Hop til hovedindhold

Rudersdals Klimaråd

Klimarådet synliggør og fremmer samarbejde om en samlet klimaindsats på tværs af kommune, erhvervsliv og loksamfund og på tværs af generationer. Klimaudfordringerne kræver, at der samarbejdes på nye måder.

Rudersdals Klimaråd

Rudersdals nye Klimaråd har til opgave at koordinere, arrangere og synliggøre konkrete klimaaktiviteter, som kan inspirere borgere og lokale foreninger og virksomheder til at træffe grønne valg i hverdagen. Rådet fungerer også som et rådgivende organ for Rudersdals politikere og embedsfolk ved at rådgive, inspirere, udvikle og kvalificere kommunens klimaindsats for at sikre, at indsatsen er på rette vej i forhold til Rudersdals klimamål.

Kontakt: Du kan kontakte Klimarådet på ToM@Rudersdal.dk Adressér mailen til Klimarådet i emnefeltet.

Næste møde: afholdes den 10. september 2024, kl. 18-20 på rådhuset i Holte.
 

Medlemmer, referater af møder, kommissorium m.m.

 • Klimarådet består af en lokale repræsentanter med engagement og kompetencer inden for klima og grøn omstilling.

  Medlemmer

  Anders Westenholz, Klimabevægelsen i Rudersdal (forperson)

  Anette Rosholm, Verdensmål i Hverdagsliv (næstforperson)

  Peter Lemmich, Konservative

  Court Møller, Radikale Venstre

  Arne Christian Holm, Socialdemokratiet

  Dorte Nørbo, SF

  Morten Broberg, Lokallisten

  Stine Andersen, Enhedslisten

  Søren Hyldgaard

  Kathrine Larsen, Nærum Gymnasium

  Line Aude, Birkerød Gymnasium

  Torben Steen Nielsen, Rudersdals almene boligforeninger

  Claus Pedersen, Rudersdals grundejerforeninger

  Jesper Winther Andersen, Rudersdals Erhvervsforening

  Lisbeth Eckhardt-Hansen, Frivilligcenter Rudersdal

  Steen Ussing, Dansk Naturfredningsforening i Rudersdal

  Gunde Odgaard, Fagforeningernes Hovedorganisation

  Nicola Balbarini, Dansk Industri

  Kim Steen Carlsen, Handelsstandsforeningerne i Rudersdal

  Mikael Bellers Madsen, udpeget af Klima- og Miljøudvalget

  Jes Broeng, udpeget af Klima- og Miljøudvalget

  Suppleanter

  Kristine Thrane, Socialdemokratiet

  Selma Langberg, Nærum Gymnasium

  Monisha Brix, Nærum Gymnasium

  Karen Helsø, Birkerød Gymnasium

  Keld Stattau, Rudersdals grundejerforeninger

  Jens Rimhoff, Rudersdals Erhvervsforening

  Mette Bohr, Klimabevægelsen i Rudersdal

  Jitka Hansen, Dansk Naturfredningsforening i Rudersdal