Hop til hovedindhold

Regionalvalg

Der afholdes valg til Regionsrådet for Region Hovedstaden samtidig med kommunalvalget. Næste kommunalvalg afholdes den 18. november 2025. Her kan du finde mere om Regionsrådet og resultater fra tidligere valg.

Du kan læse mere om Regionsrådet på Region Hovedstadens hjemmeside. 

Regionsrådet (regionh.dk)​

Her kan du også se resultater fra tidligere valg.

Resultater fra de seneste regionsvalg

Praktisk om valg til regionsrådet

 • Der skal vælges 41 medlemmer til regionsrådet for Region Hovedstaden.

 • Alle borgere i Danmark, der har valgret (stemmeret) og er optaget på en valgliste, kan stemme til de kommunale og regionale valg, dvs. valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet. 

  Man har valgret, når man:

  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i Danmark (i kommunen/regionen) og
  • enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet mindst fire år i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

  Siden 1. juli 2016 har personer, der er umyndige på grund af værgemål, haft ret til at stemme til kommunale og regionale valg. 

  Britiske statsborgere, der er bopælsregistreret senest den 31. januar 2020 og siden uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark, har valgret til det kommunale og regionale valg den 16. november 2021, hvis de i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne. Britiske statsborgere, der er blevet bopælsregistreret efter den 31. januar 2020, skal opfylde bopælskravet på 4 år for at have valgret. 

  Hvis du opfylder de ovennævnte betingelser, kommer du automatisk på valglisten.

  Følgende personer har ikke valgret til kommunale og regionale valg:
  • udlændinge, der er på tålt ophold,
  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c),
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b), og udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf m.v. idømt af en international straffedomstol.
  Indhold hentet fra borger.dk