Hop til hovedindhold

Plejecenter Sjælsø

Plejecenter Sjælsø ligger i Birkerød i naturskønne omgivelser med udsigt over Sjælsø. Plejecenteret består af plejeboliger, 2 dagcentre, vaskeri og eget centralkøkken.

billede af besøgsponyen Monamie

Kontakt til Sjælsø

 • Centerchef Charlotte Buchwald
  Tlf.: 46 11 16 10
  Mail: cb@rudersdal.dk

  Afdelingsleder for staben Jytte Thielberg
  Tlf.: 46 11 16 12
  Mail: jyth@rudersdal.dk

  Daghjem
  Afdelingsleder Dorthe Liljengren
  Tlf.: 46 11 16 91
  Mail: lilje@rudersdal.dk

  Centralkøkken
  Køkkenleder Diana Nielsen
  Tlf.: 46 11 16 08
  Mail: dian@rudersdal.dk

  Gruppe 1 & 2, Soldraget 35 + 37
  Afdelingsleder Jette Ehlers
  Tlf.: 46 11 16 21
  Mail: jete@rudersdal.dk

  Gruppe 3 & 4, Soldraget 37 + 39
  Afdelingsleder Anne Granly Grauslund
  Tlf.: 46 11 16 51
  Mail: agrg@rudersdal.dk

  Boenheder, Soldraget 33 B + C + D
  Afdelingsleder Mia Arnesen
  Tlf.: 72 68 16 71
  Mail: mia@rudersdal.dk

  Boenheder, Soldraget 41 + 43 + 33A
  Afdelingsleder Hanne Dahl
  Tlf.: 46 11 16 86
  Mail: hdahl@rudersdal.dk

Praktiske informationer for nye beboere

 • Du kan blive godkendt til en plejebolig, hvis du har et plejebehov, som ikke længere kan tilgodeses forsvarligt og tilfredsstillende i hjemmet. Du kan også blive godkendt, hvis du bor i en anden kommune og gerne vil flytte til Rudersdal.

  Læs mere om hvilke kriterier du skal opfylde, for at få bevilget en bolig på Rudersdal Kommunes hjemmeside.

  Om boliger for ældre

 • På Plejecenter Sjælsø er der almindelige plejeboliger, boliger i leve-bo miljøer og boliger særligt indrettet til borgere med en demenssygdom. I nogle af boligerne kan der bo ægtepar. Nedenfor kan du se, hvor mange boliger der er af hver type;

  Soldraget 37

  45 plejeboliger indrettet som et-rumsboliger med eget bad samt forgang med skabe og plads til et køleskab. 

  20 plejeboliger opført som almene ældreboliger, der administreres af Boligkontoret Danmark, er indrettet som et-rums boliger med eget bad og forgang med trinette (køkken) og skabe.

  Soldraget 35 og 39

  12 plejeboliger opført som almene ældreboliger der administreres af Boligkontoret Danmark, indrettet som både et-rums og to-rums boliger med køkken og eget bad. Der er faste skabe i soveværelset.

  Soldraget 33B - D og Soldraget 43

  4 bo enheder med i alt 10 plejeboliger i hver, opført som almene ældreboliger, hvor der kan bo ægtepar. Disse boliger administreres af Boligkontoret Danmark.

  Soldraget 33A og 41

  2 bo enheder med i alt 20 plejeboliger. plejeboliger indrettet til borgere med en demenssygdom. Boligerne er opført som almene ældreboliger og administreres af Boligkontoret Danmark.

  Rundvisning

  Hvis man ønsker en rundvisning på plejecentret kontakt da afdelingsleder Dorthe Liljengren på mail: lilje@rudersdal.dk

 • Servicepakke med mad og tøjvask m.m.

  Hver måned betaler du for en servicepakke. Den dækker mad, tøjvask og rengøring. Du kan se, hvad servicepakken indeholder, og hvad den koster nedenfor:

  Servicepakke pr. måned - Soldraget 35, 37 og 39

  Morgenmad: 617 kr.
  Middagsmad - varm mad: 1.645 kr.
  Aftensmad: 1.028 kr.
  Diverse drikkevarer: 411 kr.
  Forret/dessert: 412 kr.
  Vask af personligt tøj: 43 kr.
  Vask/leje af linned/håndklæder: 67 kr.
  Rengøringsartikler og toiletpapir: 65 kr.
  Vinduespudsning: 32 kr.

  I alt: 4.320 kr.

  Udgifter udover servicepakken:

  Antennebidrag TV2 Charlie: 70 kr.
  Antennebidrag TV2: 20 kr.

  I alt inkl. andre udgifter: 4.410 kr.

  Servicepakke pr. måned - Soldraget 33A-D og 41-43

  Morgenmad: 617 kr.
  Middagsmad: 1.028 kr.
  Aftensmad - varm mad: 1.645 kr.
  Diverse drikkevarer: 411 kr.
  Forret/dessert: 412 kr.
  Vask af personligt tøj: 43 kr.
  Rengøringsartikler og toiletpapir: 65 kr.
  Vinduespudsning: 32 kr.

  I alt: 4.253 kr.

  Udgifter udover servicepakken

  Antennebidrag TV2 Charlie: 70 kr.
  Antennebidrag TV2: 20 kr.

  I alt inkl. andre udgifter: 4.343 kr.

 • I de ældste 45 boliger er huslejen indtægtsbestemt. Det betyder,  at huslejen beregnes på baggrund af din indtægt. I disse boliger skal der ikke betales indskud, og der kan heller ikke søges boligydelse.

  Til de boliger, som administreres af Boligkontoret Danmark, kan der både søges boligindskudslån og boligydelse. Du kan søge hos Udbetaling Danmark.

 • Administrator

  Husleje, varme, indskud m.v.

  Boligkontoret Danmark

  Røjelskær 15, 2. sal
  2840 Holte
  Telefon: 39 25 10 00
  Åbningstider: Mandag – tirsdag kl. 8.30 – 12.00 og 12.30 -15.00, onsdag lukket, torsdag kl. 8.30 – 12.00 og 12.30 -16.00 og fredag kl. 9.00 -13.00.
  E-mail: holte@bdk.dk 

 • Indflytning

  Ved indflytning underskriver du en lejekontrakt. Heraf fremgår på hvilke lejevilkår boligen er udlejet.

  Boliger administreret af Boligkontoret Danmark: Før indflytning bliver din bolig synet af Boligkontoret Danmark sammen med dig, så vi er enige om, at alt er i orden, ligesom de forskellige målere aflæses. 

  Nøglen til boligen kan udleveres, når 

  • boligen er klar
  • lejekontrakten er underskrevet 
  • første måneds husleje er indbetalt

  Vær opmærksom på at overtagelse af boligen skal ske hurtigst muligt, og at indflytningsdatoen kan være forskellig fra lejemålets officielle overtagelsesdato.

  Møbler i din bolig

  Du flytter ind med dit eget indbo, lamper, gardiner og vaskbare dyner og puder. Hvis du er interesseret i at købe brugte gardiner, er det måske muligt. Du kan spørge medarbejderne.
  Når du indretter din bolig, skal du være opmærksom på, at medarbejderne skal kunne få plads til at hjælpe dig, evt. ved brug af hjælpemidler, så møblerne må ikke stå for tæt.
  Hvis du har små løse tæpper, skal der være skridsikkert underlag, så hverken du eller medarbejderne falder. Hvis vi skal bruge hjælpemidler i din pleje, kan det af arbejdsmiljømæssige hensyn blive nødvendigt at fjerne gulvtæpper. I disse tilfælde taler vi sammen om det.
  Synes du, det er vanskeligt at indrette din bolig, kan du få hjælp af vores ergoterapeut.

  Brandfare

  Af hensyn til brandfare vil vi bede om, at du ikke bruger levende lys i din bolig. For din og de øvrige beboeres sikkerhed beder vi om, at du ikke ryger i sengen. Vi ved, at at det er meget svært for nogle at overholde. Tal med medarbejderne i disse tilfælde.

  Udflytning

  Ved udflytning skal boligen hurtigst muligt opsiges skriftligt til Boligkontoret Danmark. 

  Boligen skal tømmes og rengøres og der foretages et udflytningssyn, hvor reparationer aftales ligesom målerne aflæses.

  De boliger, der ikke administreres af Boligkontoret Danmark, skal tømmes og rengøres efter aftale med medarbejderne.

 • Pr. 1. april 2023 har alle afdelinger/boenheder på Plejecenter Sjælsø en læge tilknyttet.

Livet på Sjælsø

 • Det er op til den enkelte beboer at bestemme, på hvilken måde dagen skal forløbe og hvilke aktiviteter, der ønskes deltagelse i selv om de ydre rammer er meget forskellige.

 • Kontaktperson 

  Du tildeles en kontaktperson blandt medarbejderne. Kontaktpersonen har det nære samarbejde med dig og din familie og kontaktpersonen vil have stort kendskab til din baggrund, plejebehov og ønsker.

  Personlig pleje

  I forbindelse med din indflytning i plejebolig forsøger vi så vidt muligt at imødekomme dine behov og ønsker for plejen. Ud fra dine individuelle behov, planlægger vi den pleje, som du vil modtage. Desuden er der forskellige aktiviteter i afdelingerne, som du kan deltage i efter lyst.

  Omsorgstandplejen

  Hvis du er ude af stand til at benytte din sædvanlige tandlæge, har du mulighed for at blive tilmeldt omsorgstandplejen. Prisen fastsættes af Rudersdal Kommune. Tandplejen kommer jævnligt på Plejecenter Sjælsø. Hvis du har behov for konsultation, bestilles den hos medarbejderne.

  Se mere om omsorgstandplejen på Rudersdal Kommunes hjemmeside.

  Omsorgstandpleje

  Medicin

  På Plejecenter Sjælsø benytter vi primært dosispakket medicin, dvs. medicin, der er pakket fra apoteket. Dette minimerer fejl og gør spild af medicin mindre. Vi hjælper dig gerne med at bestille medicin, som du betaler via PBS.
  Hvis du har medicinkort/helbredskort gælder det stadig, når du er flyttet ind på Plejecenter Sjælsø.

  Hjælpemidler

  Vores ergo - og fysioterapeut vurderer dit behov for hjælpemidler, ligesom de står for udlevering og reparation. Hvis du allerede har hjælpemidler som fx kørestol og rollator, skal du tage disse med på Plejecenter Sjælsø. Hvis du har en badebænk, toiletforhøjer el.lign., skal disse returneres til kommunens hjælpemiddeldepot.
  Kørestole er personlige hjælpemidler, hvorfor der kan forekomme egenbetaling på reparationer. Fx. lapning.

  Kørsel

  Kørsel til egen læge og til speciallæge er gratis. Du skal bede lægen om at stemple din taxaregning, og derefter sende den til Borgerservice.
  Kørsel til tandlæge og fysioterapi skal du selv betale. 

  Bank

  Af sikkerhedsmæssige årsager må medarbejderne ikke varetage økonomi for beboerne. Derfor må din familie eller din økonomiske værge hjælpe dig med pengesager.

 • Mad- og måltidspolitikken på Plejecenter Sjælsø skal medvirke til, at den enkelte beboer får en god oplevelse, velsmagende mad og samtidig sikre, at de ernæringsmæssige behov hos den enkelte beboer bliver opfyldt.

  Mål

  • At sikre den enkelte beboer størst mulig livskvalitet, velbefindende og funktionsniveau
  • At sikre fokus på det rette ernæringstilbud til den enkelte beboer
  • At skabe en fælles ramme for tilbud af mad i boenhederne 

  Maden vil så vidt muligt blive lavet af friske råvarer og der bliver lagt stor vægt på at bruge årstidens råvarer.

  Tilberedning af maden sker i centralkøkkenet og i boenhedernes køkken, og tager udgangspunkt i, at de fleste beboere er småtspisende. Derfor bliver maden tilberedt efter principper for småtspisende.

 • Beboerne kan deltage i de mangeartede sociale aktiviteter der tilbydes i daghjemmet. Du kan læse mere i bladet Sjælsønyt under aktiviteter daghjemmet. 

  Frisør

  Plejecentrets frisør Anne-Dorthe træffes mandag og torsdag.

  Tidsbestilling på tlf.: 30 70 01 69 

 • Sjælsønyt udkommer en gang månedligt.

  Bladet omdeles til alle vores beboere og daghjemsgæster.

  Du er altid velkommen til at komme forbi kontoret og få et eksemplar, eller du kan bede om at få det tilsendt på mail ved at skrive til plejecentret-sjaelsoe@rudersdal.dk

Om Sjælsø

 • Værdighedspolitik

  Rudersdal Kommunes ældre- og værdighedspolitik afspejler den vision og de værdier, som kommunen lægger til grund, når borgere har brug for hjælp fra kommunen. Ældre- og værdighedspolitikken er samtidig et værdibaseret redskab for de ansatte i deres daglige arbejde.

  Værdighedspolitik

  Borgerdialogspolitik

  Rudersdal Kommune er borgernes fællesskab. En god dialog mellem borgere, politikere og medarbejdere er afgørende for fællesskabets udvikling.

  Kommunalbestyrelsen tror på, at den gode dialog skaber bedre løsninger og bidrager til at gøre Rudersdal Kommune til en attraktiv kommune. Formålet med dette kodeks for den gode dialog er at fremhæve de værdier, som kommunen som myndighed og servicevirksomhed vil lægge vægt på i dialogen med borgerne.

  Borgerdialogspolitik

 • Som noget nyt, har vi udarbejdet Strategiske indsatser for Plejecenter Sjælsø.

 • Beboer- pårørenderådet

  Lennart Troels-Smith, formand, pårørende (Hus B) til Gregers Troels-Smith
  Tlf. 22 49 58 39
  lts@privat.dk

  Erik Mortensen, medl., beboer (Hus D)
  erikmortensen@mail.dk

  Bente Rødtjer, medl., beboer (Gruppe 1)

  Elisabeth Parmfeldt, medl., beboer (Gruppe 2)

  Henning Kaag, medl., beboer (Gruppe 2)

  Anne Stenmann Pedersen, medl., pårørende (Gruppe 4) til Ejner S. Larsen
  Tlf.: 23 67 49 87
  asp@jsp.as

  Peter G. Christensen, medl., beboer (Gruppe 4)

  Lau Jensen, medl., beboer (Gruppe 4)

  Anette June Jessen, medl., beboer (Gruppe 4)

  Birthe L. Madsen, medl., beboer (Gruppe 2)

  Anne Hansen, medl., pårørende (Gruppe 1) til Hemming Hansen
  Tlf.: 28 11 31 04
  annemor7077@gmail.com

  Michael Burgess, repræsentant for Seniorrådet

  tlf.:40 30 52 54, mail: michaelburgess@outlook.dk

  Centerchef Charlotte Buchwald
  Tlf. 46 11 16 10
  cb@rudersdal.dk

  Afdelingsleder Jytte Thielberg
  Sekretær for rådet og Afdelingsleder for staben
  Tlf.: 46 11 16 12
  jyth@rudersdal.dk

   

 • Inspirerende

  Medarbejderne viser, at de er inspirerende, ved at

  • være positive overfor nye ideer og tiltag og medvirke til at udvikle organisationen ved at dele viden, være initiativskabende og bruge hinandens kompetencer
  • være nærværende og lyttende og anvender en positiv kommunikation i dialogen med beboere og pårørende
  • se muligheder fremfor begrænsninger
  • udvise kreativitet i forhold til opgaveløsningen og ikke bare gøre som ”vi plejer”.

  Målrettede

  Medarbejderne viser, at de er målrettede ved, at

  • sætte mål og dokumentere resultater
  • evaluere og følge op
  • prioritere opgaverne
  • planlægge de daglige opgaver og aktiviteter
  • arbejde i overensstemmelse med de givne retningslinjer.

  Troværdige

  Medarbejderne viser, at de er troværdige ved at:

  • være fagligt kompetent og holde sig fagligt ajour.
  • være loyal over for de trufne beslutninger.
  • være ærlig.
  • overensstemme ord og handlinger.
  • overholde aftaler, love, regler, tidsfrister og deadlines.

  Beboernes indflydelse på eget liv

  • vi er opmærksomme på, at den enkelte beboer har brug for et meningsfyldt liv, hvor livskvaliteten er i fokus
  • vi tilstræber valgmuligheder, og støtter beboernes egne valg
  • vi tilstræber, at beboerne i videst muligt omfang selv varetager dagligdagens opgaver ud fra princippet ”hjælp til selvhjælp”
  • vi er opmærksomme på, at de små ting i dagligdagen kan have stor betydning for den enkelte beboer.

  Kvalitet i kerneydelserne

  • vi arbejder tværfagligt og anvender bevidst medarbejdernes kompetencer
  • vi tilstræber, at medarbejderne har kendskab til gældende lovgivning, politisk vedtagne målsætninger og kvalitetsstandarder
  • vi har ajourførte procedurer for at sikre, at medarbejderne altid har adgang til den nødvendige viden.

  Positivt samarbejde

  • vi anser det for naturligt, at der mellem beboere, pårørende og medarbejdere udvises gensidig respekt med en værdig omgangstone
  • vi tilstræber, at dialogen tager udgangspunkt i en positiv kommunikation
  • vi tager gerne udgangspunkt i de gode historier
  • vi kan både modtage og give konstruktiv kritik
  • vi respekterer beboernes privatliv
  • vi overholder tavshedspligten

  Højt informationsniveau

  • vi anser det for meget væsentligt, at beboere og pårørende løbende holdes orienteret, hvorfor vi udgiver ”Sjælsønyt” jævnligt, hvor der orienteres om, hvad der foregår på plejecenteret
  • vi tilstræber en løbende skriftlig og/eller mundtlig dialog mellem den enkelte beboer og pårørende og medarbejderne
  • vi tilstræber et højt tværfagligt informationsniveau blandt medarbejderne således, at den enkelte medarbejders erfaring og viden i så stor udstrækning som muligt kommer den enkelte beboer til gavn
  • vi udarbejder skriftlige referater, når der afholdes møder, som er tilgængelige for målgruppen

  Harmoniske omgivelser

  • indendørs fællesarealer skal fremstå pæne og rene og de skal være møbleret på en sådan måde, at beboere og pårørende føler sig i hyggelige omgivelser
  • vi tilstræber, at udendørs fællesarealer fremtræder vedligeholdte så beboere og pårørende kan færdes i og nyde den dejlige natur
  • vi lægger vægt på, at højtiderne markeres på traditionel vis og sørger for at fællesarealerne er pyntet til jul og påske.

   

 • Plejecenter Sjælsø's Venner er en privat støtteforening.

  Medlemskab koster kr. 150 om året.

  Formand

  Rosa Jensen 

  Kontakt gerne Linda Jacobsen på tlf. 24 78 78 42

  Sjælsø's Venner står for underholdningen om søndagen en gang om måneden, i efteråret, vinteren og foråret. Der underholdes med mange forskellige kunstnere.

  Læs mere om arrangementer og tilmelding i Sjælsønyt.


                              - Kom og vær med!

   

Hvem er vi på Plejecenter Sjælsø?

 • Plejecenter Sjælsø har ca. 200 fastansatte medarbejdere fordelt på følgende faggrupper:

  Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere, plejehjemsassistenter, plejemedhjælpere, pædagoger, administrative medarbejdere, pedeller, økonomaer, ernæringsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, tekstilformidler og vaskerimedarbejdere.

  Medarbejderne er fagligt velkvalificerede og har et godt tværfagligt samarbejde. Sikkerhed og samarbejde vægtes højt i dagligdagen.

  Rengøringen bliver foretaget af KN-rengøring.