Du skal afbestille senest dagen før inden kl. 12 til medarbejderne i huset, og prisen vil blive reguleret via din månedsregning i løbet af de kommende 3 måneder.

  Hvis du gerne vil have en gæst til at deltage i et måltid, skal medarbejderne om muligt have besked dagen før. Ellers finder vi også ud af det. Prisen på måltider oplyses i huset. Ægtefæller, familie eller venner, der kommer ofte, kan tilbydes en særlig aftale. 

  Hvis du i øvrigt har familie og venner på besøg, foregår det på samme måde, som I er vant til i jeres familie. I sørger selv for jeres forplejning og oprydning.

  Tøjvask

  Hver bolig på Plejecenter Rude Skov har egen vaskemaskine, hvor dit personlige tøj kan blive vasket. Vi gør opmærksom på, at vi vasker tøjet på beboernes ansvar, og selvom vi er omhyggelige, kan vi komme til at fejlsortere tøj. Derfor er det en hjælp, at vaske-mærkerne ikke klippes ud af tøjet. Til vask af linned benytter vi vaskeri. Dette indgår som en del af servicepakken.

  Rengøring

  Du får gjort rent i henhold til Rudersdal Kommunes kvalitetsstandard af et privat rengøringsfirma hver anden uge, dog vil badeværelset blive rengjort to gange ugentligt. 

  I dørkarmen til din lejlighed er der markeret hvilken dag, du vil få gjort rent. 

  Rengøringsartikler og toiletpapir betales via servicepakken, som aftales i forbindelse med indflytning.

  Der bliver pudset vinduer to gange om året. Det betales også over servicepakken.

 • Ved indflytning skal du betale et boligindskud på ca. 40.000 kr.

  Du skal derefter betale husleje på ca. 8.000 kr. hver måned. Huslejen betales direkte til Boligkontoret Danmark, som er boligadministrator.

  Foruden husleje er der udgifter til forbrug, herunder el, vand og varme.

  Det endelige forbrug af varme og vand bliver afregnet årligt efter måler. Der bliver fremsendt et årsregnskab for hver bolig.

  Forbrug af el afregnes efter måler til leverandøren.

  Boligydelse

  Du kan søge boligydelse via Udbetaling Danmark til boligen. Boligydelsen afhænger af indkomst, formue, boligudgift samt boligens størrelse. Du skal søge straks i forbindelse med indflytning, da ydelsen ikke gives med tilbagevirkende kraft.

  Det er meget vigtigt, at du forhører dig om dette - også hvis du tror, at du ikke er berettiget. Rådgivning om boligydelsen kan du få hos centerchefen.

  Udbetaling Danmark, boligstøtte​ 

  Varmetillæg

  Du kan søge om hjælp til varmeudgiften via Udbetaling Danmark. Varmetillæggets størrelse afhænger af indkomst og formue samt det årlige varmeforbrug. 

  Udbetaling Danmark​, varmetillæg 

  Forsikring

  Rudersdal Kommune har tegnet forsikring for privat løsøre, privatansvar og simpelt tyveri for beboere på kommunens plejecentre. Forsikringen dækker privat løsøre med op til 50.000 kr. pr. beboer. Hvis der er tale om simpelt tyveri dog kun op til 10.000 kr. pr. beboer og med 500 kr. i selvrisiko. Herudover skal du selv tegne forsikring.

  Bank

  Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke udlevere pinkode til medarbejderne. Derfor må din familie eller en økonomisk værge hjælpe med pengesager, der kræver pinkode-adgang.

  Vi anbefaler brug af mobilepay til betaling af frisør, fodterapeut o.l.

 • Plejecenter Rude Skov er et alment boligbyggeri med plejeboligstatus. Det betyder:

  • At lejlighederne med tilhørende fællesarealer er beliggende i et boligbyggeri, der administreres af Boligkontoret Danmark. Hvert år afholdes en generalforsamling med gennemgang af regnskab og budget og huslejefastsættelse.
  • At der er ansat personale, som yder den samme omsorg og pleje som på ethvert plejehjem i Rudersdal Kommune.
  • At alle spørgsmål vedr. husleje, varme, indskud og opsigelse af lejekontrakt m.v. skal stilles til:

  Boligkontoret Danmark

  Røjelskær 15, 2. sal

  2840 Holte

  Tlf.: 39 25 10 00

  e-mail: holte@bdk.dk

  Åbningstider: 

  Mandag: 08:30-12:00 og 12:30-14:00

  Tirsdag: 08:30-12:00

  Onsdag: Lukket

  Torsdag: 08:30-12:00 og 12:30-16:00

  Fredag: 08:30-12:00

 • Indflytning

  Ved indflytning underskriver du en lejekontrakt. Heraf fremgår på hvilke lejevilkår boligen er udlejet. Før indflytning bliver din lejlighed synet af Boligkontoret Danmark sammen med dig, så vi er enige om, at alt er i orden, ligesom målerne aflæses. På Plejecenter Rude Skov har vi et elektronisk nøglesystem. Der udleveres 3 nøgler pr. lejlighed. Der kan udleveres ekstra nøgler mod betaling.

  Nøglen til boligen kan udleveres, når

  • boligen er klar til indflytning
  • lejekontrakten er underskrevet
  • første måneds husleje er indbetalt

  Vær opmærksom på, at indflytning skal ske hurtigst muligt, og at indflytningsdatoen kan være op til 2 uger før lejemålets officielle overtagelsesdato.

  Du skal selv sørge for at ændre folkeregisteradresse i forbindelse med flytningen.

  Ca. 2 uger efter ændring af folkeregisteradressen modtager du et nyt sundhedskort (tidligere kaldet sygesikringskort).

  Ved ændring af folkeregisteradressen ændres bopælsadressen automatisk i beboerens bank og forsikringsselskab, og til øvrige instanser som har beboerens cpr-nr.

  Du skal selv melde adresseændring til Post Danmark, til egne aviser, abonnementer og andet.

  Udflytning

  Ved udflytning skal lejligheden hurtigst muligt opsiges skriftligt til Boligkontoret Danmark. Når lejligheden er tømt foretages et udflytningssyn, ligesom målerne aflæses.

 • Læge

  Du kan beholde din egen læge/tandlæge når du flytter ind på Plejecenter Rude Skov, hvis de kommer fra Rudersdal Kommune. Kommunetilhørsforholdet gælder ikke i forhold til tandlæge.

  Tandpleje

  Hvis du er ude af stand til at benytte din sædvanlige tandlæge, kan du blive tilmeldt omsorgstandplejen. Du kan læse mere om omsorgstandplejen nedenfor:

  Omsorgstandpleje

  Vi gør opmærksom på, at din sædvanlige tandlæge kan tilbyde bedre behandling i sin klinik end omsorgstandplejen kan i deres mobile klinik. Derfor anbefaler vi, at du beholder din egen tandlæge, hvis du har mulighed for det.

  Kørsel

  Kørsel til egen læge og til speciallæge er gratis. Du skal bede lægen om at stemple din taxaregning og derefter sende den til Borgerservice.  

  Kørsel til tandlæge, familiebesøg og lignende skal du selv betale. Har du ikke HT-abonnement, har du mulighed for at søge dette via Borgerservice, telefon 46 11 00 00.

  Medicin

  På Plejecenter Rude Skov benytter vi primært dosispakket medicin, dvs. medicin, der er pakket fra apoteket. Dette minimerer fejl og gør spild af medicin mindre.

  Vi hjælper dig gerne med at bestille medicin, som du skal betale selv via Betalingsservice.

  Hvis du har medicinkort/helbredskort, gælder det også efter indflytning på Plejecenter Rude Skov.

  Hjælpemidler

  Vores ergo- og fysioterapeut vurderer dit behov for hjælpemidler, ligesom de står for udlevering og reparation.

  Hvis du allerede har hjælpemidler som fx kørestol og rollator, skal du tage det med på Plejecenter Rude Skov

  Hvis du har badebænk, toilet forhøjere el.lign., skal disse afleveres tilbage til kommunen.  

  Kørestole er personlige hjælpemidler, hvorfor der kan forekomme egenbetaling på reparationer. Fx skal du selv betale den første årlige udskiftning af dæk og slanger.

Livet på Plejecenter Rude Skov

 • På Plejecenter Rude Skov arbejder vi ud fra leve-bo-miljø konceptet.

  Du bestemmer selv, hvordan din dagligdag skal forløbe, hvilke aktiviteter du ønsker at deltage i, hvornår du vil være i fællesskabet, og hvornår du vil være i din private lejlighed.

 • Kontaktpersoner

  Du har to eller tre kontaktpersoner blandt medarbejderne, som har det nære samarbejde med dig. Kontaktpersonen vil have stort kendskab til din baggrund, plejebehov og ønsker.

  På baggrund af dine ønsker og kommunens kvalitetsstandard planlægger vi sammen med dig, hvordan plejen skal tilrettelægges, så den så vidt muligt opfylder dine individuelle behov.

  Frisør

  Ud over byens frisører er der mulighed for at benytte en mobil frisør, der kommer i beboerens lejlighed. Betaling skal ske kontant ved hvert besøg, eller din familie kan hjælpe dig f.eks. via mobilepay.

  Fodpleje

  Du kan enten benytte din egen fodplejer eller den, der kommer på Plejecenter Rude Skov. Betaling skal ske kontant for hver behandling eller din familie kan hjælpe dig f.eks. via mobilepay.

 • Vision

  Mad- og måltidspolitikken på Plejecenter Rude Skov skal medvirke til, at den enkelte beboer får en god oplevelse og velsmagende mad, og samtidig sikre, at de ernæringsmæssige behov hos den enkelte beboer bliver opfyldt.

  Mål

  • At sikre den enkelte beboer størst mulig livskvalitet, velbefindende og funktionsniveau.
  • At sikre fokus på det rette ernæringstilbud til den enkelte beboer.
  • At skabe en fælles ramme for tilbud af mad i bo-enhederne.

  Tilberedning

  På Plejecenter Rude Skov er der køkkenmedarbejdere, som tilbereder maden. Maden tilberedes af friske og til dels økologiske varer.

  Tilberedning af morgenmad, frokost og mellemmåltider sker tæt på beboerne og eventuelt med beboernes hjælp i det omfang, de har lyst til og mulighed for det.

  Menuens tilberedning vil tage udgangspunkt i, at de fleste beboere er småtspisende, og der vil blive lavet mad efter ”principper for småtspisende”.

  Principper for småtspisende:

  • Brug fede levnedsmidler til maden, da beboerne har behov for meget fedt.
  • Sovse skal være opbagte med tilsat fløde.
  • Kun små mængder kartofler, grønt og frugt.
  • Servér mange små måltider.
  • Begræns indtag af saftevand og server i stedet energirige drikkevarer.

  Næringstætheden kan reduceres til beboere med behov herfor ved at begrænse mængden af de fedtrige elementer og i stedet give ekstra af de fedtfattige elementer.

  Måltider

  Morgenmad

  Morgenmaden består af surmælksprodukter, morgenmadsprodukter, havregrød, øllebrød, brød, ost, marmelade og frugt efter beboernes ønske. Søndag kan der efter ønske serveres krydderboller, tebirkes eller wienerbrød. Ved specielle lejligheder kan der serveres røræg og bacon.

  Mellemmåltid formiddag

  Der tilbydes drikke og eventuelt frugt. Til småtspisende tilbydes et ernæringsrigt mellemmåltid i form af koldskål, energidrik, chokolade, is eller varm kakao med flødeskum.

  Frokost

  Der serveres lune retter, brød og pålæg ud fra beboernes ønsker.

  Maden anrettes og pyntes, så den fremstår appetitvækkende og lækker, og danner grundlag for et hyggeligt måltid.

  Eftermiddag

  Der serveres brød eller kage og eventuelt frugt.

  Aften

  Aftensmåltidet leveres fra Hegnsgårdens køkken, og opvarmes i gryder og ovn, så den fremstår som frisklavet, og duften breder sig i huset. Der serveres hovedret og enten forret eller dessert.

  Sen aften

  Der serveres kage, småkage eller ostemad.

  Der tilbydes i løbet af dagen juice, saft, kaffe, the og mælkevarer efter behov. Øl (alkoholfri), sodavand og vin kan købes.

  Måltiderne

  Måltiderne er for mange mennesker nogle af dagens højdepunkter. Vi lægger vægt på, at de foregår i en god atmosfære. Ved måltidet tager vi hensyn til den enkelte beboers behov. Medarbejdere deltager i måltiderne og tilbyder hjælp i nødvendigt omfang. De sørger for at skabe en samtale ved bordet og inddrage alle i samtalen. Dette skal sikre, at alle føler sig velkomne og styrke appetitten. Der er fokus på beboerne og deres appetit, så der hurtigt kan reageres, hvis der sker en ændring. Unødige forstyrrelser begrænses mest muligt. Vi skal give os god tid til det hyggelige måltid, som nemt kan komme til at vare en time.

  Hvert måltid skal indbyde til hygge. Bordet skal dækkes pænt, eventuelt med blomster og gerne med beboernes hjælp. I weekenden og ved festlige lejligheder kan der bruges kulørte servietter og duge.

  Fødselsdage

  Når en beboer har fødselsdag, har fødselaren mulighed for at bestemme dagens menu, og der vil blive serveret friskbagt kringle, boller eller lagkage til husets beboere efter ønske.

  Individuelle ernæringsmæssige hensyn

  Beboernes behov for ernæring og diæter er i centrum og aftales med kontaktperson og kostfaglig konsulent. Visse diæter skal dog være lægeordinerede.

  Der vil være opmærksomhed på tand- og synkestatus, der kan betyde, at der skal serveres mad med ændret konsistens.

  Beboerens BMI vil blive beregnet ved indflytning og efter behov. Ved lavt BMI under 24 vil der blive iværksat ekstra opmærksomhed på beboerens ernæring. Der vil være opmærksomhed på utilsigtet vægttab. Der skal altid dokumenteres ved øget opmærksomhed på faldende/stigende vægt hos den enkelte beboer. Beboer og evt. familie skal orienteres og inddrages i konsekvenserne af faldende/stigende ernæringsstatus. Hvis denne ikke ønsker en særlig ernæringsindsats, skal det dokumenteres. Kostfaglig konsulent skal altid konsulteres ved afklaring.

 • For alle mennesker er det vigtigt at være aktiv deltagende i vores eget liv. På Plejecenter Rude Skov er kernen det dagligliv, der udfolder sig i husene, hvor beboerne inddrages i huslige gøremål, pasning af have og deltagelse i det sociale fællesskab. Men derudover er der ofte tilbud om fysisk træning, musik og sang, gåture eller udflugter.

  Fysisk træning

  I træningssalen tilbyder vores terapeuter hver dag træning, enten individuelt eller på hold. Det kan være stolegymnastik, musik og bevægelse, motionscykler, styrketræning, balancetræning mm. Om sommeren træner vi meget udenfor.

  Socialt samvær

  Hver dag er der hyggestunder i det hus, man bor i. Vi kan lide at høre musik og synge. Derudover er der mulighed for at deltage i madlavning og andre daglige gøremål.

  Bustur og ture på dobbeltcyklen

  Hvert hus har adgang til flere busser, cykler og rigshaws, og der arrangeres ture "ud i det blå" eller til ønskede udflugtsmål. Ligeså køres der ture på dobbeltcyklen, der har hjælpemotor, og derfor nemt når rundt i den smukke natur, der omgiver plejecentret.

  Weekender

  I weekenden er der ikke så mange medarbejdere på arbejde. Det er derfor også et godt tidspunkt for familiebesøg. Ellers byder weekenden på almindelig hjemlig hygge, en tur i haven, hvis vejret er til det, eller en god film i fjernsynet.

  Gudstjeneste

  En gang om måneden afholdes gudstjeneste på Plejecenter Rude Skov. Hvis beboerne ønsker at komme i kirke om søndagen er medarbejdere behjælpelige med at bestille kirkebil og ledsage beboeren, når det tidsmæssigt er muligt.

 • Demensslynge

  Rundt om bygningen er nedgravet en føler, der sender impuls til medarbejdernes kaldeanlæg, hvis en beboer med demenssygdom bevæger sig uden for området. Det giver medarbejderne mulighed for hurtigt at tilbyde beboeren hjælp til ledsagelse uden for området. Den enkelte beboer (eller værge) skal selvfølgelig give tilladelse til tilkobling af denne teknologi.

  Loftlifte

  Der er monteret loftskinner i alle lejligheder i sove- og opholdsrum. Det gør det muligt at opsætte loftlift, hvor beboere har brug for dette hjælpemiddel for skånsom hjælp til forflytning.

 • Brandfare

  Af hensyn til brandfare vil vi bede om, at du ikke bruger levende lys i din lejlighed. For din og de andre beboeres sikkerhed beder vi om, at du ikke ryger i sengen. Vi véd, at det er meget svært for nogle at overholde, og i så fald må medarbejderne inddrages for særlige sikkerhedsforanstaltninger.

  Rygepolitik

  Plejecenter Rude Skov er omfattet af gældende lov vedrørende rygning. Derfor må du og din familie kun ryge i din lejlighed eller udendørs. Der må ikke være medarbejdere til stede, mens du ryger, og der skal luftes ud i mindst 10 minutter inden medarbejderne må opholde sig, hvor der har været røget.

  Husdyr

  På Plejecenter Rude Skov er dyr meget velkomne på besøg, hvis det er venlige og renlige dyr. Hvis du gerne vil flytte ind med et dyr, vil det være for krævende at anskaffe en hundehvalp, men din gamle hund eller kat må du gerne tage med dig, hvis den ikke vil kræve for meget opmærksomhed fra medarbejderne.

 • Indflytningssamtale

  For at vi hurtigt kan lære hinanden at kende og tale om vores gensidige forventninger, vil din afdelingsleder og din kontaktperson gerne invitere dig og din familie til en samtale i de første uger, du bor her. I tilbydes en opfølgende samtale efter yderligere 1-2 mdr.

  Familie-kontaktperson

  Det er en god idé, hvis der er en i din familie, der vil stå for den primære kontakt til os og være den der informerer resten af din familie i overensstemmelse med dine ønsker for samarbejdet.

  Det er også vigtigt for os at vide, hvem der hjælper dig med indkøb, evt. administration af penge m.m., så vi ved, hvem vi skal henvende os til om nødvendigt.

  Medarbejder-kontaktperson

  Der er knyttet en afdelingsleder og et personaleteam til din bo-enhed. Du vil have 2-3 medarbejdere som kontaktpersoner. Kontaktpersonsteamet vil i højere grad end andre medarbejdere kende de særlige forhold, der gør sig gældende for dig. Der vil også være kontaktpersonsteamet, der står for planlægning og udførelse af din pleje i samråd med afdelingslederen.

  Beboer og pårørenderåd

  I Rudersdal Kommune har alle plejecentre et beboer-pårørenderåd, som skal sikre, at beboerne har mulighed for at få indflydelse på tilbuddene.

  På Plejecenter Rude Skov har vi et fælles familie- og pårørenderåd på tværs af de to huse, som mødes med centerchefen fire gange årligt. Herudover inviteres alle familier og pårørende til cafe-aftener i løbet af året med faglige temaer og drøftelser.

  Kommunens retningslinjer for samarbejdet med borgere, familie og netværk

  Rudersdal kommunes retningslinje for samarbejde med borgere, familie og netværk

Om Plejecenter Rude Skov

 • Plejecenter Rude Skov er en del af den samlede organisation Boligerne Rude Skov, som består af Botilbud Rude Skov og Plejecenter Rude Skov. 

  På Plejecenter Rude Skov er der ca. 60 medarbejdere.

 • Værdighedspolitik

  Rudersdal Kommunes værdighedspolitik afspejler den vision og de værdier, som kommunen lægger til grund, når borgere har brug for hjælp fra Social og Sundhed. Værdighedspolitikken er samtidig et værdibaseret redskab for de ansatte i deres daglige arbejde.

  Værdighedspolitik

  Borgerdialogspolitik

  Rudersdal Kommune er borgernes fællesskab. En god dialog mellem borgere, politikere og medarbejdere er afgørende for fællesskabets udvikling.

  Kommunalbestyrelsen tror på, at den gode dialog skaber bedre løsninger og bidrager til at gøre Rudersdal Kommune til en attraktiv kommune. Formålet med dette kodeks for den gode dialog er at fremhæve de værdier, som kommunen som myndighed og servicevirksomhed vil lægge vægt på i dialogen med borgerne.

  Borgerdialogspolitik

 • Hvis du gerne vil søge job på Plejecenter Rude Skov, kan du finde ledige jobs på Rudersdal Kommunes hjemmeside.

  Find Ledige jobs i social- og sundhedsområdet på Rudersdals Kommunes hjemmeside.