Hop til hovedindhold

FAQ om flygtninge

Her kan du læse om Rudersdal Kommunes flygtninge, om deres hverdag, hvor de indkvarteres og en række andre informationer om, hvordan vi behandler flygtninge i kommunen.

Om flygtninge

 • Hverdagen for flygtninge vil typisk bestå i en kombination af sprogundervisning og beskæftigelsesrettede aktiviteter, som fx et praktikforløb i en virksomhed eller en ansættelse med løntilskud. 


  Inden fire uger efter ankomsten til kommunen starter flygtningene på sprogskoleforløbet. Der bliver desuden tilbudt tolkebistand i det omfang, der er behov for det. Endelig bliver flygtningene tilbudt at indgå i en række fritidsaktiviteter i samarbejde med en række frivillige organisationer. 
   
  Målet for kommunens indsats generelt er at understøtte den enkelte flygtning i at blive selvforsørgende inden for et år.

 • Midlertidig indkvartering kan vare fra få måneder til flere år for den enkelte flygtning. Da tilstrømningen af flygtninge desuden vil variere over tid, er det ikke muligt at sige, hvor længe der er behov for at anvende de nuværende midlertidige indkvarteringssteder til flygtninge. 

 • Kommunens boligmedarbejder tilser regelmæssigt indkvarteringsstederne. Herudover har kommunen løbende kontakt med flygtningene, via sagsbehandlere og mentorer. 

 • Flygtninge, der ikke er i arbejde eller under uddannelse, modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, og heraf skal de betale husleje mv. 

 • Afhængig af børnenes alder får de tildelt en daginstitutionsplads eller basisundervisning på enten Søholmskolen eller Trørødskolen. Samtidig vil børnene blive indskrevet i en stamklasse på distriktsskolen, hvor de gradvis vil få flere timer indtil de er parate til at indgå i en normal klassesammenhæng. Nogle af børnene bor i midlertidig bolig og har derfor ikke en distriktsskole. De vil tilsvarende blive tilknyttet en alderssvarende klasse på enten Søholmskolen eller Trørødskolen.

 • Der er intet, der tyder på særlige problemer eller øget kriminalitet i de områder, hvor flygtninge indkvarteres midlertidigt.

 • Du kan kontakte en af de frivillige organisationer, der arbejder med flygtninge. Rudersdal Kommune har også sit eget frivilligcenter, hvor du kan melde dig som frivillig.

  Frivilligcenter Rudersdal 

  Eller orienter dig om, hvordan du kan blive frivillig, og hvad du skal vide, inden du melder dig som frivillig.

  Foreninger og frivillige

 • Flygtningene lærer om dansk kultur gennem alle de aktiviteter de indgår i. Det er fx når de går på sprogskole, hvis de ansættes med løntilskud eller er i et praktikforløb i en virksomhed. Flygtningene præsenteres for det store og varierede udbud af fritidsaktiviteter, og det er helt individuelt, hvilke fritidsaktiviteter de vælger at deltage i. Hvis de takker ja til et tilbud om at indgå i frivilligt arbejde eller deltager i fritidsaktiviteter, sportsklubber o lign., lærer de naturligvis også om dansk kultur herigennem.